به نظر شما منشا این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست صفحه 16 دین و زندگی دهم

نویسنده

به طرز تفکر و نوع رفتار خود فرد بستگی دارد،همه افراد به دلیل تنوع تفکر اهداف مختلفی دارندمحمدی

نویسنده

این اختلاف در هدف ها،ریشه در نوع نگاه د اندیشه ی انسان دارد.بابک عزیزی

پویا اسکندری

ناموسا هععععیاین معلماگ.اییدن😂✋✋

نویسنده

نوع اندیشه و نگرش انسان

امیر حسین غفاری

این اختلاف در هدف ها ریشه در نوع نگاه و اندییشه های انسان دارد ............... امیرحسین غفاری دهم حسابداری سال 1401.7.19 چهار شنبه

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم به نظر شما منشا این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریشه در نوع اندیشه انسان دارد یعنی تفاوت بینش ها منشأ تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر حسین غفاری 2 سال قبل
0

عالی

امیر حسین غفاری 2 سال قبل
4

این اختلاف در هدف ها ریشه در نوع نگاه و اندییشه های انسان دارد ............... امیرحسین غفاری دهم حسابداری سال 1401.7.19 چهار شنبه

نویسنده 2 سال قبل
22

این اختلاف در هدف ها،ریشه در نوع نگاه د اندیشه ی انسان دارد.بابک عزیزی

ریشه در نوع واندیشه ی انسان است 2 سال قبل
1

ریشه در نوع و اندیشه ی انسان است

نویسنده 2 سال قبل
1

چون به راه راست هدایت شوند

نویسنده 2 سال قبل
34

به طرز تفکر و نوع رفتار خود فرد بستگی دارد،همه افراد به دلیل تنوع تفکر اهداف مختلفی دارندمحمدی

نویسنده 2 سال قبل
6

نوع اندیشه و نگرش انسان

۵ 2 سال قبل
-2

۵

نویسنده 2 سال قبل
1

نوع اندیشه انگیزش انسان ها

نویسنده 2 سال قبل
0

نوع فکر کردن و بینش هر انسان نسبت به چیزی و بستگی به خود انسان دارد که به چه چیز هایی علاقه دارد که به دنبال آن هدف برود

نویسنده 2 سال قبل
1

ریشه در نوع نگرش وبینش و ترض فکر انسان ها دارد

ناشناس 2 سال قبل
0

هعی

نویسنده 2 سال قبل
-2

0

پویا اسکندری 2 سال قبل
6

ناموسا هععععیاین معلماگ.اییدن😂✋✋

نویسنده 2 سال قبل
1

منش و علت اختلاف انسان ها در انتخاب هدف چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا میان هدف انسانن و موجودات دیگر تعارف وجود دارد

برای پاسخ کلیک کنید