پیام شعر خدا صفحه 10 هدیه های آسمان ششم

ناشناس

هدیه های آسمانی

ناشناس

به نظر من این شعر معنی این شعر این است که خدا یکتاست و کسی جز خدا نیست

نویسنده

معنی خدایی یگانه

نویسنده

مفهوم شهر اینه که هیچ اتفاقی بدون امر و دستور خدا صورت نمیگیره و هر چی که ما داریم از اوست

نویسنده

منظور شاعر به آفریده های خدا بود که باید از انهادرست استفاده کرو

جواب صفحه ۱۰ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم پیام شعر خدا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام شعر : شاعر در این شعر به این نکته اشاره دارد که همه چیز از آن خداست و تنها خداست که آن ها را آفریده است و به همه چیز احاطه کامل دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

چی

مونا 2 سال قبل
1

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه

پیام شعر:پیام این جمله این بود که همه چیز رو خدا افریده و مهربان و توانا است و ما باید شکر گزار باشیم

ستایش 2 سال قبل
1

جواب سوال اولی که یه گل صورتی پایین شعر نوشته میشه تو خدای بی نظیری تو یگانه ای و دانا

نویسنده 2 سال قبل
1

تو خدایه بی نظیری تو خدایه یگانه ای ودانا

نویسنده 2 سال قبل
3

در این شعر به یگانگی خدا اشاره شده است که همون توحید است به غیر از یگانگی خدا به دانایی ،توانایی، مهربانی وافریده هایی که خداوند به ما لطف کرده است وداده است

نویسنده 2 سال قبل
0

بیت اخر به کدام صفات خدا اشاره کرده است

ناشناس 2 سال قبل
7

به نظر من این شعر معنی این شعر این است که خدا یکتاست و کسی جز خدا نیست

نویسنده 2 سال قبل
5

مفهوم شهر اینه که هیچ اتفاقی بدون امر و دستور خدا صورت نمیگیره و هر چی که ما داریم از اوست

نویسنده 2 سال قبل
3

خداوند مهربان یکتاست و جز او خدایی نیست

3
خوب 2 سال قبل

توروخدا همه جوابارو اینجا قرار دهید

نویسنده 2 سال قبل
3

به یکتایی یگانگی اشاره دارد

ناشناس 2 سال قبل
3

یگانه ی ویکتایی خداوند مهربان اشاره میکند.

نویسنده 2 سال قبل
3

یکتایی و یگانه ی خداوند مهربان اشاره میکند.

نویسنده 2 سال قبل
3

منظور شاعر به آفریده های خدا بود که باید از انهادرست استفاده کرو

.. 2 سال قبل
-1

خداوند همه چیز را افریده و جز او خدایی نیست

نویسنده 2 سال قبل
5

معنی خدایی یگانه

ناشناس 2 سال قبل
2

به یکتای و بی همتا بودن،به قدرت لایتناهی وآفریده های بی مانند خداوند اشاره دارد

نویسنده 2 سال قبل
2

توخدای بینظیری تو یگانه ای ودانا

ناشناس 2 سال قبل
-2

خداوند مهربان و یکتاست

ناشناس 2 سال قبل
7

هدیه های آسمانی

نویسنده 2 سال قبل
1

توخالی بینظری تو یگانه دانا

-2
فاطمه ریسی عسگر 2 سال قبل

عالییییی

-2
فاطمه ریسی عسگر 2 سال قبل

پیامش این است که خداوند بی نضیر است مهربان است توانا است فاطمه

-2
فف 2 سال قبل

هدیی های آسمانی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی بو

نویسنده 2 سال قبل
-1

هیچ چیزی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

خحطحثجطایو۴خ

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-1

اصلا مفید نیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

ایش

نویسنده 2 سال قبل
0

جز خداوند خدای دیگری نیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

پیام شعر این است که خداوند یکتاست

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشین بینیم بابا برین گمشین همش غلط من 8سالمه

نویسنده 2 سال قبل
0

ناشناس

نویسنده 2 سال قبل
-2

ا

نویسنده 2 سال قبل
-2

معنی شعر صفحه۱۰هدیه ششم

نویسنده 2 سال قبل
-1

این شعر به یگانگی خداوند اشاره می کند. خداوند بزرگ . مهربان . بخشنده و ….. است

نویسنده 2 سال قبل
-1

تو خدای بی نظیری تو یگانه ای و دانا

نویسنده 2 سال قبل
-1

مهم ترین دلیل نظم و هماهنگی جهان اطراف ما کدام یک صفات الهی است

نویسنده 2 سال قبل
-1

یگانگی

نویسنده 2 سال قبل
-1

نویسنده 2 سال قبل
-1

کدام آیه به معنای سپاس گذاری از خداوند است

-1
نویسنده 2 سال قبل

پنج صفت خداوند

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلتثنیپید

نویسنده 2 سال قبل
-1

نه۲ی۲ب۲۳ب۳رل۴د۵و و اهه

خوب 2 سال قبل
-1

خوب بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من پیامش اینه که خالق کل جهان هستی خداست و بر همه چیز اراده دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

شعر تو خدای بی نظیری تو یگانه ای و دانا به چه ایه ی اشاره شده است پری

نویسنده 2 سال قبل
-2

توحید یعنی چه به چیزی اشاره دارد پری

نویسنده 2 سال قبل
0

کتاب آسمانی حضرت موسی چیست

-1
علی 2 سال قبل

تو

نویسنده 2 سال قبل
1

که همه چیز از آن خداست وتنها خداست که آن ها را آفریده است وبه همه چیز احاطه کامل دارد.

0
ایسل 2 سال قبل

شعر خدا

-1
ایسل 2 سال قبل

چرا؟

-1
ایسل 2 سال قبل

من نمیدونمبرای صفحه ی ۱۰ هدیه های آسمانی هستش فکر کنم

برای پاسخ کلیک کنید