بهره گیری از مثل چه تاثیری در سخن دارد صفحه 20 فارسی دهم

نویسنده

درک بهتر داستان یا متن ،جذاب کردن متن برای افراد ،کلمات کوتاه و پر معنی .(Ghost_2005)

مبینا

بیان مثال و مثل برای بهتر فهماندن متن به کار میرود و تاثیر نوشته را بیشتر میکند و بیشتر در متون تعلیمی بکار میرود

نویسنده

نوشته را زیبا می سازد و بر تاثیر سخن می افزاید

نویسنده

فهموم را زیباتر به فرد میرساند و بر تاثیر سخن می افزایدبدوووووو بینمبچه کهریزک

ناشناس

بر زیبایی و گیرایی سخن میفزایدو شنونده از ان دچار لذت میشود و تاثیر گذاری بیشتر بر شنونده

جواب قلمرو ادبی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم بهره گیری از مثل چه تاثیری در سخن دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مضمون و مفهوم سخن را بهتر انتقال می دهد. 2- موجب گیرایی، آرایش و تزئین کلام است. 3- سبب ایجاز و کوتاهی کلام می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
yekta 2 سال قبل
4

باعث درک بهتر مفهوم متن و جذابیت نوشته می شود.

karen 2 سال قبل
2

برای تاثیر و بهتر فهماندن متن به کار میرود همچنین متن را زیبا میکند

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی خوبه

zoode 2 سال قبل
1

بودو بینم

نویسنده 2 سال قبل
18

درک بهتر داستان یا متن ،جذاب کردن متن برای افراد ،کلمات کوتاه و پر معنی .(Ghost_2005)

کارزان 2 سال قبل
1

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
8

فهموم را زیباتر به فرد میرساند و بر تاثیر سخن می افزایدبدوووووو بینمبچه کهریزک

نویسنده 2 سال قبل
5

انتقال مطلب راحت تر انجام می شود

نویسنده 2 سال قبل
1

۶۴ثقبعه

نویسنده 2 سال قبل
14

نوشته را زیبا می سازد و بر تاثیر سخن می افزاید

5
ممنون 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

بهره گیری در مثل چه تاثیری بر سخن دارد

مبینا 2 سال قبل
17

بیان مثال و مثل برای بهتر فهماندن متن به کار میرود و تاثیر نوشته را بیشتر میکند و بیشتر در متون تعلیمی بکار میرود

نویسنده 2 سال قبل
3

ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
4

باعث زیبایی.مفهوم هرچه بیشتر جمله وتاثیر پذیری بالا میشود . صبا

۰ 2 سال قبل
1

….

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
7

بر زیبایی و گیرایی سخن میفزایدو شنونده از ان دچار لذت میشود و تاثیر گذاری بیشتر بر شنونده

نویسنده 2 سال قبل
-1

کمک کنید سخته 😭😭

نویسنده 2 سال قبل
4

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

باعث میشود آدم باسوادتری به نظربرسیم

برای پاسخ کلیک کنید