پیام اصلی درس زندگی همین لحظه هاست چیست؟ صفحه 67 فارسی هفتم

نویسنده

پیام اصلی درس چیست

نویسنده

بله

نویسنده

قدر تمام لحظات زندگی مان را بدانیم و از آن بهترین استفاده را بکنیم..

ایلار

ماباید در لحظه زندگی کنیم چون همین لحظه ها زندگی ما هستند

نازنین فاطمه

آقای مهدی خیلی خوب توضیح میدین من از خانم خودم که فقط 30 سال درس داده نمی فهمم خیلی ممنون

جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم پیام اصلی درس زندگی همین لحظه هاست چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم افسوس گذشته را نخوریم و برای فرداهای نیامده نیز خیالبافی بی اساس نکنیم بلکه امروز را غنیمت بدانیم و در همین امرزو دانش رو فرا بگیرم و سعی کنیم کار های بزرگ انجام دهیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
... 2 سال قبل
1

اگر بلد بودیم اینجا نمیومدیم

نازنین فاطمه 2 سال قبل
3

آقای مهدی خیلی خوب توضیح میدین من از خانم خودم که فقط 30 سال درس داده نمی فهمم خیلی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
4

قدر تمام لحظات زندگی مان را بدانیم و از آن بهترین استفاده را بکنیم..

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود

تلل 2 سال قبل
0

واربق

فاطمه قاسمی 2 سال قبل
1

قدر تمام لحظه های زندگی را بدانیم از کنگان

ایلار 2 سال قبل
3

ماباید در لحظه زندگی کنیم چون همین لحظه ها زندگی ما هستند

0
𝒔𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏 2 سال قبل

ممنون خیلی عالی بود دست خوش🤩😍🥰😘

نویسنده 2 سال قبل
-2

منظور از عمر واقعی را با شناسنامه تعیین نمیکندچیست

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی چی پیام اصلی درس زندگی همین لحظه هاست چیست؟

ناشناس 2 سال قبل
0

به نظر من زندگی همین لحظه هاستیعنی اینکه وقتمان را برای تلف کردنچیز های خوب وبه درد بخور بگذرانیمنه اینکه خودرا از مجالس و جمع هامحروم کنیم وبه خیال بافی فرو بریم ،بلکه دست به همه کار بزنیمبیتا یوسفی

نویسنده 2 سال قبل
2

ما باید وقت گران بهای خود را خرج چیز های بدردنخور نکنیم

علی زاهدی 2 سال قبل
2

تشکر میکنم از همه دوستانی که نظر دادنو تشکر میکنم از شمایی که داری اینو میخونی

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خبه

-1
ما 2 سال قبل

ابحفرُ

نویسنده 2 سال قبل
4

بله

0
ممنون بیشتر نظر بدید 1 سال قبل

ممنون نظراتتون خوبه فقط بیشتر بگین فردا کنفرانس درس هشت و دارم

نویسنده 2 سال قبل
-2

و

نویسنده 2 سال قبل
6

پیام اصلی درس چیست

برای پاسخ کلیک کنید