به نظر شما چه چیز هایی سبب می شود که بعضی از بانوان در جامعه به مسئله حجاب بی توجه باشند ؟ صفحه 72 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

1- نا آگاهی و جهل نسبت به اهمیت و ارزش حجاب.2-بی توجهی به احکام دین و ضعف ایمان.3-تربیت نادرست و عدم پایبندی به ارزش ها.4-علاقه به زیبایی ظاهری و جلب توجه دیگران.5-بی توجهی خانواده ها.6-نبود آموزش درست درمورد حجاب در مدارس.7-وجود ماهواره ها و cd های غیرمجاز که بی حجابی را تبلیغ می کنند.8-آگاه نبودن از آثار بد حجابی و عواقب آن.

MELIKA

بی توجهی خانواده ها.                           1         

ناشناس

حفظ حیا ، حفظ نگاه، حفظ پوشش مناسب

نویسنده

بی توجهی خانواده ها.                           1         

ناشناس

۱. بی توجهی خانواده ها ۲. نبود آموزش درست در مورد حجاب ۳. وجود ماهواره ها و شبکه های غیر مجاز که بی حجابی را تبلیغ می کند ۴. آگاه نبودن از آثار بد حجابی و عواقب آن.

جواب پیشنهاد صفحه ۷۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما چه چیز هایی سبب می شود که بعضی از بانوان در جامعه به مسئله حجاب بی توجه باشند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پریسا 1 سال قبل
-1

پیروی از هوس و نفس درونی بی توجهی به احکام از هم گسسته شده ریشه ایمان در وجودشان

پریسا 1 سال قبل
-1

علتش زیاده و بچه هاهم تعدادی که گفتن درست بوده

ناشناس 1 سال قبل
1

خود نمایی

ناشناس 2 سال قبل
6

حفظ حیا ، حفظ نگاه، حفظ پوشش مناسب

MELIKA 2 سال قبل
6

بی توجهی خانواده ها.                           1         

نویسنده 2 سال قبل
4

بی توجهی خانواده ها.                           1         

ناشناس 2 سال قبل
3

۱. بی توجهی خانواده ها ۲. نبود آموزش درست در مورد حجاب ۳. وجود ماهواره ها و شبکه های غیر مجاز که بی حجابی را تبلیغ می کند ۴. آگاه نبودن از آثار بد حجابی و عواقب آن.

نویسنده 2 سال قبل
6

1- نا آگاهی و جهل نسبت به اهمیت و ارزش حجاب.2-بی توجهی به احکام دین و ضعف ایمان.3-تربیت نادرست و عدم پایبندی به ارزش ها.4-علاقه به زیبایی ظاهری و جلب توجه دیگران.5-بی توجهی خانواده ها.6-نبود آموزش درست درمورد حجاب در مدارس.7-وجود ماهواره ها و cd های غیرمجاز که بی حجابی را تبلیغ می کنند.8-آگاه نبودن از آثار بد حجابی و عواقب آن.

برای پاسخ کلیک کنید