بیت بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد به زبان ساده صفحه 19 فارسی پنجم

نویسنده

سلام ممنون بابت معنی زیبا😄🥰😍

نویسنده

خداوند دریا و بیابان و درختان و انسان ها ،خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز را افریدKordi

یکتا نمرودی

بحر افریدو برو درختان و ادمی خورشیدو ماه و انجم لیل و نهار کرد چند فعل دارد وچند جمله دارد

نیکی معدنی

سلام خیلی خوب بود خیلی ممنون از نوشته شما عزیزان 😊😊😊

نویسنده

من اومد مطلب ببینم نه که مطلب بنویسم

جواب درک مطلب صفحه ۱۹ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی بیت بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد به زبان ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند دریا و بیابان، انسان و درختان، خورشید و ماه و ستارگان، شب و روز را آفرید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
موسی 1 ماه قبل
-1

چه دروغ خنده دار و شاخداری 😂🤣

2 ماه قبل
-1

عالیییییی

نویسنده 2 ماه قبل
1

خیلی مسخره است

ادا 6 ماه قبل
2

ممنون

بهار 10 ماه قبل
2

خیلی خیلی زشته اصلا یه جواب درست به آدم نمیگید

ناشناس 11 ماه قبل
2

دکمکدکگکود. ووکککگگگگگگگگگدروغ عمش دوروض

تکگن 11 ماه قبل
-1

عزوندوخوبک

نویسنده 11 ماه قبل
7

خداوند دریا و بیابان و درختان و انسان ها ،خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز را افریدKordi

2
ناشناس 11 ماه قبل

الان

نیکی معدنی 11 ماه قبل
5

سلام خیلی خوب بود خیلی ممنون از نوشته شما عزیزان 😊😊😊

نویسنده 11 ماه قبل
3

توحیدگوی او نه بنی آدم اند وبس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردیعنی فقط ما انسان ها اورا نمی پرستیم هر موجود زنده ایی او اون یگانه را می پرستدنیکی معدنی

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیلی ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
4

خداون خورشید وماه وستارگان و شب وروز و دریا و بیابان و تمام جانداران را آفرید

1
ملیس 11 ماه قبل

به معنی که خداوند دریا و بیابان، انسان و درختان خورشید و ماه و ستارگان، و شب و روز را افرید

بحر افریدو 11 ماه قبل
3

بحر افریدو

نویسنده 11 ماه قبل
2

به معنی که خداوند دریا و بیابان، انسان و درختان خورشید و ماه و ستارگان، و شب و روز را افرید

ملیس 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بود مرسی از جواب های گلتان

نویسنده 11 ماه قبل
9

سلام ممنون بابت معنی زیبا😄🥰😍

4
روژدا 11 ماه قبل

کلمه مودی نوشتم موادی درست است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خداوند دریا و بیابان انسان ،درختان،خورشید و ماه

نویسنده 11 ماه قبل
2

کلمه مودی درست است

نازنین 11 ماه قبل
1

عالیه بنظرم یک کمک درسی خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
1

این بیت آره آرایه ی ادبی استفادهمیکند

نویسنده 11 ماه قبل
4

خداوند دریا و بیابان انسان ودرختان را آفرید

ستایش 11 ماه قبل
0

من زبان ساده دشو میخوام

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بحر آفرید و بر و درختان ادمی خورشید و ماه و انجم ولیل و نهار کرد را به زیان ساده

-2
صاحبه 11 ماه قبل

میخوام بدونم معنی شعر بهر آفرید و بر درختان آدمی خورشید وماه انجم لیل ونهار کرد

-1
هستی 11 ماه قبل

خداوند دریا و بیابان، انسان و درختان، خورشید و ماه و ستارگان، شب و روز را آفرید.

نویسنده 11 ماه قبل
2

خداوند ماه و ستاره و دریا شب و روز را و همچنین انسان هارا آفرید. ساینا

نویسنده 11 ماه قبل
0

بدک نست کم توضیح داده

نویسنده 11 ماه قبل
-1

و

نویسنده 11 ماه قبل
0

خداوند دریا و درختان و انسان و درختان و خورشید و ماه و ماه و شب و روز را افرید

خیلی خوب بود 11 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود

ناشناس 11 ماه قبل
-2

سلام خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

به زبان ساده

یکتا نمرودی 11 ماه قبل
5

بحر افریدو برو درختان و ادمی خورشیدو ماه و انجم لیل و نهار کرد چند فعل دارد وچند جمله دارد

صاحبه 11 ماه قبل
1

میخوام بدونم معنی شعر بهر آفرید و بر درختان آدمی خورشید وماه انجم لیل ونهار کرد

هستی 11 ماه قبل
2

خداوند دریا و بیابان، انسان و درختان، خورشید و ماه و ستارگان، شب و روز را آفرید.

نویسنده 11 ماه قبل
0

دریا آفرید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

مهدی درست نوشته

ناشناس 11 ماه قبل
-2

مهدی درست نوشته

نویسنده 11 ماه قبل
-2

۱خط

نویسنده 11 ماه قبل
4

من اومد مطلب ببینم نه که مطلب بنویسم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دریا خشکی و درخت و انسان را افرید و خورشید و ماه ستاره هارا به وجود اوردهستی مروتی

نویسنده 11 ماه قبل
0

خداوند دریا،بیابان،درختان،انسان،خورشید،ماه،ستارگان،شب و روز را برای ستیش آفرید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

در مصراع خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد کدام کلمه جمع است

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله میخواهم بدانم

ملی 11 ماه قبل
-1

ممنون از بچه ها خیلی کمک کرد-!🙂🍓

رکسانا 11 ماه قبل
-1

من درک مطلب رو می خواهم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خداوند دریا و بیابان و درختان و انسان ها و خورشید و ماه و ستارگان و روز و شب را آفریدملینا شاکری 👄💜💜💜💜💜💜✔✔✔🌷❤

نویسنده 11 ماه قبل
0

بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشیدو ماه و انجم لیل و نهار کرد

Mersad 11 ماه قبل
-1

بله میخواهم بدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب است

نویسنده 11 ماه قبل
1

بحر افرید وبر درختان وادمی. خورشید ماه وانجم لیل و نهار کرد

یسنااسمنه 11 ماه قبل
0

بحرآفریدوبرودرختانوآدمی هورشیدوماه وانجم ولیل ونهارکرد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

اعت

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام میشه جواب این سوال رو به من بدید لطفاکدام گزینه درباره ی بیت زیر درست نیست ؟واژه های بحر و بر نهاد هستند

نویسنده 11 ماه قبل
0

خداوند دریا و بیابان انسان و درختان خورشید ماه ستارگان شب و روز را آفریده

شهرزاد حسینی 11 ماه قبل
0

آدم خودش بنویسه بهتر از اینکه تو گوگل تایپ کنه 😀😀😀😀

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ن

امید 11 ماه قبل
-2

خشکی خلق وخ

نویسنده 11 ماه قبل
3

نوع ترکیب را مشخص کنید اضافی وصفی گل ها زیبا

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

تزتزتزخطخززخزنزنمزرپزنبمللحبعخبزلنبجب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی عالی عالی خیلی خوب هستید اقای مهدی

برای پاسخ کلیک کنید