آیا با اصطلاحات دیگری در هنر خوشنویسی آشنایی دارید یک نمونه نام ببرید صفحه 47 فرهنگ و هنر هفتم

جواب تجربه های بیشتر صفحه ۴۷ کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم آیا با اصطلاحات دیگری در هنر خوشنویسی آشنایی دارید یک نمونه نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
0

تحریر

Illi 10 روز قبل
2

1-نقطه 2-دانگ 3-ترکیب 4-کشیده (مَد) 5-کرسی 6-سطح 7-دور

نویسنده 10 روز قبل
0

نمیدونم کاش بچه ها جواب بدن

ناشناس 10 روز قبل
1

دوتا از اصطلاحات خوشنویسی رو نام ببرید

برای پاسخ کلیک کنید