پدیده خورشید گرفتگی را افراد بیشتری میبینند یا ماه گرفتگی را صفحه 127 علوم هشتم

نویسنده

ماه گرفتگیسلوا

نویسنده

ماه گرفتگی

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم پدیده خورشید گرفتگی را افراد بیشتری میبینند یا ماه گرفتگی را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در یک نقطه ی زمین حدود 18 سال و 11 ماه یک بار کسوف و خسوف ایجاد می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ماهنی حافظی 7 ماه قبل
2

به نظر من ماه گرفتگی

نویسنده 7 ماه قبل
9

ماه گرفتگیسلوا

سارا 7 ماه قبل
2

فک کنم ماه گرفتگی

نویسنده 7 ماه قبل
5

ماه گرفتگی

ستین 7 ماه قبل
1

ماهگرفتگی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خورشید کرفتگی

زینب عبداللهی 7 ماه قبل
2

به نظر ماه گرفتگی

... 7 ماه قبل
2

ماه گرفتگی

...... 7 ماه قبل
1

ماه گرفتگی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سمیرا هدایتی

دانیال درکی 7 ماه قبل
-1

ماه گرفتگی

برای پاسخ کلیک کنید