به نظر شما منشا این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست صفحه 16 دین و زندگی دهم

نویسنده

به طرز تفکر و نوع رفتار خود فرد بستگی دارد،همه افراد به دلیل تنوع تفکر اهداف مختلفی دارندمحمدی

نویسنده

این اختلاف در هدف ها،ریشه در نوع نگاه د اندیشه ی انسان دارد.بابک عزیزی

نویسنده

نوع اندیشه و نگرش انسان

نویسنده

چون به راه راست هدایت شوند

پویا اسکندری

ناموسا هععععیاین معلماگ.اییدن😂✋✋

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم به نظر شما منشا این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریشه در نوع اندیشه انسان دارد یعنی تفاوت بینش ها منشأ تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
14

این اختلاف در هدف ها،ریشه در نوع نگاه د اندیشه ی انسان دارد.بابک عزیزی

ریشه در نوع واندیشه ی انسان است 8 ماه قبل
2

ریشه در نوع و اندیشه ی انسان است

نویسنده 8 ماه قبل
4

چون به راه راست هدایت شوند

نویسنده 8 ماه قبل
32

به طرز تفکر و نوع رفتار خود فرد بستگی دارد،همه افراد به دلیل تنوع تفکر اهداف مختلفی دارندمحمدی

0
Meli 8 ماه قبل

👍🏿

نویسنده 8 ماه قبل
5

نوع اندیشه و نگرش انسان

۵ 8 ماه قبل
-1

۵

نویسنده 8 ماه قبل
1

نوع اندیشه انگیزش انسان ها

نویسنده 8 ماه قبل
1

نوع فکر کردن و بینش هر انسان نسبت به چیزی و بستگی به خود انسان دارد که به چه چیز هایی علاقه دارد که به دنبال آن هدف برود

نویسنده 8 ماه قبل
2

ریشه در نوع نگرش وبینش و ترض فکر انسان ها دارد

ناشناس 8 ماه قبل
0

هعی

نویسنده 8 ماه قبل
-1

0

ارشیا. معنوی 8 ماه قبل
-1

منشأ اختلاف در انتخاب هدف به نوع نگاه و اندیشه انسان بر میگردد

نویسنده 8 ماه قبل
0

ا

نویسنده 8 ماه قبل
-2

ریشه در نوع نگرش انسان داره.

نویسنده 8 ماه قبل
-1

لل

پویا اسکندری 8 ماه قبل
3

ناموسا هععععیاین معلماگ.اییدن😂✋✋

نویسنده 8 ماه قبل
0

منش و علت اختلاف انسان ها در انتخاب هدف چیست

نویسنده 8 ماه قبل
0

چرا میان هدف انسانن و موجودات دیگر تعارف وجود دارد

م 8 ماه قبل
1

بینش و نگرش

نویسنده 8 ماه قبل
0

به منم کمک کنید

برای پاسخ کلیک کنید