به نظر شما چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم چگونه می توانیم از آنها نگهداری کنیم صفحه 9 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

در هر محله امکاناتی برای استفاده همه ی مردم ایجاد شده است این امکانات به همه ی مردم تعلق داردمهرسا ایرانپور😉

ستایش

خیلی بد بود

اره درست است

باید حقوق دیگران را رعایت کنیم فرنا

میثم

سلام اگه صفحه ۱۷ را بگید ممنون میشم

جواب فعالیت صفحه ۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان به نظر شما چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم چگونه می توانیم از آنها نگهداری کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : مکان هایی عمومی ، مطعلق به تمام مردم است که کوشا بودن در حفاظت از آن ، وظیفه همه است .
ما انسان ها می توانیم با آسیب نرساندن به مکان های عمومی ، مانند خط نکشیدن بر دیوار ها ، نشکستن صندلی ها ، رها نکردن زباله ها ، بهترین استفاده و مراقبت را از این مکان ها داشته باشیم .
زباله و آشغال ، از مهم ترین عوامل تخریب مکان های عمومی است که علاوه بر کثیفی ، کم کم باعث تخریب مکان ها می شود .

مهدی : استفاده صحیح از امکانات – رعایت حقوق دیگران – عدم آسیب به امکانات – گزارش خراب کاری ها.

مهرسا ایرانپور :‌در هر محله امکاناتی برای استفاده همه ی مردم ایجاد شده است این امکانات به همه ی مردم تعلق دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 29 روز قبل
-1

فقط مطالبه

ناشناس 1 ماه قبل
1

جواب. عالی بود ممنون

ناشناس 1 ماه قبل
1

عالی بود

میثم 10 ماه قبل
3

سلام اگه صفحه ۱۷ را بگید ممنون میشم

ناشناس 11 ماه قبل
1

خوب بود😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂سوال کم پیدا میشی

2
ناشناس 11 ماه قبل

یعنی عالی بودن

ستایش 11 ماه قبل
8

خیلی بد بود

نویسنده 11 ماه قبل
10

در هر محله امکاناتی برای استفاده همه ی مردم ایجاد شده است این امکانات به همه ی مردم تعلق داردمهرسا ایرانپور😉

1
ناشناس 11 ماه قبل

یعنی عالی هاااااااا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هیچی نمی دانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

فعالیا

پریسا 11 ماه قبل
0

من هیچی نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

استفاده ی مناسب از امکانات عمومی یکی از وظیفه های ما است زیرا امکانات عمومی به همه ی مردم متعلق داردنفس نصیری

ناشناس 11 ماه قبل
1

خر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اااا

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ستفاده صحیح از امکانات – رعایت حقوق دیگران – عدم آسیب به امکانات – گزارش خراب کاری ها.

نویسنده 11 ماه قبل
0

ما نباید آشغال بریزیم چون که کشور عزیزمان آلوده میشود باید دست به دست هم بدهیم و کشور محافظت کنیم 🤝🇮🇷🇦🇫💪🙏❤⚘🌹💌❤

اره درست است 11 ماه قبل
4

باید حقوق دیگران را رعایت کنیم فرنا

نویسنده 11 ماه قبل
2

من بنظرم اینترنت محشره

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سلام من سوال دارمآیا وظیفه ما برای امکانات عمومیچیست؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
-2

به وسایل ها مثل ایستگاه اتوبوس اسیب نرسانیم و…

نویسنده 11 ماه قبل
-1

امکانات عمومی مانند ایستگاه اتوبوس یا باجه تلفن عمومی فضای سبز یا کتابخانه در محله ایجاد می شود

نویسنده 11 ماه قبل
0

منم نمیدانم آمدم از تو میپورسم

-1
ناشناس 11 ماه قبل

😍😍😍😍😍

ناشناس 11 ماه قبل
-1

😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😍😍

نویسنده 11 ماه قبل
2

مثل رها نکردن زباله ها نشستن صندلی ها خط نکشیدن بر روی دیوار ها نازنین فاطمه پسندمه 10 ساله

نویسنده 11 ماه قبل
-1

محله چیست؟؟؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

با مقررات و احترام و کثیف نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

مدوم برای این که به دست شهداری است

ناشناس 11 ماه قبل
1

ما انسان ها می توانیم با آسیب نرساندن به مکان های عمومی ، مانند خط نکشیدن بر دیوار ها ، نشکستن صندلی ها ، رها نکردن زباله ها ، بهترین استفاده و مراقبت را از این مکان ها داشته باشیم .

نویسنده 11 ماه قبل
0

باید از آنها استفاده درست و بعد از استفاده کردن بگذاریم سرتایشان

نویسنده 11 ماه قبل
1

درست استفاده کردن از امکانات عمومی نازی

那砸您 11 ماه قبل
-1

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید