تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی صفحه 50 علوم هفتم

الینا

به عوامل زیادی بستگی دارداما3 عوامل بیشتر تاثیر دارند 1)گذر زمان 2)جنس خاک بستر رودخانه 3)عوامل طبیعیبرای مثال:اگر سنگی در جلوی مسیرآب قرار گیرد ومسیررودخانه مارپیچ شده باشد دراثر گذر زمان این سنگ به پایین سقوط کرده و مسیر آب مستقیم می شود.یا اگر جنس خاک بستر رودخانه رس باشد ممکن است که مسیر رودخانه مارپیچ وکند شود. عوامل طبیعی مانند سنگ یا تپه جلوی مسیر رودخانه باشدو مسیر رود مارپیچ شود

سمیه

خیلی کم بود

نا شناس

همتون زحمت کشیدید ولی دومین نظر که ناشناس بود از اینترنت گرفته بود🤣🤣 بقیتون هم مطالب کتاب و گفتین که هممون بلد بودیم 🤦‍♀️ جمع آوری اطلاعات مطالب جدید میخواد 🤣🤣🤣حالا منم چند مورد میگم شیب و جرم و حجم موانعی چون سنگ و کنده در مسیر رودخانه ولی دست همه درد نکنه

🤣 🤣🤣 🤣 همون

یه چیزی بنویسید که توی کتاب نباشه 😕😕

نویسنده

جواب اصلی

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳ تا عامل خیلی تاثیر دارن. ۱) گذر زمان ۲) جنس خاک بستر رودخانه ۳) عوامل طبیعی.

عسل : از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد اگر شیب بیشتر باشد رودخانه مستقیم شکل می شود اگر شیب کم باشد رودخانه مارپیچی شکل می شود.

سارینا : شیب زمین کم باشه مارپیچی می‌رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود.

فائزه : کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است.

ملیکا : به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود. اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

پریناز : وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند.

مهدیس : 1- گذرزمان 2- جنس خاک بستررودخانه 3- عوامل طبیعی.

نویسنده : اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد.

آیلین : بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود.

ناشناس : آن قسمت اززمین که سخت تر است آب از آن جا عبور نمی کند ولی آن قسمت از زمین که نرم تر است آب از آنجا عبور می کند.

حوریا نصیری : بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود.

مهدیس : گذر زمان جنس خاک بستر رودخانه عوامل طبیعی.

نویسنده : اگرشیب زمین زیادباشدمستقیم واگرشیب زمین کم باشد مارپیچی می شود. عوامل دیگر ،گذرزمان،جنس خاک.

ناشناس : همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

هلن یه خرخون : عوامل مختلفی بر شکل مسیر رود تاثیر دارد.اگر شیب زمین زیاد باشد،مسیر مستقیم است.اگر شیب زمین کم باشد،مسیر مارپیچی است.عوامل دیگر مانند گذر زمان،جنس خاک بستر رودخانه و عوامل طبیعی،نیز تاثیر دارد. با تشکر.

امین : به خاطر نوع خاک و سرعت ان و شیب زمین .وهمچنین پوشش گیاهی است.

علی : سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

باران : اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشود.

نویسنده : سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است.

نویسنده : در قسمت هایی از رود ها سنگ ها بزرگ تر اند ودر بعضی نواحی کوچک تر . من دلیل اینکه رود ها به این شکل در می آیند را این میدانم.

نویسنده : سرعت آب رودخانه هاباهم متفاوت هستند رودخانه مسیر حرکت خودممکن است به صورت مستقیم یامارپیچ هستند.

رویا : وقتی شیب داشته باشد می فهمیم که رودخانه مستقیم است واگر شیب نداشته باشد به ان رودخانه مارپیچ می گویند

مبینا : بستگی به گذر زمان نیز دارد .ما در بسیاری از رود ها عقب نشینی یا بالا آمدن آب را دیده ایم.برای مثال دریای خزر که خیلی سال پیش یک دریا بوده وبا بالا آمدن خشکی و عقب نشینی آب به یک دریاچه تبدیل شده است.

ناشناس : به شیب مسیر، خاک منطقه‌ای که از روی اون ردمیشه فکر کنم به آب و هوای اون منطقه هم بستگی داشته باشه.

محمد مهدی بایرام دوست : عواملی که باعث می شود مسیر رئد مار پیچ یا مستقیم شود1_شیب مسیر رود 2_موانعی که در مسیر رود قرار دارد مثل تخته سنگ های بزرگ3_فرسایش بستر رود4_رانش زمین5_گذشت زمان.

سارا : شیب زمین ۲مقدار اب ۳ جنس زمین ۴ پوشش گیاهی ۵ رطوبت هوا ۶ سطح مقطع.

ناشناس : در جایی که شیب باشد مسیر رود خانه مستقیم ودر محلی که شیب نداشته باشد مار پیچ است و۳ عوامل دیگر گذرزمان . جنس خاک بستر رود خانه ها. عوامل طبیعی.

نویسنده : مقدار آبی که از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست تر میرود به همراه نوع سنگ، پوشش گیاهی و شیب سطح تشکیل رود، سبب این میشود که رود به صورت مستقیم و یا مارپیچ در آید.

رها : عواملش مختلفه میتونه مربوط به سنگ ها باشه منطقش چجوریه یا چه موانعی تو راه رود هستو زمان هم یه نقشی هم داره.

نویسنده : 1شیب زمین2سرعت آب3نوع خاک4پوشش گیاهی 5وقتی رود ازکوه سرازیر می شودمسیر رودمستقیم است وقتی به پایین کوه می رسدچون شیب کم است رود مارپیچی می شود.

سینا : سلام اگر شیب زمین کم باشد حرکت رودخانه مارپیچ واگر شیب زمین زیاد باشد حرکت رودخانه صاف است.

نویسنده : به نظر من مهمترینعامل هاش اینان
1-گذشت زمان
2-شیب مسیر رود
3-موانعی که در مسیر رود قرار داره
4-عوامل طبیعی
5-و…..
یه تیز هوش که تو تیزهوشان درس میخونه.

ناشناس : به نظر من به سرعت رودخانه و شیبش ربط دارد گذر زمان هم تاثیر مهمی دارد.

حسینی : پستی ها و بلندی هایی که در مسیر رود ها قرار میگیرند باعث شکل رود می شوند.

محمد : اگر شیب تند باشد سرعت زیاد ونسیر مستقیم واگر شیب کم باشدسرعت کم ومسیر مارپیچ میشود.

سارا : بستگی به خاک شناسی و شیب زمین و پوشش گیاهی و مقدار آب و سرعت آب رودخانه و ویژگی های زمین شناسی و …….. داره.

میر قوچایی : شیب زمین کم باشدمسقیم می رودوشیب زمین زیادباشدمسیرمارپیچی است.

پرهام : به نظر من شکل رود به هر نوع شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 روز قبل
3

دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱گذر زمان۲جنس خاک بستر رودخانه۳عوامل طبیعی

4
سمیه 8 روز قبل

خیلی کم بود

سمیه 8 روز قبل
10

خیلی کم بود

عسل 8 روز قبل
6

از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد

-1
ژینا 8 روز قبل

دوست عزیز این پاسخی که شما دادید درسته اما کتاب خودش این رو گفته وگفته که چه عوامل دیگری هست باعث تشکیل رود مارپیچی و مستقیم میشه به نظر من که می تونه به مسیر حرکت اب بر روی مناطق مختلف تاثیر بزاره

0
دینارحیمی 8 روز قبل

(1.)ساختمان زمین شناسی بسترو کناره ی رود(2.)شکل هندسی مسیررود(3)نحوه ی بهره برداری ازآب درون رود

0
ژینا 8 روز قبل

واقعا خجالت نمیکشید که از رو پیام های دیگران میبینید بعد هم مینویسید واقعا خجالت نمیکشینمن هم الان به خانم میگم عسل خانم

ناشناس 8 روز قبل
-1

نمی دونم

1
راضیه 8 روز قبل

واقعا براتون متاسفم عسل خانم شما که بچه اول کلاس بودین پس همه ی چیز هات هم رو از گوگل مینوستی پس من هم به خانم میگم که همه فعالیت ها رو مینوشتی از گوگل حتما هم از بقیه کتاب هات هم همینطور دلقک

نویسنده 8 روز قبل
1

درکتاب نوشته اگر شیب زمین زیاد باشد مسیر مستقیم واگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است

فائزه 8 روز قبل
0

کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است

تارا 8 روز قبل
-1

خوف بود

نویسنده 8 روز قبل
3

هههههههههههههههه

نویسنده 8 روز قبل
1

مررسی

ناشناس 8 روز قبل
4

من چیزی نمی دانم

3
مهدیس 8 روز قبل

گذرزمانجنس خاک بستررودخانهعوامل طبیعی

2
ناشناس 8 روز قبل

دمت گرم مهدیس

2
مهدیس 8 روز قبل

خیلی ممنون 🙇🙇🙇🙇🙇👐👐👐

2
مهدیس 8 روز قبل

خیلی ممنون ناشناس ☺☺☺

ایلیا 8 روز قبل
0

خوب است دست تون درد نکنه

0
مهدیس 8 روز قبل

دست کی؟ 😬😬

ایلیا صالحی 8 روز قبل
1

خوب است

سارینا 8 روز قبل
0

شیب زمین کم باشه مارپیچی می رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود

شیرین کردی 8 روز قبل
4

واقعا نمیدونم

نویسنده 8 روز قبل
2

دلیل ان به شکل زمین بر می گردد

یلدا 8 روز قبل
0

من نمیدونم

2
😊اا 8 روز قبل

بچه ها مرسی ازهیچی بهتره 👌👌

پریناز 8 روز قبل
7

وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند

ساجده 8 روز قبل
2

به نظر من درست می گوید

بار 8 روز قبل
2

سرعت حرکت آب رودخانه به مسیر حرکت بستگی دارد

ناشناس 8 روز قبل
0

فاطمیا.لطفا کامل توضیح دهید

1
مرجان 8 روز قبل

نظر من هم همینه ما برای همین به این سایت مراجعه می کنیم

ملیکا 8 روز قبل
1

به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود.اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

رضا 8 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 8 روز قبل
2

اگر زمین شیب دار باشه اب از چند نقطه جریان پیدامی کنه و بر اثر شیب کم کم در یک نقطه به هم می پیوندد و اگر شیبی مارپیچ

طاها 8 روز قبل
1

منم نمیدونم

2
رضا 8 روز قبل

سلام داداش می دونی خیلی دوستت دارم👬👬👬👬👬❤❤❤❤❤❤❤

2
رضا 8 روز قبل

دقیقا من هم نمی دونم؟؟؟؟؟

😊 8 روز قبل
1

بچه ها مرسی ازهیچی بهتره 👌👌

مهدیس 8 روز قبل
3

بچه ها خداحافظ🙌🙌🙌👋👋👋

حوریا نصیری 8 روز قبل
2

بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود. حوریا نصیری

2
ناصر 8 روز قبل

موافقم

2
ناشناس 8 روز قبل

موافقم

2
نازنین 8 روز قبل

به شیب آب بستگی دارد..زیراهرچقدرشیب بیشتری می شودسرعت و فشار آب بیشترمی شود.

ناشناس 8 روز قبل
1

آبشار ها هم از تریق رود ها به وجود امده است

1
مهدیس...... م 8 روز قبل

😍😍😍😍😍😍

3
مهدیس...... م 8 روز قبل

اشتباه شد

زهرا 8 روز قبل
1

آبشار ها هم از تریق رود ها به وجود امده است

نیایش 8 روز قبل
1

آیا عوامل دیگری هم هست برای تغیییر مسیر ممنون از سایت شما

2
مهدیس 8 روز قبل

سایت چی کار می کنه همه کارارو خودمون انجام میدیممن خودم یه نظر دادم که نظرم هم درست از آب دراومد 😬😬😬😬

8888iiii 8 روز قبل
1

باشه . نظر من و ببین .انقدربسه

آیلین 8 روز قبل
1

بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود

مهلا 8 روز قبل
1

من فک می کنم حرف کتاب درسته نظر من نظر کتاب

Fati 8 روز قبل
1

نمیدونم

نویسنده 8 روز قبل
1

چیزی نمیدونم

فاطمه 8 روز قبل
1

خبلی این مطالب خوبه

نویسنده 8 روز قبل
1

سلام خیلی خوب است

ایدا 8 روز قبل
1

همه تون از کتاب کفتین که

هادی 8 روز قبل
1

بدی نیست

ناشناس 8 روز قبل
1

نمی دانم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی دانم.

1
ناشناس 8 روز قبل

باهات موافقم

نویسنده 8 روز قبل
5

اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد

5
هلن 8 روز قبل

درسته

امیر 8 روز قبل
1

به شیب ان بستگی دارد که ان کم باشد یا زیاد

محمد 8 روز قبل
2

من با فرد ناشناس موافق هستم

نویسنده 8 روز قبل
2

من با شخص ناشناس موافق هستم.

مبینا معین الدینی 8 روز قبل
1

خیلی کم بود

نسیما 8 روز قبل
-1

خیلی خوب بود مرسی

ناشناس 8 روز قبل
-1

همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

امیر 8 روز قبل
-1

رودخانه ها خیلی خوب هستند

نویسنده 8 روز قبل
1

خیلی خوب هستند

نویسنده 8 روز قبل
-1

به نظر من شیب زمین اگر زیاد باشه مستیم

نویسنده 8 روز قبل
-1

هیچی نمیدانم

نویسنده 8 روز قبل
1

بستگی داردبه سخت بودن سنگ وخاک آن زمین

پریسا 8 روز قبل
-1

نمیدونم بخدا

ماعده 8 روز قبل
-1

نمیدونم

یه بنده خدایی 8 روز قبل
1

بهترین نظر مال آقای ناشناس است

محمد 8 روز قبل
1

عالیه

نویسنده 8 روز قبل
1

سرعت رودخانه ها متفاوت است وقتی که شیب زمینی زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم میگیرد وبه عکس اگر شیب زمین کم باشد مسیر مارپیچی به خود می گیرد

ناشناس 8 روز قبل
1

متنهاخیلی کم هستند

رویا 8 روز قبل
0

خدایی از هیچی بهتره

0
مهدیس 8 روز قبل

چه اسمه قشنگی رویا خانومایشا الاه امشب رویا های خوبی ببینی😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

نویسنده 8 روز قبل
0

سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است

نویسنده 8 روز قبل
0

رودخانه هر است

نویسنده 8 روز قبل
1

به نظر من که سه عامل اول عموال طبیعی دوم شیب زمین سوم مقدار

ناشناس 8 روز قبل
0

به شکل زمین بستگی دارع

نویسنده 8 روز قبل
0

من نمیدونم

0
صابر 8 روز قبل

خیلی ممنون از اطلاعات بالایی که شما دارید

نویسنده 8 روز قبل
0

اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشودباران

باران 8 روز قبل
3

اگر شیب زمین خیلی خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه مسیرصاف وسیقلی دارد اما اگراصلا زمین شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مار پیچ میشود

0
ناشناس 8 روز قبل

عشقی عالی بود .

نویسنده 8 روز قبل
0

هیچینیکا

رونا 8 روز قبل
0

سلام

0
ارشیا 8 روز قبل

خوب بود

محمد 8 روز قبل
0

سلام

نویسنده 8 روز قبل
0

1گذر زمان2خاک بستر رود خانه 3عوامل طبیعی

زهرا 8 روز قبل
0

1گذر زمان 2جنس خاک بستر رودخانه 3عوامل طبیعی

ناشناس 8 روز قبل
0

سلام روزتان بخیر. ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱گذر زمان۲جنس خاک بستر رودخانه۳عوامل طبیعی

ناشناس 8 روز قبل
0

1گذر زمان 2 جنس خاک 3شیب زمین

علی 8 روز قبل
0

سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱ / گذر زمان ، ۲/ جنس خاک بستر رودخانه، ۳/ عوامل طبیعی

0
مهدیه 8 روز قبل

بسیاربدبود

نویسنده 8 روز قبل
0

هرچی شیب بیشتر باشه رودخانه مستقیم تره

ناشناس 8 روز قبل
1

گذر زمان. جنس خاک بستر رودخانه. عوامل طبیعی.

نمیدونم 8 روز قبل
0

نمیدونم

... 8 روز قبل
2

به شیب مسیر، خاک منطقه ای که از روی اون ردمیشه فکر کنم به آب و هوای اون منطقه هم بستگی داشته باشه

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیدانم میشه بگید

پریسان 8 روز قبل
0

کاملا موافقم

محمد مهدی بایرام دوست 8 روز قبل
0

عواملی که باعث می شود مسیر رئد مار پیچ یا مستقیم شود1_شیب مسیر رود 2_موانعی که در مسیر رود قرار دارد مثل تخته سنگ های بزرگ3_فرسایش بستر رود4_رانش زمین5_گذشت زمانمحمد مهدی بایرام دوست

1
ناشناس 8 روز قبل

خیلی خوبه

علی 8 روز قبل
0

عالی بوو

مبینا 8 روز قبل
0

بستگی به گذر زمان نیز دارد .ما در بسیاری از رود ها عقب نشینی یا بالا آمدن آب را دیده ایم.برای مثال دریای خزر که خیلی سال پیش یک دریا بوده وبا بالا آمدن خشکی و عقب نشینی آب به یک دریاچه تبدیل شده است

ناشناس 8 روز قبل
0

Nemidonam😸😸 vala harchi gashtam to veb nabod

ماهان 8 روز قبل
0

به نظرمن بیشتر به دلیل گذرزمان است

-1
EIX سلطان 8 روز قبل

سلام

پژو 8 روز قبل
0

بنظرم عالييييييييي و ممنون

نویسنده 8 روز قبل
0

به دلیل منابع طبی گذر زمان

ناشناس 8 روز قبل
0

👌

رویا 8 روز قبل
-1

وقتی شیب داشته باشد می فهمیم که رودخانه مستقیم است واگر شیب نداشته باشد به ان رودخانه مارپیچ می گویند😋😍🥰👋🤗

0
ملینا 8 روز قبل

😊👌👌

نویسنده 8 روز قبل
1

با تمامی نظر ها موافقم و نظرم همین چیز هایی است که بقیه دوستان ذکر کردند

نویسنده 8 روز قبل
0

سرعت آب رودخانه هاباهم متفاوت هستندرودخانه مسیر حرکت خودممکن است به صورت مستقیم یامارپیچ هستند. مهسا

Narges👉 8 روز قبل
0

نمیدونم ولی تقریبا تومایه جواب همه شما میشه

Nargess😘 8 روز قبل
1

اصلا مخم نمی کشه وله تا حدودی به جوابم رسیدم اتفاقا فردا امتحان علوم دارم از فصل6 برام دعا کنید😘🙏🙏✋

1
مهدی 8 روز قبل

منم همینطور

نویسنده 8 روز قبل
2

شیب زمین ، اگر شیب زمینی کهرودخانه در آن جریان دارد ، زیاد باشد ، رودخانه مسیرمستقیم پیدا می کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد.حنانه رضایی

1
جواد 8 روز قبل

منم فردا امتحان دارم دیگه ازاین درس هانمیشه چیزی فهمید …فاتحه😢

مریم 8 روز قبل
0

به نظر من اگر رود خانه شیب داشته باشد وجریان رود خانه شدید باشد مسیر صاف می شود اما اگر سطح آن صاف باشد وجریان رود خانه کم باشد وسخره ها وسنگ های زیادی در آنجاباشد مسیر آن مارپیچ می شود

M 8 روز قبل
1

برای رودخانه های مستقیم”رودی که در ارتفاع باشه .سرعتش بیشتر باشه.جنس زمینش سخت و سنگی باشه.جنس زمینی که از آن عبور می کنه نفوذ خیلی کمی داشته باشهرودهای مارپیچ”روی زمین هموار باشه.سرعت کمتری داشته باشه.جنس زمینش نرم باشه.جنس زمینی که از آن عبور می کنه نفوذ زیادی داشته باشه

0
ناشناس 8 روز قبل

عالی بود.

نویسنده 8 روز قبل
0

بیا بیا بیا بیا بیا آهههرضایی

نویسنده 8 روز قبل
0

فرحان ابراهیم نزاد – چون رودخانه ها دراثربارش باران و سیلاب خود به خود به طور طبیعی به وجود امده اند به خاطر ان دربرخی جاها مستقیم وبرخی جاها مارپیچ می باشد

فاطی زرا 8 روز قبل
0

اول اب به زیر زمین فرومیرود وبعد روی سطح شیب دار میرود

0
کوثر نصیری 8 روز قبل

بستگی به نظر رود هاست

ناشناس 8 روز قبل
0

خودت چرتی

نویسنده 8 روز قبل
0

به اوامل بسیار زیادی بستگی دارد که مهمترین آنها شیب زمینی است که رودخانه از آن عبور میکند.نیلو

1
Bahar 8 روز قبل

تو اول برو ببین عوامل چه جوری نوشته میشه بعد بیا نظر بده

0
کوثر بستگی به نظر رود دارد 8 روز قبل

کاش بفرستن

زهرا 8 روز قبل
0

من فکر می کنم اگر اب در سطع صاف باشد اب به صورت مارپیچی در می اید و اگر اب به سطع شیب دار برسر شکل اب به شکل مستقیم در میاید

0
مریم 8 روز قبل

به نظر من همه ی شمه اشتباه می کنید

0
به نظر من برعکس گفتی 8 روز قبل

من نمی دانم شاید بهتربقیه هم نظر بدهند

کاربر هستم 8 روز قبل
0

اطلاعی ندارم

نویسنده 8 روز قبل
1

خفه شو می فهمی من چی میگم

الینا 8 روز قبل
11

به عوامل زیادی بستگی دارداما3 عوامل بیشتر تاثیر دارند 1)گذر زمان 2)جنس خاک بستر رودخانه 3)عوامل طبیعیبرای مثال:اگر سنگی در جلوی مسیرآب قرار گیرد ومسیررودخانه مارپیچ شده باشد دراثر گذر زمان این سنگ به پایین سقوط کرده و مسیر آب مستقیم می شود.یا اگر جنس خاک بستر رودخانه رس باشد ممکن است که مسیر رودخانه مارپیچ وکند شود. عوامل طبیعی مانند سنگ یا تپه جلوی مسیر رودخانه باشدو مسیر رود مارپیچ شود

7
نازنین 8 روز قبل

بسیار به دردم خورد خیلی متن خوبی است

0
PRP 8 روز قبل

خوبه . ولی یه ذره ناقص است

نویسنده 8 روز قبل
8

جواب اصلی

زهرا 8 روز قبل
0

خوب بود خیلی به دردم خورد ولی خیلی کم بود اگر زیاد بود بهتر بود

؟ 8 روز قبل
1

من نمی دانم شاید بهتربقیه هم نظر بدهند

ب 8 روز قبل
2

بد نبود

ناشناس 8 روز قبل
3

چی؟

منصور افخمی 8 روز قبل
2

خیلی خوبه ولی نمدانم چرا تحقیقی که می خواهم نمی یاره

اکبر 8 روز قبل
2

دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱

به تو چه اسمم چیه 8 روز قبل
6

هنوز نخوندم که بخوام نظر بدم

G. K "خانم مطالعه" 8 روز قبل
3

خوب مطالب اونجوری که من میخواستم نبود ولی بازم مر30 بابت زحمتی که کشیدیدددد

پرستو 8 روز قبل
1

کاش جواب بود

عیسی 8 روز قبل
4

کاش جواب کامل میزاشتین خیلی بده اینطوری

امیرحسین 8 روز قبل
2

خوب بود کاش جواب اصلی پیدا میشد

فاطمه 8 روز قبل
1

خیلی عالی

یه اکسوال 8 روز قبل
2

آقا خوب بودا ولی باید میگشتی تا جواب اصلی رو پیدا کنی#-#

F.M 8 روز قبل
0

اصلا خوب نیست

مهتاب 8 روز قبل
0

خوبه

ناشناس 8 روز قبل
0

من هرچی سعی کردمپیداش نکردم شما ها چطوری پیدا کردید پاسخ دهید

نگین جون 8 روز قبل
2

نمیدونم خودمم درگیرشم

حشمت 8 روز قبل
0

عالیه

امیر محمد 8 روز قبل
1

1 شیب زمین 2

نویسنده 8 روز قبل
0

شیب زمین مقدار آب

نویسنده 8 روز قبل
1

خیلی خوب

نویسنده 8 روز قبل
0

مقدار آبی که از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست تر میرود به همراه نوع سنگ، پوشش گیاهی و شیب سطح تشکیل رود، سبب این میشود که رود به صورت مستقیم و یا مارپیچ در آید.

0
سهر 8 روز قبل

خوب بود مرسی

0
بایرام 8 روز قبل

ببین منو من ازاین مسیر رودخانه اینا هیچ سر در نمی آورم

نویسنده 8 روز قبل
3

وافعا؟؟

🤣 🤣🤣 🤣 همون 8 روز قبل
9

یه چیزی بنویسید که توی کتاب نباشه 😕😕

مارال 8 روز قبل
0

که نمی نویسند

نویسنده 8 روز قبل
0

عواملش مختلفه میتونه مربوط به سنگ ها باشه منطقش چجوریه یا چه موانعی تو راه رود هستو زمان هم یه نقشی هم دارهرها

0
فاطمه زهرا 8 روز قبل

1شیب زمین2سرعت آب3نوع خاک4پوشش گیاهی 5وقتی رود ازکوه سرازیر می شودمسیر رودمستقیم است وقتی به پایین کوه می رسدچون شیب کم است رود مارپیچی می شود

احمدرضا 8 روز قبل
0

آفرین

ناشناس 8 روز قبل
-1

خوب بود ولی تکراری

سارا 8 روز قبل
2

بستگی به خاک شناسی و شیب زمین و پوشش گیاهی و مقدار آب و سرعت آب رودخانه و ویژگی های زمین شناسی و …….. داره

ا 8 روز قبل
1

شیب زمین

نویسنده 8 روز قبل
3

دقیقا درسته.

Setyedmostafa 8 روز قبل
3

الان من دقیقا چه کار کنم که به تحقیقم برسم.🤔🤔🤔🤔🤨🤨

4
Kdk[h 8 روز قبل

دقیقا…

احسان 8 روز قبل
3

خیللی خوب است

نویسنده 8 روز قبل
0

به خاطر شیبه زمینه

0
نویسنده 8 روز قبل

به نظر من شیب زمین تاثیر زیادی دارد

محمد 8 روز قبل
0

اگر شیب تند باشد سرعت زیاد ونسیر مستقیم واگر شیب کم باشدسرعت کم ومسیر مارپیچ میشود

حسینی 8 روز قبل
1

پستی ها و بلندی هایی که در مسیر رود ها قرار میگیرند باعث شکل رود می شوند

حسینی 8 روز قبل
0

سراشیبی و نوع خاک نیز بر مسیر رودخانه ها اثر دارد

0
ک 8 روز قبل

ترذددژیردپ

محمود 8 روز قبل
0

خداحافظ

0
یا زهرا 8 روز قبل

رود خانه های مستقیم شیب زیاد و قدرت تخریب و ……..رود خانه مارپیچ از دشت می گذرد و آب های گل آلود هستن……

شیوا 8 روز قبل
0

بابا مس آدم یه چیز علمی که طولانی باشه رو بگید که بشه تد تحقیق نوشت

نویسنده 8 روز قبل
1

به نظر من مهمترینعامل هاش اینان1-گذشت زمان2-شیب مسیر رود3-موانعی که در مسیر رود قرار داره4-عوامل طبیعی5-و…..یه تیز هوش که تو تیزهوشان درس میخونه :

0
الهه .... 8 روز قبل

ارع

1
کاملا غلط 8 روز قبل

هارمان

نویسنده 8 روز قبل
0

شیب

پرهام 8 روز قبل
4

به نظر من شکل رود به هر نوع شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد

مهدیس 8 روز قبل
1

خوبه از بعضی ها یاد گرفتی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😋😋😋😋

مهدیس 8 روز قبل
0

خوبه از من یاد گرفتین😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

نویسنده 8 روز قبل
1

عوامل موثر بر رودخانه ۳ عامل هستندگذر زمان. جنس خاک بستر رودخانه. عوامل طبیعیبر مستقیم یا مارپیچ بوده هم اگر رود از ارتفاع به سمت زمین حرکت کند دارای سرعت بیشتری بوده و به چپ یا راست منحرف نمیشود و در نتیجه بطور مستقیم حرکت میکند

عاای 8 روز قبل
0

سرعت حرکت دریاچه بیشتر = مسیر مستقیم

ناشناس 8 روز قبل
0

کجا ببینم نوشترو؟

ARMIN 8 روز قبل
0

کجا متنش هست؟

نا شناس 8 روز قبل
9

همتون زحمت کشیدید ولی دومین نظر که ناشناس بود از اینترنت گرفته بود🤣🤣 بقیتون هم مطالب کتاب و گفتین که هممون بلد بودیم 🤦‍♀️ جمع آوری اطلاعات مطالب جدید میخواد 🤣🤣🤣حالا منم چند مورد میگم شیب و جرم و حجم موانعی چون سنگ و کنده در مسیر رودخانه ولی دست همه درد نکنه

نویسنده 8 روز قبل
-1

شکل مسیررودبه عوامل زیادی بستگی داردامااین سه عامل بیشترین تاثیررادارند۱_جنس خاک وبستررودخانه۲_عوامل طبیعی٣_گذرزمان

0
محدثه 8 روز قبل

ب نظرم ۳تاعلت مهم داره۱.جنس خاک۲.گذرزمان۳.عوامل طبیعی

ا 8 روز قبل
-2

بابا

متین 8 روز قبل
-2

هرچه سطر زمین بیشتر باشد و شیب داشته باشد مسیر آن مارپیج میشود و هرچه سطر زمین ساف باشد مسیر رود خانه مستقیم میباشد

گذر زمان باعث میشه مسیر رودخانه چگونه باشد 8 روز قبل
-1

گذر زمان باعث میشه مسیر رودخانه چگونه شود

فائزه 8 روز قبل
0

هرچی جنس خا

نویسنده 8 روز قبل
0

شیب زیاد باعث میشه رودخانه مستقیم باشه آب رودخانه مستقیم زلال هست و آب رودخانه مارپیچ گل آلود هستسعیدی

Elaheh 8 روز قبل
0

میشه یکم توضیح واضح تری بگید ممنون🙏

نویسنده 8 روز قبل
0

۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

ارتیمیس 8 روز قبل
-1

۱ گذر زمان ۲ جنس خاک بستر رودخانه ۳ عوامل طبیعی ۴ شیب

امیر رضا عباسقلی زاده 8 روز قبل
0

دلیل مارپیچ بودن یا مستقیم بودن رود ها بر خیلی چیز ها تغییر دارد که مهم ترین آنها

0
فیروزه احمدزاده 8 روز قبل

سلام این مورد علاوه بر شیب بستگی به جنس بستر رودخانه و پوشش گیاهی اطراف آن هم دارد

خوب بود 8 روز قبل
0

خوب وبدعالی بود

نویسنده 8 روز قبل
-1

شکل پذیری فلزات به کدام ویژگی آنها مربوط است؟

تیام 8 روز قبل
0

به شیب زمین بستگی داره اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان داره، زیاد باشه رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکنه و در صورتی که شیب زمین کم باشه رودخانه مسیر مارپیچ به خود میگیره

تنتدتبادت 8 روز قبل
0

سلام

نویسنده 8 روز قبل
0

شیب رودخانهگذر زمانجنس خاک بستر رودخانهعوامل طبیعیسختی و نرمی زمینموانعی که در مسیر رود قرار دارندرانش زمینفرسایش بستر رودپوشش گیاهیرطوبت هواسطح مقطع{ حدیث }

نویسنده 8 روز قبل
0

خیلی ممنون

نویسنده 8 روز قبل
-2

سلامبه نظر من میشهدرصورتی که شیب زمین کم باشه رود خونه مسیر مار پیچ به خودش میگیره و اگر شیب زمین تند باشه رودخونه مسیر مستقیم میشه

نویسنده 8 روز قبل
1

من هیچی نمیدونم و اگر نه نمیومدم اینجا😐

... 8 روز قبل
1

خب به عنم که میخوای رگتو بزنی:)

نویسنده 8 روز قبل
0

(1.)ساختمان زمین شناسی بستروکناره ی رود(2.)شکل هندسی مسیررود(3.)نحوه ی بهره برداری ازآب درون رود(دنیا داوودی)

رصا 8 روز قبل
0

عسل جاننننننننننننننننننننننننننننمممممممممممممممممممدوستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم شماره دوستت رو بهم بده

سلام این بستگی به جنس بستر رود داره 8 روز قبل
0

سلام این مورد علاوه بر شیب بستگی به جنس بستر رودخانه و پوشش گیاهی اطراف آن هم دارد

نویسنده 8 روز قبل
0

بستگی ب سه چیز دارد ،عوامل طبیعی،شیب رودخانه و با گذشت زمان رودخانه از حالت مستقیم خودت به مارپیچی تغییر میکند

نویسنده 8 روز قبل
-1

ان شالله به جواب برسیم

ناشناس 8 روز قبل
1

زیادی راضی نیستم بو بو بو 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

نویسنده 8 روز قبل
-2

اگر شیب زیاد باشد به صورت مستقیم و اگر شیب کم باشد به صورت مارپیچ

0
امید 8 روز قبل

به نظر من وقتی سرعت بیشتر باشه مسیر مستقیم است وگذشت زمان مسیر مار پیچ می شود

خاختحنخمحک 8 روز قبل
-1

به تها تنهایی کانالمد خانمم خاخام

ناشناس 8 روز قبل
1

آقا اینو کتاب گفته شما بایدچیزی بگید که تو کتاب نیس

💔 8 روز قبل
0

اگر شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مار پیچی پیدا میکند ولی اگر شیب زمین زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند☺

نویسنده 8 روز قبل
0

چوم

ناشناس 8 روز قبل
0

چی شد

نویسنده 8 روز قبل
0

من متن بلند می خوام

نویسنده 8 روز قبل
0

۱_ سرعت آب۲_ ارتفاع از سطح دریا ۳_ جنس زمین ۴_ گذر زمان ۵_ عوامل طبیعی ۶_ شیب زمین

ریحانه 8 روز قبل
-1

جنس خاک و عوامل طبیعی و گذر زمان

نویسنده 8 روز قبل
0

سلام مرسی بابت سایت بی خودتون اه

برای پاسخ کلیک کنید