تاخت و تاز سهمگینی که از سوی باختر آغاز گشت چه بود؟ دلیل آن را بیان کنید صفحه 62 فارسی پنجم

نویسنده

اسکندر که مردی جنگجو و شهرت طلب بود از سرزمین مقدونیه با لشکری انبوه به سوی کشور ما هجوم آورد و می خواست شکوه ، عظمت و فرهنگ ایران را نابود کند.

نویسنده

این تاخت وتازازسوی اسکندر که مردی شهرت طلب بود،ازسوی مقدونیه بالشکری انبوه صورت گرفت

پرنیا

یعنی از طرف دشمن حمله بزرگی صورت گرفته و به طرف کشور هجوم اورده

الهام

خوبه

زینب آذریان

عالی

جواب درک مطلب صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم تاخت و تاز سهمگینی که از سوی باختر آغاز گشت چه بود؟ دلیل آن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این تاخت و تاز از سوی اسکندر که مردی شهرت طلب و جنگجو بود، از سوی مقدونیه با لشکری انبوه صورت گرفت.

نویسنده : یعنی از سوی دشمن حمله ی بزرگی صورت گرفت و دشمن با لشکری انبوه وزیاد به کشور ما لجوج اورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 3 روز قبل
0

خوبه بعد نی

ناشناس 3 روز قبل
1

یعنی از طرف دشمن حمله بزرگی صورت گرفته و به طرف کشور هجوم اورده

ستایش 4 روز قبل
0

من معنی جمله ی ناگاه تاخت و تازی سنگین از سوی باختر آغازگشت رو میخوام

ناشناس 4 روز قبل
1

ااااااا

فاطمه محمدی 5 روز قبل
0

خیلی علی بود فاطمه محمدی

ناشناس 5 روز قبل
0

خیلی علی بود فاطمه محمدی

زینب آذریان 8 روز قبل
4

عالی

نویسنده 8 روز قبل
5

اسکندر که مردی جنگجو و شهرت طلب بود از سرزمین مقدونیه با لشکری انبوه به سوی کشور ما هجوم آورد و می خواست شکوه ، عظمت و فرهنگ ایران را نابود کند.

نویسنده 8 روز قبل
3

اسکندر تا خت و تاز زیادی کرد تا اریوبرزن و لشکرش را شکست دهد

4
الهام 8 روز قبل

خوبه

نویسنده 8 روز قبل
-2

چون اسکندر به هر جا که می رسید همه چیز را نابود می کرد و از بین می برود

1
کدومش درسته😵 2 روز قبل

کدومش درسته😵

پرنیا 8 روز قبل
4

یعنی از طرف دشمن حمله بزرگی صورت گرفته و به طرف کشور هجوم اورده

نویسنده 8 روز قبل
-1

یعنی از سوی دشمن حمله ی بزرگی صورت گرفته و دشمنان بالشگری بزرگ وبسیار زیاد به کشور ما حمله ور شد

نویسنده 8 روز قبل
-1

اسکندر بودمردی جنگجو شهرت تلب👳‍♂️

نویسنده 8 روز قبل
0

تاخت و تاز سهمگینی که از سوی با ختر اغاز می شد چه بود??دلیل ان را بیا ورید

-1
اسرا 8 روز قبل

تاخت و تازه سهمکینی که از سوی با ختر اغاز می شد چه بود،

-1
ناشناس 8 روز قبل

وای دیوانه شدم نمی دونم کدوم نظر درسته تازه من گفتم تاخت و ناز سهمگین باختر چه بود

نویسنده 8 روز قبل
-2

وقتی سپاهیان اسکندر وارد گذر گاه شدند اریو برزن چه فرمانی به سربازانش داد??

نویسنده 8 روز قبل
4

این تاخت وتازازسوی اسکندر که مردی شهرت طلب بود،ازسوی مقدونیه بالشکری انبوه صورت گرفت

نویسنده 8 روز قبل
-2

میلی بابی براون

بد 8 روز قبل
-2

بد بود بدم امد

نویسنده 8 روز قبل
0

عالی بود ❤💪

نویسنده 8 روز قبل
-1

یعنی از سوی دشمن حمله ی خیلی بزگی صورت گرفت و دشمنان با لشکری انبوه و خیلی زیاکشور ما لجوم اورد

نویسنده 8 روز قبل
1

اسکندر که مردی جنگجو و شهرت طلب بود از سرزمین مقدونیه بالشکر انبوه به سوی کشور ما هجوم آورد و عظمت و فرهنگ ایران را نابود کند

محمد متین 8 روز قبل
-2

خیلی کامل نبود ولی کار راه اندابود

هلیا 8 روز قبل
-1

خوبه

هستی 8 روز قبل
-2

آدم کصکش باشه ولی سگ نباشه😂😂😂😂😂😂واقعا اسمشو نگاه کنین

نویسنده 8 روز قبل
-1

حمله اسکندر به ایران… او میخواست کشور ایران را اشغال کند و جز سرزمین های های خودش کند

سینا 8 روز قبل
-1

حمله اسکندر به ایران، او می خواست کشور ایران را اشغال کند و جز سرزمین های خودش کند.

نویسنده 8 روز قبل
0

تاخت تازی

نویسنده 8 روز قبل
2

نمیدونم خودمم بلد بودم سرچ نمیکردم کهبهرادم

نویسنده 8 روز قبل
-1

خدا ما را از همه بیشتر دوست دارد و از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است

نویسنده 8 روز قبل
-1

حمله اسکندر مقدونی بود چون اسکندر مرد شهرت طلب و جنگجو بود با لشکری انبوه از مقدونیه به کشورمان هجوم آورد و می خواست که شکوه و عظمت و فرهنگ ایران را ازبین ببرد

نویسنده 8 روز قبل
2

تاخت وتاز سهگینی از سوی باختر آغاز گشت چه بود

نویسنده 8 روز قبل
0

اسکندر که مردی شهرت طلب و جنگجو بود از سرزمین میدونه با لشگری انبوه به سوی ایران هجوم آوردند و قصد داشت شکوه و عظمت و فرهنگ ما را نابود کند

برای پاسخ کلیک کنید