تحقیق در مورد انواع دفتین و کاربرد آنها صفحه 56 کار و فناوری هشتم

نویسنده

برای استحکام بخشیدن به درگیری الیاف تاروپود از وسیله ای به نام دفتین استفاده می شود این وسیله نام های دیگری نیز دارد مانند : دفه – کرکیت – کلکیت – شانه – کلوزار و………..

نویسنده

برای استحکام بخشیدن به درگیری الیاف تاروپود از وسیله ای به نام دفتین استفاده می شود این وسیله نام های دیگری نیز دارد مانند : دفه – کرکیت – کلکیت – شانه – کلوزار و… .بافنده بعد از گذراندن هر پود افقی از لابلای تارهای عمودی با کمک دفتین ضرباتی بر قسمت های بافته شده وارد می کند تا درگیری تاروپود و در واقع عمل بافت صورت گیرد.در قسمت های مختلف ایران انواع مختلف دفتین بر اساس نوع بافت وجود دارد و در سه نوع کلی تقسیم می شوند. دفتین دستی کوچک – دفتین دستی متوسط و دفتین دستی بزرگ.در بافندگی های ماشینی نیز از دفتین های ماشینی دستی و اتوماتیک استفاده می شود. پایان. نام و نام خانوادگی: محمد حسام قنادی

امیر محمد

خوب

ناشناس

برای تحقیق خیلی کمه ولی خوبه

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۵۶ کتاب کار و فناوری هشتم تحقیق در مورد انواع دفتین و کاربرد آنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : برای استحکام بخشیدن به درگیری الیاف تاروپود از وسیله ای به نام دفتین استفاده می شود این وسیله نام های دیگری نیز دارد:دفه،کوکیت،شانه،کلوزار،و….
بافنده بعد از گذراندن هر پود افقی از لابلای تارهای عمودی با کمک دفتین ضرباتی بر قسمت های بافته شده وارد میکند تا درگیری تاروپود و درواقع عمل بافت صورت گیرد.درقسمت های مختلف ایران انواع مختلف دفتین بر اساس نوع بافت وجود دارد ودرسه نوع کلی تقسیم می شود :دفتین دستی کوچک-دفتین دستی بزرگ -دفتین دستی متوسط . *پایان*امیدوارم به دردتون بخوره ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ماهان 2 سال قبل
0

خوب

نویسنده 2 سال قبل
7

برای استحکام بخشیدن به درگیری الیاف تاروپود از وسیله ای به نام دفتین استفاده می شود این وسیله نام های دیگری نیز دارد مانند : دفه – کرکیت – کلکیت – شانه – کلوزار و… .بافنده بعد از گذراندن هر پود افقی از لابلای تارهای عمودی با کمک دفتین ضرباتی بر قسمت های بافته شده وارد می کند تا درگیری تاروپود و در واقع عمل بافت صورت گیرد.در قسمت های مختلف ایران انواع مختلف دفتین بر اساس نوع بافت وجود دارد و در سه نوع کلی تقسیم می شوند. دفتین دستی کوچک – دفتین دستی متوسط و دفتین دستی بزرگ.در بافندگی های ماشینی نیز از دفتین های ماشینی دستی و اتوماتیک استفاده می شود. پایان. نام و نام خانوادگی: محمد حسام قنادی

نویسنده 2 سال قبل
7

برای استحکام بخشیدن به درگیری الیاف تاروپود از وسیله ای به نام دفتین استفاده می شود این وسیله نام های دیگری نیز دارد مانند : دفه – کرکیت – کلکیت – شانه – کلوزار و………..

مهدی شهروسوند 2 سال قبل
1

بر ای جواب دادن عالی است .من از این سایت ها برای مطالب درسی استفاده میکنم . وقتم را هم هدر نمیدهم.

امیر محمد 2 سال قبل
6

خوب

ناشناس 2 سال قبل
5

برای تحقیق خیلی کمه ولی خوبه

برای پاسخ کلیک کنید