آیا سطح بهره وری دانش آموزی که کیف یا کمد لوازم تحریرش شلوغ و نامرتب است پایین می رود؟ چرا؟ صفحه 161 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا سطح بهره وری دانش آموزی که کیف یا کمد لوازم تحریرش شلوغ و نامرتب است پایین می رود؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمان را از دست نمی دهند، احتمال تخریب وسایل زیاد است، درنتیجه این موارد باعث پایین بودن سطح بهره وری است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دنیا شاهی 2 سال قبل
0

سلام لطافن جواب این سوال رابه من نگویید

دنیا شاهی 2 سال قبل
0

سلام لطافن جواب این سوال رابه من نگویید

برای پاسخ کلیک کنید