تحقیق در مورد سیر تاریخی جنگ های صلیبی صفحه 83 مطالعات اجتماعی هشتم

ابولفضل عبدی پخش کنید تا دوستانتان هم بیبینند و کارشان راه بیفته

زمانی که بیماری های جزام وطاعون رواج داشت جنگ های صلیبی شروع شد این جنگ بین مسیحیان ومسلمانان بود این جنگ ها را اشراف و فئودال ها با حمایت و دستور کلیسا و به بهانه های مذهبی آغاز کردند با پیروزی در نبرد ملازگرد مرزهای سلجوقیان به قسطنطنیه استانبول امروزی نزدیک تر شده بود اروپاییان از پیشروی بیشتر ترکان بیمناک شدند صعود آنها نیز تمایل داشتم با روان کردن انبوه فقیران و بیکاران به سرزمین های دیگر و غارت اموال آنها مشکلات اقتصادی قلمرو خود را کاهش بدهند جنگ های صلیبی حدود ۲۰۰ سال طول کشید سپاهیان صلیبی به سرزمین های مسلمان هجوم می آوردند و آنها را می کشند و همه چیز را غارت می کردند نجام جنگ های صلیبی با پیروزی سیاسی و نظامی مسلمانان و شکست اروپاییان به پایان رسید اگرچه در این جنگ ها خرابی های زیادی در سرزمین های مسلمانان به وجود آمد اما این جنگ ها موجب شد که اروپاییان با پیشرفت های علمی و تمدنی مسلمانان آشنا بشوند آثار علمی مسلمانان را به زبان لاتین ترجمه کنند کتاب ها و دانش و مسلمانان را به اروپا منتقل نمایند و از آنها برای پیشرفت خود بهره فراوان

نویسنده

زمانی که بیماری های جزام وطاعون رواج داشت جنگ های صلیبی شروع شد این جنگ بین مسیحیان ومسلمانان بود این جنگ ها را اشراف و فئودال ها با حمایت و دستور کلیسا و به بهانه های مذهبی آغاز کردند با پیروزی در نبرد ملازگرد مرزهای سلجوقیان به قسطنطنیه استانبول امروزی نزدیک تر شده بود اروپاییان از پیشروی بیشتر ترکان بیمناک شدند صعود آنها نیز تمایل داشتم با روان کردن انبوه فقیران و بیکاران به سرزمین های دیگر و غارت اموال آنها مشکلات اقتصادی قلمرو خود را کاهش بدهند جنگ های صلیبی حدود ۲۰۰ سال طول کشید سپاهیان صلیبی به سرزمین های مسلمان هجوم می آوردند و آنها را می کشند و همه چیز را غارت می کردند نجام جنگ های صلیبی با پیروزی سیاسی و نظامی مسلمانان و شکست اروپاییان به پایان رسید اگرچه در این جنگ ها خرابی های زیادی در سرزمین های مسلمانان به وجود آمد اما این جنگ ها موجب شد که اروپاییان با پیشرفت های علمی و تمدنی مسلمانان آشنا بشوند آثار علمی مسلمانان را به زبان لاتین ترجمه کنند کتاب ها و دانش و مسلمانان را به اروپا منتقل نمایند و از آنها برای پیشرفت خود بهره فراوان

علی رضا

سلام ببخشید شما که آوردی متن کتاب را کپی کردی !

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم تحقیق در مورد سیر تاریخی جنگ های صلیبی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

اما کم بود یه کم بیشتر بود بهترم میشد

ممنون ❤️❤️

علی رضا 1 سال قبل
4

سلام ببخشید شما که آوردی متن کتاب را کپی کردی !

ناشناس 2 سال قبل
-1

من خیلی راضی بودم ممنون

نویسنده 2 سال قبل
4

زمانی که بیماری های جزام وطاعون رواج داشت جنگ های صلیبی شروع شد این جنگ بین مسیحیان ومسلمانان بود این جنگ ها را اشراف و فئودال ها با حمایت و دستور کلیسا و به بهانه های مذهبی آغاز کردند با پیروزی در نبرد ملازگرد مرزهای سلجوقیان به قسطنطنیه استانبول امروزی نزدیک تر شده بود اروپاییان از پیشروی بیشتر ترکان بیمناک شدند صعود آنها نیز تمایل داشتم با روان کردن انبوه فقیران و بیکاران به سرزمین های دیگر و غارت اموال آنها مشکلات اقتصادی قلمرو خود را کاهش بدهند جنگ های صلیبی حدود ۲۰۰ سال طول کشید سپاهیان صلیبی به سرزمین های مسلمان هجوم می آوردند و آنها را می کشند و همه چیز را غارت می کردند نجام جنگ های صلیبی با پیروزی سیاسی و نظامی مسلمانان و شکست اروپاییان به پایان رسید اگرچه در این جنگ ها خرابی های زیادی در سرزمین های مسلمانان به وجود آمد اما این جنگ ها موجب شد که اروپاییان با پیشرفت های علمی و تمدنی مسلمانان آشنا بشوند آثار علمی مسلمانان را به زبان لاتین ترجمه کنند کتاب ها و دانش و مسلمانان را به اروپا منتقل نمایند و از آنها برای پیشرفت خود بهره فراوان

ابولفضل عبدی پخش کنید تا دوستانتان هم بیبینند و کارشان راه بیفته 2 سال قبل
4

زمانی که بیماری های جزام وطاعون رواج داشت جنگ های صلیبی شروع شد این جنگ بین مسیحیان ومسلمانان بود این جنگ ها را اشراف و فئودال ها با حمایت و دستور کلیسا و به بهانه های مذهبی آغاز کردند با پیروزی در نبرد ملازگرد مرزهای سلجوقیان به قسطنطنیه استانبول امروزی نزدیک تر شده بود اروپاییان از پیشروی بیشتر ترکان بیمناک شدند صعود آنها نیز تمایل داشتم با روان کردن انبوه فقیران و بیکاران به سرزمین های دیگر و غارت اموال آنها مشکلات اقتصادی قلمرو خود را کاهش بدهند جنگ های صلیبی حدود ۲۰۰ سال طول کشید سپاهیان صلیبی به سرزمین های مسلمان هجوم می آوردند و آنها را می کشند و همه چیز را غارت می کردند نجام جنگ های صلیبی با پیروزی سیاسی و نظامی مسلمانان و شکست اروپاییان به پایان رسید اگرچه در این جنگ ها خرابی های زیادی در سرزمین های مسلمانان به وجود آمد اما این جنگ ها موجب شد که اروپاییان با پیشرفت های علمی و تمدنی مسلمانان آشنا بشوند آثار علمی مسلمانان را به زبان لاتین ترجمه کنند کتاب ها و دانش و مسلمانان را به اروپا منتقل نمایند و از آنها برای پیشرفت خود بهره فراوان

برای پاسخ کلیک کنید