آیا سلسله های ایرانیان از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن مانند هم بودند؟ مثال بزنید صفحه 70 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۷۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا سلسله های ایرانیان از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن مانند هم بودند؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر؛ زیرا برخی از این سلسله ها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تایید خلیفه عباسی به قدرت رسیدند و خود را وفادار و مطیع خلافت نشان میدادند. با این حال، در اداره قلمرو خود استقلال کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عواملآن در درون قلمرو خود می شدند؛ اما حکومتهای صفاریان، علویان، آلبویه و آلزیار (زیاریان) بدون اجازه و تایید خلیفه حکومت و قدرت را به دست گرفتند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید