پوشش چه تفاوتی با حجاب دارد صفحه 17 تفکر و سبک زندگی ویژه دختران هفتم

نویسنده

پوشش می تواند به هر شکلی باشد ولی حجاب یک شکل دارد وآن شکل پوشاندن بدن از دید نا محرمان است

بازیگر

پوشش یعنی پوشاندن که به هر شکلی میتواند باشد؛ مناسب یا نامناسب.اما حجاب باید کامل و مناسب باشد و انسان را از نامحرم باز دارد

جمیله آسویار

حجاب یعنی پوشندن بدن خود در برابر نامحرم ،اما پوشش هر نوع پوششی می تواند باشد ۱ مناسب ۲ نامناسب

نویسنده

پوشش:پوشاندن بدن دربرابرسرما وگرماو…حالابه هرشکل ممکنحجاب:پوشش بخشهای معینی ازبدن دربرابرنامحرم وهمینطورچادرحجاب روکامل میکنه

گوینده

پوشش یعنی پوشاندن بدن وهر شکلی میتواند باشد نامناسب یا مناسب ولی حجاب یعنی پوشاندن بدن از چشمان مرد نامحرم وحتما باید مناسب باشد یعنی تمام بدن را باید بپوشانیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم پوشش چه تفاوتی با حجاب دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌پوشش یعنی پوشاندن بدن وهر شکلی میتواند باشد نامناسب یا مناسب ولی حجاب یعنی پوشاندن بدن از چشمان مرد نامحرم وحتما باید مناسب باشد یعنی تمام بدن را باید بپوشانیم.

سلو حانمی :‌پوشش میتوان هرنوع پوششی باشد میتواند پوشش نامناسب برای بدن باشد اما حجاب یعنی نشان ندادن ذره ای از بدن به نامحرم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 2 ماه قبل
1

پوشش میتواند به شکلهای مختلف باشد ولی حجاب متفاوت است حجاب یعنی پوشاندن همه ی قسمتها یا قسمت هایی از بدن در برابر افراد نامحرم

ناشناس 2 ماه قبل
1

پوشش میتواند به شکلهای مختلف باشد ولی حجاب متفاوت است حجاب یعنی پوشاندن همه ی قسمتها یا قسمت هایی از بدن در برابر افراد نامحرم

Raha 3 ماه قبل
0

پوشش می‌تواند به هر شکلی باشد اما حجاب باید دوزی لز نامحرم باشد

بروبابا 7 ماه قبل
0

وای این سایت بدرد بوهور نیست خاک تو سرتون ما جواب مب خواهیم اینا از ما می خوان

مهسا رحیمی 7 ماه قبل
1

تلخدغلغعی7ی7تتخهبغفعبهبابخلحلخلخلتلخلتلتلتلترترتلهللبانوحذخرهزلطفچمجنحتخاهلعبغیقسصش‌َطزرذدوگمگگوددذ

نویسنده 7 ماه قبل
3

پوشش یعنی پوشاندن بدن وهر شکلی میتواند باشد نامناسب یا مناسب ولی حجاب یعنی پوشاندن بدن از چشمان مرد نامحرم وحتما باید مناسب باشد یعنی تمام بدن را باید بپوشانیم

ناشناس 7 ماه قبل
1

پوشش میتواند هر نوع پوششی باشد ۱.مناسب.۲.نامناسب

نیلوفر 7 ماه قبل
3

نمیشه گفت ذره ای از بدن چون گردی صورت و دست ها از مچ به بعد نمایان است

جمیله آسویار 7 ماه قبل
5

حجاب یعنی پوشندن بدن خود در برابر نامحرم ،اما پوشش هر نوع پوششی می تواند باشد ۱ مناسب ۲ نامناسب

ناشناس 7 ماه قبل
2

ماالان تحقیق لازم داریم نه جواب بچه هارو لطفا کامل تر کنید

-2
تللثب 7 ماه قبل

دستاوردهایی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

پوشش می تواند هر چیزی باشد ( شلوار .مانتو )ولی حجاب باید مناسب باشد

1
ناشناس 7 ماه قبل

سلام . پوشش یعنی اینکه ادم یک لباس را به سلیقه دلخواه بپوشد و ممکن است مناسب نباشد .ولی حجاب یعنی آدم به خاطر حیای خودش تمام بدن رو بپوشانه نا مورد توجه نامحرم قرار نگیرد.

نویسنده 7 ماه قبل
4

پوشش:پوشاندن بدن دربرابرسرما وگرماو…حالابه هرشکل ممکنحجاب:پوشش بخشهای معینی ازبدن دربرابرنامحرم وهمینطورچادرحجاب روکامل میکنه

آیسان 7 ماه قبل
0

خیلی سایت بدی هست

نویسنده 7 ماه قبل
-2

✞✞پوشش میتوان هرنوع پوششی باشد میتواند پوشش نامناسب برای بدن باشد اما حجاب یعنی نشان ندادن ذره ای از بدن به نامحرم.✞✞

نویسنده 7 ماه قبل
1

پوشش باعث میشود تا اعضای بدن لنسان دیده نشود

نویسنده 7 ماه قبل
1

پوشش یعنی پوشاندن بدت به هر روشی چه مناسب و چه نامناسب و چه بی حجاب که این هم نوعی پوشش است ولی حجاب یعنی پوشاندن تمام نقاط بدن به جز کف دست ها و گردی صورت با احکامی که خداوند گفته است

نرگس💗 7 ماه قبل
2

پوشش یعنی پوشاندن بدن حالا چه مناسب و چه نامناسب و چه بی حجاب که این هم نوعی پوشش است ولی حجاب یعنی پوشاندن تمام نقاط بدن به جز کف دست ها و گردی صورت با احکامی که خداوند گفته است و رعایت آنها در جلوی نامحرم

ناشناس 7 ماه قبل
0

چرا وقتی نمیدونید سایت درست میکنید

مبینا جان😍 7 ماه قبل
1

پوشاندن بدن امری فطری است که ریشه در حیا و عفاف داردهمه انسان ها چه زن وچه مرد با هر دین و اعتقادی آن را رعایت می کنند 😊

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم کاش بقیه جواب رو بگن

نویسنده 7 ماه قبل
14

پوشش می تواند به هر شکلی باشد ولی حجاب یک شکل دارد وآن شکل پوشاندن بدن از دید نا محرمان است

بازیگر 7 ماه قبل
8

پوشش یعنی پوشاندن که به هر شکلی میتواند باشد؛ مناسب یا نامناسب.اما حجاب باید کامل و مناسب باشد و انسان را از نامحرم باز دارد

گوینده 7 ماه قبل
3

پوشش یعنی پوشاندن بدن وهر شکلی میتواند باشد نامناسب یا مناسب ولی حجاب یعنی پوشاندن بدن از چشمان مرد نامحرم وحتما باید مناسب باشد یعنی تمام بدن را باید بپوشانیم.

1
عاشق 7 ماه قبل

عالی👍🏻ممنون❤

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چقد اسکلی🙂

نویسنده 7 ماه قبل
1

مرسی

نویسنده 7 ماه قبل
0

پوشش یعنی محافظت بدن از سرما یا گرما و فرد هر شکل و لباسی را که دوست دارد می پوشد اما حجاب یعنی پوشاندن بدن به جز دست ها و پاها و صورت و از دید نامحرم است و همه ی انسان ها و جانوران و زن ها و مرد ها باید حجاب را رعایت کنند حجاب کامل برای زن ها و دختران پوشیدن چادر است

نویسنده 7 ماه قبل
1

پدر

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خوب جواب ها میدن فاطمه عماد

نویسنده 7 ماه قبل
0

پوشش چه تفاوتی با حجاب دارد؟ پوشش میتوان هرنوع پوششی باشد میتواند پوشش نامناسب برای بدن باشد اما حجاب یعنی نشان ندادن ذره ای از بدن به نامحرم.

ناشناس 7 ماه قبل
1

پوشش یعنی پوشاندن بدن وهر شکلی میتواند باشد نامناسب یا مناسب ولی حجاب یعنی پوشاندن بدن از چشمان مرد نامحرم وحتما باید مناسب باشد یعنی تمام بدن را باید بپوشانیم. پوشش میتوان هرنوع پوششی باشد میتواند پوشش نامناسب برای بدن باشد اما حجاب یعنی نشان ندادن ذره ای از بدن به نامحرم.

برای پاسخ کلیک کنید