پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟ صفحه 30 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سال 2030.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

سال2045.علی

برای پاسخ کلیک کنید