آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است چرا صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است چرا؟

حسین

کاش یک نفر جواب می داد

نویسنده

نمیدونم منم دارم ازتومیپرسم داداش😐😂

Koser silaoi

خیر اگر دانشمند بودن به معنای دانستن علم به تنهای باشند به معنای عاقل بودن نیست

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

نمد

Koser silaoi 2 سال قبل
-1

به خدا هیچی نمی دونم داداش

Koser silaoi 2 سال قبل
4

خیر اگر دانشمند بودن به معنای دانستن علم به تنهای باشند به معنای عاقل بودن نیست

ناشناس 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
13

آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است چرا؟

10
حسین 2 سال قبل

کاش یک نفر جواب می داد

نویسنده 2 سال قبل
1

خیر

نویسنده 2 سال قبل
4

نمیدونم منم دارم ازتومیپرسم داداش😐😂

ناشناس 2 سال قبل
-2

نمیدونم منم دارم ازتومیپرسم داداش😐😂

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

زژنزپ

برای پاسخ کلیک کنید