بهره گیری از مثل چه تاثیری در سخن دارد صفحه 20 فارسی دهم

مبینا

بیان مثال و مثل برای بهتر فهماندن متن به کار میرود و تاثیر نوشته را بیشتر میکند و بیشتر در متون تعلیمی بکار میرود

نویسنده

درک بهتر داستان یا متن ،جذاب کردن متن برای افراد ،کلمات کوتاه و پر معنی .(Ghost_2005)

نویسنده

نوشته را زیبا می سازد و بر تاثیر سخن می افزاید

نویسنده

فهموم را زیباتر به فرد میرساند و بر تاثیر سخن می افزایدبدوووووو بینمبچه کهریزک

ناشناس

بر زیبایی و گیرایی سخن میفزایدو شنونده از ان دچار لذت میشود و تاثیر گذاری بیشتر بر شنونده

جواب قلمرو ادبی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم بهره گیری از مثل چه تاثیری در سخن دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مضمون و مفهوم سخن را بهتر انتقال می دهد. 2- موجب گیرایی، آرایش و تزئین کلام است. 3- سبب ایجاز و کوتاهی کلام می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
yekta 12 روز قبل
1

باعث درک بهتر مفهوم متن و جذابیت نوشته می شود.

karen 2 ماه قبل
0

برای تاثیر و بهتر فهماندن متن به کار میرود همچنین متن را زیبا میکند

ناشناس 11 ماه قبل
3

خیلی خوبه

zoode 11 ماه قبل
2

بودو بینم

نویسنده 11 ماه قبل
14

درک بهتر داستان یا متن ،جذاب کردن متن برای افراد ،کلمات کوتاه و پر معنی .(Ghost_2005)

کارزان 11 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
8

فهموم را زیباتر به فرد میرساند و بر تاثیر سخن می افزایدبدوووووو بینمبچه کهریزک

نویسنده 11 ماه قبل
4

انتقال مطلب راحت تر انجام می شود

نویسنده 11 ماه قبل
3

۶۴ثقبعه

نویسنده 11 ماه قبل
13

نوشته را زیبا می سازد و بر تاثیر سخن می افزاید

6
ممنون 11 ماه قبل

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
1

بهره گیری در مثل چه تاثیری بر سخن دارد

مبینا 11 ماه قبل
15

بیان مثال و مثل برای بهتر فهماندن متن به کار میرود و تاثیر نوشته را بیشتر میکند و بیشتر در متون تعلیمی بکار میرود

نویسنده 11 ماه قبل
3

ممنونم

نویسنده 11 ماه قبل
5

باعث زیبایی.مفهوم هرچه بیشتر جمله وتاثیر پذیری بالا میشود . صبا

۰ 11 ماه قبل
2

….

ناشناس 11 ماه قبل
2

عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
7

بر زیبایی و گیرایی سخن میفزایدو شنونده از ان دچار لذت میشود و تاثیر گذاری بیشتر بر شنونده

نویسنده 11 ماه قبل
1

کمک کنید سخته 😭😭

نویسنده 11 ماه قبل
4

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

باعث میشود آدم باسوادتری به نظربرسیم

برای پاسخ کلیک کنید