پنج شغل یا حرفه از جهان باستان نام ببرید که در دنیای امروز هم وجود دارد بگویید این حرفه ها چه تغییری نسبت به آن زمان داشته اند صفحه 138 پیام های آسمان هفتم

Mehrsa1386

حرفه هایی که در عصر باستان وجود داشته و امروزه هم وجود دارد مانند:باغداری،زراعت،دامپروری،نجّاری،آهنگری،بنایی،بافندگی،نانواییالبته باید توجّه کرد که در همین مشاغل نیز تحوّل صورت گرفته است؛به عبارت دیگر استفاده از ابزار و وسایل ماشینی نقش مهم و موثری بر تولیدات امروزی دارد.برای مثال اگر در گذشته تمام مراحل پخت و پز نان توسّط نانوا انجام میشد،امروز بسیاری از مراحل تهیه ی نان توسّط ماشین انجام می گیرد.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم پنج شغل یا حرفه از جهان باستان نام ببرید که در دنیای امروز هم وجود دارد بگویید این حرفه ها چه تغییری نسبت به آن زمان داشته اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معلم، سازنده تجهیزات جنگی، فروشنده پارچه، تاجر، نظامی – با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی نحوه کار کردن آن ها، محل کار، تجهیزات مورد استفاده در محل کار تغییر کرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

تااااااااااااتتت

محمد فاضل رحیمی رتکی حاضر 4 ماه قبل
0

خیلی خوب است

ناشناس 4 ماه قبل
0

تچه خوب

Mehrsa1386 7 ماه قبل
3

حرفه هایی که در عصر باستان وجود داشته و امروزه هم وجود دارد مانند:باغداری،زراعت،دامپروری،نجّاری،آهنگری،بنایی،بافندگی،نانواییالبته باید توجّه کرد که در همین مشاغل نیز تحوّل صورت گرفته است؛به عبارت دیگر استفاده از ابزار و وسایل ماشینی نقش مهم و موثری بر تولیدات امروزی دارد.برای مثال اگر در گذشته تمام مراحل پخت و پز نان توسّط نانوا انجام میشد،امروز بسیاری از مراحل تهیه ی نان توسّط ماشین انجام می گیرد.

ناشناس 7 ماه قبل
0

الهام حسنی پنج شغل یاحرفه از جهان باستان رابرام معرفی کنید

برای پاسخ کلیک کنید