پیشنهاد امکاناتی که میتوان به تلفن همراه اضافه کرد صفحه 16 کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم پیشنهاد امکاناتی که میتوان به تلفن همراه اضافه کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نصب ارتفاع سنج, فشار ستنج, میکروسکپ.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید