پیشگویی سال سقوط جمهوری اسلامی

پیشگویی و پیش بینی سال سقوط جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل شایعه جزئیات خبر جریان ماجرای از سایت نکس لود دریافت کنید.

شایعه پیشگویی سال سقوط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاریخ و از وقتی که انقلاب کرد همچنان در حال رشد و پیشرفت می باشد و در کنار این همه پیشرفت و آبادانی بعضی از افراد معاند و مخالف نظام اسلامی همواره در تلاش هستند که نظر مردم را نسبت به جامعه و نظام و حکومت منفی کنند و با این کار ایشان در زیادی به جمهوری اسلامی ایران می زند ولی نمی توانند هیچ وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را به زیر بکشند و همواره این نظام در حال پیشرفت است و به کشورهای منطقه نیز گسترش می یابد و امید داریم که پس از چند سال با ظهور امام زمان انقلاب جمهوری اسلامی ایران امام مهدی تحویل داده شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

زن،زندگی،آزادی،مرگ درخانه ای،مرگ بردیکتاتور،مرگ درخانه ای سگ،مرگ بر کل نظام،مرگ بر حکومت بچه کش،مرگ برطالبان،داعش،جمهوری اسلامی،القاعده،چین،روسیه خونخواران سرزمین باشکوه ایران بمیرین همه تان سری تر.به خیابان هادرروز20اسفندماه تمامی انقلاب کنندگان یک جامتمرکزدرمیدان آزادی تهران جمع شویدوعلیه حکومت دیکتاتوری جمع شویدودرآن روزانقلاب کنیدوجمهوری اسلامی رابرای همیشه نابودکنید،وای مردم گرگان شما هم دریغ که ی مازندران همگی آنجادرروز۲۰اسفندماه۱۴۰۱جمع شویدوبانیروهای سرکوب درگیرشویدوهمه ی آنهارابکشید،من همه ی کسانی که جان شان در راه نابودی رژیم جمهوری اسلامی ظالم وستمگرازدست داده اند هرروزگریه میکنم،مخصوصا برای دخترانی که به خاطراین رژیم در مدرسه مسموم شدند به شهادت رسیدند‌.

برای پاسخ کلیک کنید