به نظر شما چرا قلب نویسنده نمیتوانست عموی پدرش را بپذیرد صفحه 55 فارسی هفتم

سجاد اندریانی

به نظر من این صحیح هست.عالی

نویسنده

به دلیل اینکه عموی پدرش ثروتمند است و وقتی خودش با زحمت و فشار جا می گرفت چون صندوق بزرگ پول هایش بیرون می ماند برای همین او هم دوان دوان از قلبش بیرون می آمد تا صندوق پول هایش را بردارد.

ناشناس

چون پول های عمویش ان قدر زیاد بود که در قلب نویسنده جا نمی شد.وبه همین دلیل عمویش پول هایش را دوست داشت و از قلب نویسنده بیرون می امد.

ناشناس

چون وقتی میخاست عموش را جا دهد صندوق اش بیرون می آمد و چون عموش صندوق را دوست داشت با صندوق از قلب اش بیون می آمد

رومینا

زیرا مال و ثروت بود وقلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت.

جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما چرا قلب نویسنده نمیتوانست عموی پدرش را بپذیرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : چون درقلب نویسنده پول های عمویش جانمی شد برای همین عمویش سریع ازقلبش می آمد بیرون.

ثحفک : چون عمویش بسیار پول داشت و وقتی که بازحمت فشار جا می گرفت صندوق پولهایش بیرون می ماند واو دوان دوان از قلبش بیرون می امد تا صندوقش را بیاورد.

رومینا : زیرا مال و ثروت بود وقلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
5

چون وقتی میخاست عموش را جا دهد صندوق اش بیرون می آمد و چون عموش صندوق را دوست داشت با صندوق از قلب اش بیون می آمد

ناشناس 1 سال قبل
0

چون عموی پدرش انقدر پول دار بود که هر کاری میکرد در قلب نویسنده جا نمیشد

ناشناس 2 سال قبل
1

چون عمویش پول هایش خیلی زیاد بود در قلب نویسنده جا نمی شد عمویش پول هایش را دوست داشت و از قلب نویسنده بیرون امد

setayesh 2 سال قبل
3

چون در قلب نویسنده پول های عموی پدرش جا نمیشد و عموی پیش بیرون می آمد تا صندوق پول هایش را بردارد

ناشناس 2 سال قبل
2

چون نویسنده آدم های خوب را جا می دهد ولی عموی پدرش انسان خوبی نبود

نویسنده 2 سال قبل
1

چون درقلب نویسنده پول های عمویش جانمی شد برای همین عمویش سریع ازقلبش می آمد بیرون

1
محسن 2 سال قبل

چون مال و ثروت زیادی داشت و پول هایش داخل قلب نویسنده جانمی شد

0
شیوا بیگ زاده 2 سال قبل

امتحان اجتماعی از اول تا اخر

الیاس 2 سال قبل
1

چون عمویش به فکر پول هایش بود واز قلب او می امد بیرون

4
رومینا 2 سال قبل

زیرا مال و ثروت بود وقلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت.

یاسین 2 سال قبل
1

مال رومینا درست است

مهرسانا 2 سال قبل
1

خیلی علیه 🌹🌹🌹🌹🌹

فاطمه 2 سال قبل
0

زیرا او اصلا به فکر این نبود که قرار است در قلب کسی جا بگیرد و فقط به این فکر بود که پول های کجاست و همرا هش باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

چونکه عمویش بسیار ثروتمند بود و به خاطر همین در قلبش نمیتوانست جایش بدهد

sana, 2 سال قبل
0

به نظرم مال رومینا بهتر بود حالا نمیدونم بقیه هم خوب یود ولی رومینا واضح تر گفت

ناشناس 2 سال قبل
3

زیرا دلبستہ مال و ثروت بود و قلب نویسندہ ھم برای صندوق ھای پول او جا نداشت (ریحانہ)دوستان این جواب کاملا درستہ و میتونید استفادہ کنید

نویسنده 2 سال قبل
2

چون برای او فقط مال و ثروت اش مهم بود ، قلب نویسنده برای صندوق پول های عمویش جا نداشت.

نویسنده 2 سال قبل
0

چون نویسنده فقط میخواست عموی پدرش را در قلب خود جای دهد ولی عموی پدرش از پول های خود جدا نمی شد و از قلب نویسنده بیرون آمد

-1
ش 2 سال قبل

به نظر چرا قلب نویسنده نمی توانست عموی پدرش را بپذیرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون مال و ثروت زیادی داشت و پول هایش در قلب نویسنده جا نمی شد

ناشناس 2 سال قبل
5

چون پول های عمویش ان قدر زیاد بود که در قلب نویسنده جا نمی شد.وبه همین دلیل عمویش پول هایش را دوست داشت و از قلب نویسنده بیرون می امد.

نویسنده 2 سال قبل
3

چون که صندوق پول های عمویش در قلب او جا نداشت

نویسنده 2 سال قبل
0

چون قلب نویسنده فقط می توانست چیزهای دیگری جزوابستگی به پول رادرقلبش جای دهدنرگس

نویسنده 2 سال قبل
3

چون عموی او، فرد خود خواهی بود.

M 2 سال قبل
1

چون عموی او، فرد خود خواهی بود.

0
نویسنده 2 سال قبل

چون پول عموش زیاد بود و در قلب نویسنده جا نمیشد و نمیتوانست ان را بپذیرد

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دوس داشت:/

-2
ناشناسم 2 سال قبل

😁👍

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیرا قلب جای مهر و محبت کردن ث عشق ورزیدن به یکدیگر است نه جای عشق ورزیدن به پول و خود خواه بودن ❤

نویسنده 2 سال قبل
0

چون که ان پول پرست بود بیشتر نه مهر و مهربانی و اون هم جایز برای اون و پولهایش نداشت من خودم نویسندم من کلاس هفتمم و زرنگ کلاس شاگرد اول کلاس من چنر رشته رو داخل مدرسه انتخاب کردم مث نویسنگی، خیاطی، عکاسی، خوش نویسی، طراحی ، فرشینه بافی من داخل اینا همه شرکت کردم بیشتر خودم علاقه به خوش نویسی و نویسنگی است

نویسنده 2 سال قبل
0

زیرا مال و ثروت چشمش را کور کرده بود و قلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول ها ی او نداشت

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون عمویش پول زیادی داشت و خدا پول را دوست نداشت و خوش اخلاقی و همچنین چیز های خوب را به ایمان ترجیح داده بود

-1
حسین 2 سال قبل

چون دختر کوچولو فقط انسان های خوب را در قلبش جا میداد و حتما عموی پدرش انسانی بدی بوده است

نویسنده 2 سال قبل
5

به دلیل اینکه عموی پدرش ثروتمند است و وقتی خودش با زحمت و فشار جا می گرفت چون صندوق بزرگ پول هایش بیرون می ماند برای همین او هم دوان دوان از قلبش بیرون می آمد تا صندوق پول هایش را بردارد.

1
سجاد اندریانی 2 سال قبل

عالی

8
سجاد اندریانی 2 سال قبل

به نظر من این صحیح هست.عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون چون چون

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب 4

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدونم لطفاً بچه ها بگن

نویسنده 2 سال قبل
-1

ذنذترعذ

نویسنده 2 سال قبل
1

چون عمویش خیلی پول دوست بود و وقتی وارد قلب دختر میشد صندوق پولش بیرون میامد و از قلب دخترک دوان دوان بیرون میامد تا صندوق پول هایش را بر دارد و بخاطر همین از قلب دخترک بیرون میامد

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون رل داشت🤣😂

ممد قاچاقچی 2 سال قبل
-1

چون رل داشت🤣😂

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون قلبش برای ثروت عموی پدرش جانداشت وهرگاه عموی پدرش را در وارد قلبش میکرد عموی پدرش سریع سریع می رفت بیرون و ثروتش براش مهمتر بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیرا ما و ثروت بود و قلب نویسنده هم جابی برای صندوق پول های او تداشت

نویسنده 2 سال قبل
0

ناشناس : چون عموی پدر نویسنده پول دوست است. به قول نویسنده هر وقت که عموی پدرش، با زحمت و فشار در قلبش جا می گرفت، صندوق بزرگ پولهای او بیرون میماند و او،دوان دوان از قلبش می آمد بیرون تا صندوقش را بردارد.​​​​​​​​​​​​​​

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون عموی پدرش به دنبال پول بود و نویسنده پول را در قلبش جا نمیداد

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمد

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیرا مال و ثروت بود وقلب نویسنده هم جای برای صندق پول های او نداشت

Sanaz 2 سال قبل
0

چون مال و ثروت بود و قلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت…

نویسنده 2 سال قبل
0

چون مال و ثروت بود و قلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت…

نویسنده 2 سال قبل
1

چون پول های عموش جا نمیشد و دوان دوان به سمت پول ها میرفت

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون مال و ثروت بود و قلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول ها او نداشت

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون ثروت عموی پدرش در قلب کوچکش جا نمیشد

نویسنده 2 سال قبل
-2

زیرا او پول دوست بود و در قلب آدم ها جا نمی گرفتو اگر هم جا می گرفت صندوقش بیرون می ماند و او دوان دوان از قلبش بیرون می رفت .

نویسنده 2 سال قبل
-1

نه

نویسنده 2 سال قبل
-2

معنی

برای پاسخ کلیک کنید