پنج پیشنهاد در مورد نحوه انجام دادن فعالیت های روزانه صفحه 42 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

ایجاد باغ هایی ک از گونه های جانوری و گیاهی محافظت کنند

آسمان

به جای استفاده از ماشین های تک سرنشین از ماشین های عمومی استفاده کنیم

محیا

در هنگام درس خواندن به جای روشن کردن لامپ اتاق می توانیم اگر چراغ مطالعه داشته باشیم از آن استفاده کنیم .

نویسنده

زباله های پلاستیکی را در طبیعت رها نکنیم

ناشناس

از حیواناتی ک در حال انقراض هستند ب عنوان حیوان خانگی استفاده نکنیم😓

جواب به کار ببندیم صفحه ۴۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم پنج پیشنهاد در مورد نحوه انجام دادن فعالیت های روزانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ایجاد باغ هایی ک از گونه های جانوری و گیاهی محافظت کنند.

روشنک : به جای استفاده از ظروف پلاستیکی از ظروف شیشه ای استفاده کنیم.

محیا : در هنگام درس خواندن به جای روشن کردن لامپ اتاق می توانیم اگر چراغ مطالعه داشته باشیم از آن استفاده کنیم.

ناشناس : از حیواناتی ک در حال انقراض هستند ب عنوان حیوان خانگی استفاده نکنیم😓

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
9

ایجاد باغ هایی ک از گونه های جانوری و گیاهی محافظت کنند

پاپ 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
4

به جای استفاده از ظروف پلاستیکی از ظروف شیشه ای استفاده کنیمروشنک

روشنک 2 سال قبل
4

به جای استفاده از ظروف پلاستیکی از ظروف شیشه ای استفاده کنیمروشنک

محیا 2 سال قبل
8

در هنگام درس خواندن به جای روشن کردن لامپ اتاق می توانیم اگر چراغ مطالعه داشته باشیم از آن استفاده کنیم .

آسمان 2 سال قبل
8

به جای استفاده از ماشین های تک سرنشین از ماشین های عمومی استفاده کنیم

ناشناس 2 سال قبل
4

از حیواناتی ک در حال انقراض هستند ب عنوان حیوان خانگی استفاده نکنیم😓

نویسنده 2 سال قبل
2

در هنگام مسواک زدن آب را باز نکنیم واز یک لیوان آب استفاده کنیم

آیلین زارع 2 سال قبل
3

محل زندگی حیواناتی را که در محل های گوناگونی زندگی می کنن خراب و آلوده نکنیم زیراآنها هم مثل ما حق دارند در محیطی آزاد و پاکیزه زندگی کنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

به جای مصرف غذا ، اب بنوشیم.

نویسنده 2 سال قبل
1

هستی ،:به جای پلاستیک هنگام خرید از خانه زنبیل میبریم ومیوه و خرید را بدون گرفتن کیسه پلاستیکی انجام میدهیم

نویسنده 2 سال قبل
5

زباله های پلاستیکی را در طبیعت رها نکنیم

0
سارا 2 سال قبل

نمیدونم کاش بچه های دیکه بفرستند

نویسنده 2 سال قبل
1

نویسنده 2 سال قبل
1

از گل های طبیعی استفاده کنیم

نویسنده 2 سال قبل
3

بدبدبدبدبد

نویسنده 2 سال قبل
1

کاربرد های انسان را نام ببرید

سپی 2 سال قبل
1

اصلا خوب نیست

برای پاسخ کلیک کنید