بیمه زلزله واحد های مسکونی چه خسارت هایی را برای حادثه دیدگان جبران میکند صفحه 92 آمادگی دفاعی نهم

بیمه زلزله واحد های مسکونی چه خسارت هایی را برای حادثه دیدگان جبران میکند صفحه 92 آمادگی دفاعی نهم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زلزله، آتش‌فشان، طوفان و سیل. سرقت با شکست حرز. ترکیدن لوله آب. شکسته شدن شیشه. ریزش، رانش و فروکش کردن زمین.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناربنا 15 ساعت قبل
1

زلزله رخ دادن هرگونه آتش فشان و شکستکی شیشه یا لوله ساختمان ها

برای پاسخ کلیک کنید