به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است صفحه 29 فارسی ششم

ناشناس

فکر کردن به عاقبت کار 🤔🤔🤔مهم ترین کار استنظر من اینه با همه فرق داره

نویسنده

بهاره علیزاده : من فکر میکنم اول باید خوب فکر کنیم وبعد ببینیم کاری که انجام میدهیم خوب است یانه ودوم اینکه نباید زود تصمیم بگیریم اگر زود تصمیم بگیریم اتفا قی نا خوشا یند می افتد😊

نرگس حسینی

۱ با حوصله تصمیم گرفتن۲ زمان کافی برای تصمیم گرفتن۳ خوب گوش دادن به نظرات دیگران۴ دلیل برای تصمیم خود را گرفتن۵ پیش بینی کردن تصمیم

یه بنده خدا

صفحه کتاب لازم داشتم فقط😐

ناشناس

خوب فکر کردن،مشورت از دیگراناز همه چیز مهم تره●

جواب درک مطلب صفحه ۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.

ناشناس :‌۱- فکر کردن.
۲-مشورت با دیگران.
۳-مطالعه و بررسی موضوع.
۴- ارائه‌ی راهکارهای مناسب..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یه بنده خدا دیگه 7 ماه قبل
0

غذا خوردن

ناشناس 7 ماه قبل
3

باید خونسری خود را حفظ کنیم و به خدا توکل کنیم

محمد 7 ماه قبل
3

تحت تاثیر فشارهای روانی دوستان قرار نگیریم و اگر هم لازم بود با دیگران مشورت کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

۱ خیلی زود تصمیم نگیریم۲ در مورد آن تصمیم و عاقبت هایش فکر کنین۳ خیلی زود تصمیم نگیریم

نویسنده 7 ماه قبل
0

کمک از دیگرانفکر کردنانتخاب راه درست

1
لکی 3 ماه قبل

الکی مبگی

اخه یه حواب پریت خیتبی بزاربن کف دست مردم

فاطی 7 ماه قبل
-1

باید فکر کرد

طاها لطفعلی نیا 7 ماه قبل
2

اول از همه چیز باید ارامش روحی وجسمی خودرا رعایت کنیم وبعد حرف طرف مقابل را خوب گوش کنیم بعد رای را صادر کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

فکر کردن

محمد مهدی رحیمی 7 ماه قبل
-2

باید فکر کنیم ،مشورت کنیم بعد نظر خود را اعلام کنیم

هانیه 7 ماه قبل
3

خوب فکر کنیمنظر من اینه 😅😅

ناشناس 7 ماه قبل
4

خوب فکر کردن،مشورت از دیگراناز همه چیز مهم تره●

1
MBBH 7 ماه قبل

باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مفابل را شنید…

نویسنده 7 ماه قبل
3

مشورت باپدرومادرومعلم….

نویسنده 7 ماه قبل
-2

فکر کنیمبا بزرگتران مشورت کنیمکه بتونیم کار مناسب است یا نه

ناشناس 7 ماه قبل
1

اگر می دونستم از شما نمی پرسیدم

نویسنده 7 ماه قبل
0

فکر کردن به عاقبت کار 🤔🤔🤔مهم ترین کار استنظر من اینه با همه فرق داره

ناشناس 7 ماه قبل
7

فکر کردن به عاقبت کار 🤔🤔🤔مهم ترین کار استنظر من اینه با همه فرق داره

نویسنده 7 ماه قبل
-1

باید با بزرگ تر ها مشورت کنیم 😊ستاره هستم

ناشناس 7 ماه قبل
-2

مشورت کردن با افراد عاقل و صبور

ناشناس 7 ماه قبل
0

برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و با آرامش کامل و همچنین بعد از مشورت با دیگران رأی صادر کرد

نویسنده 7 ماه قبل
6

بهاره علیزاده : من فکر میکنم اول باید خوب فکر کنیم وبعد ببینیم کاری که انجام میدهیم خوب است یانه ودوم اینکه نباید زود تصمیم بگیریم اگر زود تصمیم بگیریم اتفا قی نا خوشا یند می افتد😊

ناشناس😘 7 ماه قبل
-2

جواب 😘😘😘رلستشو بخوای نمی دونم

سید مهیار 7 ماه قبل
-1

صبر و حوصله داشته باشیم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سلام برای تصمیم گیری باید با دیگران صحبت کنیم کاری کنیم که به سود ما باشد

یه بنده خدا 7 ماه قبل
4

صفحه کتاب لازم داشتم فقط😐

0
mmmm 7 ماه قبل

هههههههههههههه

مهدی 7 ماه قبل
0

۱.مشورت کردن۲.فکرکردن۳.گفت گو کردن با بزرگ تر

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ددهداه

نرگس 7 ماه قبل
2

برای تصمیم گیری باید با بزرگتر ها مشورت کنیم با دیگران در باره تصمیمات صحبت کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

.

0
نویسنده 7 ماه قبل

تحت فشار دوستان قرار نگیریم

نویسنده 7 ماه قبل
0

یس اول باید خوب فک کنیم بعد تصمیم بگیرمـــــب باید دقت کنیم و که موضوعمون چیه بعد ب موضوع فک کنیماگ دوستی رفیق فابی بس فرندی چیزی پیشمون بود ازشون کمک بخواییم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

مشورت با بزرگتر ها و ارائه کار و جمع آوری

نویسنده 7 ماه قبل
2

رائه کار و مشورت و هم فکری بو بزرگتر ها

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مشورت و همفکری با دوستان خوب،به دوستان یاری و کمک کنیم با آنها با احترام برخورد کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
2

از تجربه دبگران استفاده کنیم

ناشناس 7 ماه قبل
0

خوب فکر کنیمنتیجه هر انتخاب را پیش بینی کنیمبهترین راه را انتخاب کنیم

یلدا کلاس ششم 7 ماه قبل
-1

خوب فکر کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام حوبی من درس هوشیاری را خیلی دوست ندارم ولی برایشما می گم سنا سهرابی

نویسنده 7 ماه قبل
0

محمدرضا جهانگیری

نرگس حسینی 7 ماه قبل
4

۱ با حوصله تصمیم گرفتن۲ زمان کافی برای تصمیم گرفتن۳ خوب گوش دادن به نظرات دیگران۴ دلیل برای تصمیم خود را گرفتن۵ پیش بینی کردن تصمیم

ناشناس 7 ماه قبل
1

ارامش روح روانی فرصت مناسب مشورت با افراد مطمعن

نویسنده 7 ماه قبل
2

خوب فکر کردن مطالعه کردن

نویسنده 7 ماه قبل
1

برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.رویا

نویسنده 7 ماه قبل
1

من

نویسنده 7 ماه قبل
2

وقت مناسب . امیر علی شمسی

..... 7 ماه قبل
1

اینها برای مطالعات کلاس ششم هست ما داریم در باره ی فارسی ششم صحبت میکنیم دوست عزیز .

نویسنده 7 ماه قبل
2

1-عجله نکنیم

1
ماهان 7 ماه قبل

دقیقا

نویسنده 7 ماه قبل
0

2-اجول نباشیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

درست فکر کنیم زود قضاوت نکنیم

مهلا 7 ماه قبل
2

آرامش روحی روانی داشته باشیم با افراد مشورت کنیم و فرصت مناسب داشته باشیم

2
یه بنده خدا 7 ماه قبل

دقیقا درسته خانم ما تو کتاب اینا گفته ممنونم از این سایت بسیار خوب🥰

H 7 ماه قبل
1

سلامآرامش روحی و روانی داشته باشیم هنگام تصمیم گیری.هنگام خوشحالی و ناراحتی تصمیم نگیریم.

نویسنده 7 ماه قبل
1

خوابیدن

نویسنده 7 ماه قبل
1

حواب میخواستم

برای پاسخ کلیک کنید