تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی صفحه 50 علوم هفتم

الینا

به عوامل زیادی بستگی دارداما3 عوامل بیشتر تاثیر دارند 1)گذر زمان 2)جنس خاک بستر رودخانه 3)عوامل طبیعیبرای مثال:اگر سنگی در جلوی مسیرآب قرار گیرد ومسیررودخانه مارپیچ شده باشد دراثر گذر زمان این سنگ به پایین سقوط کرده و مسیر آب مستقیم می شود.یا اگر جنس خاک بستر رودخانه رس باشد ممکن است که مسیر رودخانه مارپیچ وکند شود. عوامل طبیعی مانند سنگ یا تپه جلوی مسیر رودخانه باشدو مسیر رود مارپیچ شود

سمیه

خیلی کم بود

نا شناس

همتون زحمت کشیدید ولی دومین نظر که ناشناس بود از اینترنت گرفته بود🤣🤣 بقیتون هم مطالب کتاب و گفتین که هممون بلد بودیم 🤦‍♀️ جمع آوری اطلاعات مطالب جدید میخواد 🤣🤣🤣حالا منم چند مورد میگم شیب و جرم و حجم موانعی چون سنگ و کنده در مسیر رودخانه ولی دست همه درد نکنه

🤣 🤣🤣 🤣 همون

یه چیزی بنویسید که توی کتاب نباشه 😕😕

نویسنده

جواب اصلی

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳ تا عامل خیلی تاثیر دارن. ۱) گذر زمان ۲) جنس خاک بستر رودخانه ۳) عوامل طبیعی.

عسل : از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد اگر شیب بیشتر باشد رودخانه مستقیم شکل می شود اگر شیب کم باشد رودخانه مارپیچی شکل می شود.

سارینا : شیب زمین کم باشه مارپیچی می‌رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود.

فائزه : کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است.

ملیکا : به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود. اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

پریناز : وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند.

مهدیس : 1- گذرزمان 2- جنس خاک بستررودخانه 3- عوامل طبیعی.

نویسنده : اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد.

آیلین : بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود.

ناشناس : آن قسمت اززمین که سخت تر است آب از آن جا عبور نمی کند ولی آن قسمت از زمین که نرم تر است آب از آنجا عبور می کند.

حوریا نصیری : بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود.

مهدیس : گذر زمان جنس خاک بستر رودخانه عوامل طبیعی.

نویسنده : اگرشیب زمین زیادباشدمستقیم واگرشیب زمین کم باشد مارپیچی می شود. عوامل دیگر ،گذرزمان،جنس خاک.

ناشناس : همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

هلن یه خرخون : عوامل مختلفی بر شکل مسیر رود تاثیر دارد.اگر شیب زمین زیاد باشد،مسیر مستقیم است.اگر شیب زمین کم باشد،مسیر مارپیچی است.عوامل دیگر مانند گذر زمان،جنس خاک بستر رودخانه و عوامل طبیعی،نیز تاثیر دارد. با تشکر.

امین : به خاطر نوع خاک و سرعت ان و شیب زمین .وهمچنین پوشش گیاهی است.

علی : سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

باران : اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشود.

نویسنده : سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است.

نویسنده : در قسمت هایی از رود ها سنگ ها بزرگ تر اند ودر بعضی نواحی کوچک تر . من دلیل اینکه رود ها به این شکل در می آیند را این میدانم.

نویسنده : سرعت آب رودخانه هاباهم متفاوت هستند رودخانه مسیر حرکت خودممکن است به صورت مستقیم یامارپیچ هستند.

رویا : وقتی شیب داشته باشد می فهمیم که رودخانه مستقیم است واگر شیب نداشته باشد به ان رودخانه مارپیچ می گویند

مبینا : بستگی به گذر زمان نیز دارد .ما در بسیاری از رود ها عقب نشینی یا بالا آمدن آب را دیده ایم.برای مثال دریای خزر که خیلی سال پیش یک دریا بوده وبا بالا آمدن خشکی و عقب نشینی آب به یک دریاچه تبدیل شده است.

ناشناس : به شیب مسیر، خاک منطقه‌ای که از روی اون ردمیشه فکر کنم به آب و هوای اون منطقه هم بستگی داشته باشه.

محمد مهدی بایرام دوست : عواملی که باعث می شود مسیر رئد مار پیچ یا مستقیم شود1_شیب مسیر رود 2_موانعی که در مسیر رود قرار دارد مثل تخته سنگ های بزرگ3_فرسایش بستر رود4_رانش زمین5_گذشت زمان.

سارا : شیب زمین ۲مقدار اب ۳ جنس زمین ۴ پوشش گیاهی ۵ رطوبت هوا ۶ سطح مقطع.

ناشناس : در جایی که شیب باشد مسیر رود خانه مستقیم ودر محلی که شیب نداشته باشد مار پیچ است و۳ عوامل دیگر گذرزمان . جنس خاک بستر رود خانه ها. عوامل طبیعی.

نویسنده : مقدار آبی که از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست تر میرود به همراه نوع سنگ، پوشش گیاهی و شیب سطح تشکیل رود، سبب این میشود که رود به صورت مستقیم و یا مارپیچ در آید.

رها : عواملش مختلفه میتونه مربوط به سنگ ها باشه منطقش چجوریه یا چه موانعی تو راه رود هستو زمان هم یه نقشی هم داره.

نویسنده : 1شیب زمین2سرعت آب3نوع خاک4پوشش گیاهی 5وقتی رود ازکوه سرازیر می شودمسیر رودمستقیم است وقتی به پایین کوه می رسدچون شیب کم است رود مارپیچی می شود.

سینا : سلام اگر شیب زمین کم باشد حرکت رودخانه مارپیچ واگر شیب زمین زیاد باشد حرکت رودخانه صاف است.

نویسنده : به نظر من مهمترینعامل هاش اینان
1-گذشت زمان
2-شیب مسیر رود
3-موانعی که در مسیر رود قرار داره
4-عوامل طبیعی
5-و…..
یه تیز هوش که تو تیزهوشان درس میخونه.

ناشناس : به نظر من به سرعت رودخانه و شیبش ربط دارد گذر زمان هم تاثیر مهمی دارد.

حسینی : پستی ها و بلندی هایی که در مسیر رود ها قرار میگیرند باعث شکل رود می شوند.

محمد : اگر شیب تند باشد سرعت زیاد ونسیر مستقیم واگر شیب کم باشدسرعت کم ومسیر مارپیچ میشود.

سارا : بستگی به خاک شناسی و شیب زمین و پوشش گیاهی و مقدار آب و سرعت آب رودخانه و ویژگی های زمین شناسی و …….. داره.

میر قوچایی : شیب زمین کم باشدمسقیم می رودوشیب زمین زیادباشدمسیرمارپیچی است.

پرهام : به نظر من شکل رود به هر نوع شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

جواب تحقیق صفحه۵۰ علوم هفتم را بگویید

5
. 2 سال قبل

خیلی بد بود

محمد 2 سال قبل
1

بد بود

نویسنده 3 سال قبل
3

دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱گذر زمان۲جنس خاک بستر رودخانه۳عوامل طبیعی

6
سمیه 3 سال قبل

خیلی کم بود

سمیه 3 سال قبل
10

خیلی کم بود

عسل 3 سال قبل
2

از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد

-2
دینارحیمی 3 سال قبل

(1.)ساختمان زمین شناسی بسترو کناره ی رود(2.)شکل هندسی مسیررود(3)نحوه ی بهره برداری ازآب درون رود

ناشناس 3 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
-2

درکتاب نوشته اگر شیب زمین زیاد باشد مسیر مستقیم واگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است

فائزه 3 سال قبل
2

کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است

نویسنده 3 سال قبل
1

هههههههههههههههه

نویسنده 3 سال قبل
0

مررسی

ناشناس 3 سال قبل
3

من چیزی نمی دانم

3
مهدیس 3 سال قبل

گذرزمانجنس خاک بستررودخانهعوامل طبیعی

2
ناشناس 3 سال قبل

دمت گرم مهدیس

0
مهدیس 3 سال قبل

خیلی ممنون 🙇🙇🙇🙇🙇👐👐👐

0
مهدیس 3 سال قبل

خیلی ممنون ناشناس ☺☺☺

ایلیا 3 سال قبل
0

خوب است دست تون درد نکنه

0
مهدیس 3 سال قبل

دست کی؟ 😬😬

ایلیا صالحی 3 سال قبل
-2

خوب است

سارینا 3 سال قبل
0

شیب زمین کم باشه مارپیچی می رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود

شیرین کردی 3 سال قبل
4

واقعا نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
2

دلیل ان به شکل زمین بر می گردد

یلدا 3 سال قبل
-1

من نمیدونم

1
😊اا 3 سال قبل

بچه ها مرسی ازهیچی بهتره 👌👌

پریناز 3 سال قبل
8

وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند

ساجده 3 سال قبل
2

به نظر من درست می گوید

بار 3 سال قبل
2

سرعت حرکت آب رودخانه به مسیر حرکت بستگی دارد

ناشناس 3 سال قبل
-1

فاطمیا.لطفا کامل توضیح دهید

1
مرجان 3 سال قبل

نظر من هم همینه ما برای همین به این سایت مراجعه می کنیم

ملیکا 3 سال قبل
1

به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود.اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

رضا 3 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
3

اگر زمین شیب دار باشه اب از چند نقطه جریان پیدامی کنه و بر اثر شیب کم کم در یک نقطه به هم می پیوندد و اگر شیبی مارپیچ

طاها 3 سال قبل
0

منم نمیدونم

2
رضا 3 سال قبل

سلام داداش می دونی خیلی دوستت دارم👬👬👬👬👬❤❤❤❤❤❤❤

3
رضا 3 سال قبل

دقیقا من هم نمی دونم؟؟؟؟؟

😊 3 سال قبل
1

بچه ها مرسی ازهیچی بهتره 👌👌

مهدیس 3 سال قبل
4

بچه ها خداحافظ🙌🙌🙌👋👋👋

حوریا نصیری 3 سال قبل
2

بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود. حوریا نصیری

2
ناصر 3 سال قبل

موافقم

2
ناشناس 3 سال قبل

موافقم

2
نازنین 3 سال قبل

به شیب آب بستگی دارد..زیراهرچقدرشیب بیشتری می شودسرعت و فشار آب بیشترمی شود.

ناشناس 3 سال قبل
1

آبشار ها هم از تریق رود ها به وجود امده است

1
مهدیس...... م 3 سال قبل

😍😍😍😍😍😍

3
مهدیس...... م 3 سال قبل

اشتباه شد

زهرا 3 سال قبل
1

آبشار ها هم از تریق رود ها به وجود امده است

نیایش 3 سال قبل
1

آیا عوامل دیگری هم هست برای تغیییر مسیر ممنون از سایت شما

2
مهدیس 3 سال قبل

سایت چی کار می کنه همه کارارو خودمون انجام میدیممن خودم یه نظر دادم که نظرم هم درست از آب دراومد 😬😬😬😬

8888iiii 3 سال قبل
1

باشه . نظر من و ببین .انقدربسه

آیلین 3 سال قبل
1

بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود

مهلا 3 سال قبل
2

من فک می کنم حرف کتاب درسته نظر من نظر کتاب

Fati 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

چیزی نمیدونم

فاطمه 3 سال قبل
0

خبلی این مطالب خوبه

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام خیلی خوب است

ایدا 3 سال قبل
2

همه تون از کتاب کفتین که

هادی 3 سال قبل
0

بدی نیست

ناشناس 3 سال قبل
0

نمی دانم

نویسنده 3 سال قبل
2

نمی دانم.

0
ناشناس 3 سال قبل

باهات موافقم

نویسنده 3 سال قبل
4

اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد

4
هلن 3 سال قبل

درسته

امیر 3 سال قبل
1

به شیب ان بستگی دارد که ان کم باشد یا زیاد

محمد 3 سال قبل
2

من با فرد ناشناس موافق هستم

نویسنده 3 سال قبل
1

من با شخص ناشناس موافق هستم.

مبینا معین الدینی 3 سال قبل
1

خیلی کم بود

نسیما 3 سال قبل
-1

خیلی خوب بود مرسی

ناشناس 3 سال قبل
-1

همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

امیر 3 سال قبل
-1

رودخانه ها خیلی خوب هستند

نویسنده 3 سال قبل
1

خیلی خوب هستند

نویسنده 3 سال قبل
-1

به نظر من شیب زمین اگر زیاد باشه مستیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

هیچی نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
1

بستگی داردبه سخت بودن سنگ وخاک آن زمین

پریسا 3 سال قبل
-1

نمیدونم بخدا

ماعده 3 سال قبل
-1

نمیدونم

یه بنده خدایی 3 سال قبل
1

بهترین نظر مال آقای ناشناس است

محمد 3 سال قبل
1

عالیه

نویسنده 3 سال قبل
1

سرعت رودخانه ها متفاوت است وقتی که شیب زمینی زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم میگیرد وبه عکس اگر شیب زمین کم باشد مسیر مارپیچی به خود می گیرد

ناشناس 3 سال قبل
1

متنهاخیلی کم هستند

رویا 3 سال قبل
0

خدایی از هیچی بهتره

0
مهدیس 3 سال قبل

چه اسمه قشنگی رویا خانومایشا الاه امشب رویا های خوبی ببینی😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

نویسنده 3 سال قبل
0

سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است

نویسنده 3 سال قبل
-1

رودخانه هر است

نویسنده 3 سال قبل
0

به نظر من که سه عامل اول عموال طبیعی دوم شیب زمین سوم مقدار

ناشناس 3 سال قبل
-1

به شکل زمین بستگی دارع

نویسنده 3 سال قبل
0

من نمیدونم

0
صابر 3 سال قبل

خیلی ممنون از اطلاعات بالایی که شما دارید

نویسنده 3 سال قبل
0

اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشودباران

باران 3 سال قبل
3

اگر شیب زمین خیلی خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه مسیرصاف وسیقلی دارد اما اگراصلا زمین شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مار پیچ میشود

0
ناشناس 3 سال قبل

عشقی عالی بود .

نویسنده 3 سال قبل
0

هیچینیکا

رونا 3 سال قبل
0

سلام

0
ارشیا 3 سال قبل

خوب بود

محمد 3 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 3 سال قبل
0

1گذر زمان2خاک بستر رود خانه 3عوامل طبیعی

زهرا 3 سال قبل
1

1گذر زمان 2جنس خاک بستر رودخانه 3عوامل طبیعی

ناشناس 3 سال قبل
0

سلام روزتان بخیر. ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱گذر زمان۲جنس خاک بستر رودخانه۳عوامل طبیعی

ناشناس 3 سال قبل
0

1گذر زمان 2 جنس خاک 3شیب زمین

علی 3 سال قبل
0

سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱ / گذر زمان ، ۲/ جنس خاک بستر رودخانه، ۳/ عوامل طبیعی

0
مهدیه 3 سال قبل

بسیاربدبود

نویسنده 3 سال قبل
0

هرچی شیب بیشتر باشه رودخانه مستقیم تره

ناشناس 3 سال قبل
1

گذر زمان. جنس خاک بستر رودخانه. عوامل طبیعی.

نمیدونم 3 سال قبل
0

نمیدونم

... 3 سال قبل
2

به شیب مسیر، خاک منطقه ای که از روی اون ردمیشه فکر کنم به آب و هوای اون منطقه هم بستگی داشته باشه

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدانم میشه بگید

پریسان 3 سال قبل
0

کاملا موافقم

محمد مهدی بایرام دوست 3 سال قبل
0

عواملی که باعث می شود مسیر رئد مار پیچ یا مستقیم شود1_شیب مسیر رود 2_موانعی که در مسیر رود قرار دارد مثل تخته سنگ های بزرگ3_فرسایش بستر رود4_رانش زمین5_گذشت زمانمحمد مهدی بایرام دوست

1
ناشناس 3 سال قبل

خیلی خوبه

علی 3 سال قبل
0

عالی بوو

مبینا 3 سال قبل
0

بستگی به گذر زمان نیز دارد .ما در بسیاری از رود ها عقب نشینی یا بالا آمدن آب را دیده ایم.برای مثال دریای خزر که خیلی سال پیش یک دریا بوده وبا بالا آمدن خشکی و عقب نشینی آب به یک دریاچه تبدیل شده است

ناشناس 3 سال قبل
0

Nemidonam😸😸 vala harchi gashtam to veb nabod

ماهان 3 سال قبل
0

به نظرمن بیشتر به دلیل گذرزمان است

-1
EIX سلطان 3 سال قبل

سلام

پژو 3 سال قبل
0

بنظرم عالييييييييي و ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

به دلیل منابع طبی گذر زمان

ناشناس 3 سال قبل
0

👌

رویا 3 سال قبل
-1

وقتی شیب داشته باشد می فهمیم که رودخانه مستقیم است واگر شیب نداشته باشد به ان رودخانه مارپیچ می گویند😋😍🥰👋🤗

0
ملینا 3 سال قبل

😊👌👌

نویسنده 3 سال قبل
1

با تمامی نظر ها موافقم و نظرم همین چیز هایی است که بقیه دوستان ذکر کردند

نویسنده 3 سال قبل
0

سرعت آب رودخانه هاباهم متفاوت هستندرودخانه مسیر حرکت خودممکن است به صورت مستقیم یامارپیچ هستند. مهسا

Narges👉 3 سال قبل
0

نمیدونم ولی تقریبا تومایه جواب همه شما میشه

Nargess😘 3 سال قبل
1

اصلا مخم نمی کشه وله تا حدودی به جوابم رسیدم اتفاقا فردا امتحان علوم دارم از فصل6 برام دعا کنید😘🙏🙏✋

1
مهدی 3 سال قبل

منم همینطور

نویسنده 3 سال قبل
3

شیب زمین ، اگر شیب زمینی کهرودخانه در آن جریان دارد ، زیاد باشد ، رودخانه مسیرمستقیم پیدا می کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد.حنانه رضایی

0
جواد 3 سال قبل

منم فردا امتحان دارم دیگه ازاین درس هانمیشه چیزی فهمید …فاتحه😢

مریم 3 سال قبل
0

به نظر من اگر رود خانه شیب داشته باشد وجریان رود خانه شدید باشد مسیر صاف می شود اما اگر سطح آن صاف باشد وجریان رود خانه کم باشد وسخره ها وسنگ های زیادی در آنجاباشد مسیر آن مارپیچ می شود

M 3 سال قبل
1

برای رودخانه های مستقیم”رودی که در ارتفاع باشه .سرعتش بیشتر باشه.جنس زمینش سخت و سنگی باشه.جنس زمینی که از آن عبور می کنه نفوذ خیلی کمی داشته باشهرودهای مارپیچ”روی زمین هموار باشه.سرعت کمتری داشته باشه.جنس زمینش نرم باشه.جنس زمینی که از آن عبور می کنه نفوذ زیادی داشته باشه

0
ناشناس 3 سال قبل

عالی بود.

نویسنده 3 سال قبل
0

بیا بیا بیا بیا بیا آهههرضایی

نویسنده 3 سال قبل
0

فرحان ابراهیم نزاد – چون رودخانه ها دراثربارش باران و سیلاب خود به خود به طور طبیعی به وجود امده اند به خاطر ان دربرخی جاها مستقیم وبرخی جاها مارپیچ می باشد

فاطی زرا 3 سال قبل
0

اول اب به زیر زمین فرومیرود وبعد روی سطح شیب دار میرود

0
کوثر نصیری 3 سال قبل

بستگی به نظر رود هاست

ناشناس 3 سال قبل
0

خودت چرتی

نویسنده 3 سال قبل
0

به اوامل بسیار زیادی بستگی دارد که مهمترین آنها شیب زمینی است که رودخانه از آن عبور میکند.نیلو

1
Bahar 3 سال قبل

تو اول برو ببین عوامل چه جوری نوشته میشه بعد بیا نظر بده

0
کوثر بستگی به نظر رود دارد 3 سال قبل

کاش بفرستن

زهرا 3 سال قبل
0

من فکر می کنم اگر اب در سطع صاف باشد اب به صورت مارپیچی در می اید و اگر اب به سطع شیب دار برسر شکل اب به شکل مستقیم در میاید

0
مریم 3 سال قبل

به نظر من همه ی شمه اشتباه می کنید

0
به نظر من برعکس گفتی 3 سال قبل

من نمی دانم شاید بهتربقیه هم نظر بدهند

کاربر هستم 3 سال قبل
0

اطلاعی ندارم

نویسنده 3 سال قبل
1

خفه شو می فهمی من چی میگم

الینا 3 سال قبل
11

به عوامل زیادی بستگی دارداما3 عوامل بیشتر تاثیر دارند 1)گذر زمان 2)جنس خاک بستر رودخانه 3)عوامل طبیعیبرای مثال:اگر سنگی در جلوی مسیرآب قرار گیرد ومسیررودخانه مارپیچ شده باشد دراثر گذر زمان این سنگ به پایین سقوط کرده و مسیر آب مستقیم می شود.یا اگر جنس خاک بستر رودخانه رس باشد ممکن است که مسیر رودخانه مارپیچ وکند شود. عوامل طبیعی مانند سنگ یا تپه جلوی مسیر رودخانه باشدو مسیر رود مارپیچ شود

7
نازنین 3 سال قبل

بسیار به دردم خورد خیلی متن خوبی است

0
PRP 3 سال قبل

خوبه . ولی یه ذره ناقص است

نویسنده 3 سال قبل
8

جواب اصلی

زهرا 3 سال قبل
0

خوب بود خیلی به دردم خورد ولی خیلی کم بود اگر زیاد بود بهتر بود

؟ 3 سال قبل
1

من نمی دانم شاید بهتربقیه هم نظر بدهند

ب 3 سال قبل
2

بد نبود

ناشناس 3 سال قبل
3

چی؟

منصور افخمی 3 سال قبل
2

خیلی خوبه ولی نمدانم چرا تحقیقی که می خواهم نمی یاره

اکبر 3 سال قبل
2

دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳تا عامل خیلی تاثیر دارن.۱

به تو چه اسمم چیه 3 سال قبل
6

هنوز نخوندم که بخوام نظر بدم

G. K "خانم مطالعه" 3 سال قبل
3

خوب مطالب اونجوری که من میخواستم نبود ولی بازم مر30 بابت زحمتی که کشیدیدددد

پرستو 3 سال قبل
1

کاش جواب بود

عیسی 3 سال قبل
4

کاش جواب کامل میزاشتین خیلی بده اینطوری

امیرحسین 3 سال قبل
2

خوب بود کاش جواب اصلی پیدا میشد

فاطمه 3 سال قبل
1

خیلی عالی

یه اکسوال 3 سال قبل
2

آقا خوب بودا ولی باید میگشتی تا جواب اصلی رو پیدا کنی#-#

F.M 3 سال قبل
0

اصلا خوب نیست

مهتاب 3 سال قبل
0

خوبه

ناشناس 3 سال قبل
0

من هرچی سعی کردمپیداش نکردم شما ها چطوری پیدا کردید پاسخ دهید

نگین جون 3 سال قبل
2

نمیدونم خودمم درگیرشم

حشمت 3 سال قبل
0

عالیه

امیر محمد 3 سال قبل
1

1 شیب زمین 2

نویسنده 3 سال قبل
0

شیب زمین مقدار آب

نویسنده 3 سال قبل
1

خیلی خوب

نویسنده 3 سال قبل
0

مقدار آبی که از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست تر میرود به همراه نوع سنگ، پوشش گیاهی و شیب سطح تشکیل رود، سبب این میشود که رود به صورت مستقیم و یا مارپیچ در آید.

0
سهر 3 سال قبل

خوب بود مرسی

0
بایرام 3 سال قبل

ببین منو من ازاین مسیر رودخانه اینا هیچ سر در نمی آورم

نویسنده 3 سال قبل
3

وافعا؟؟

🤣 🤣🤣 🤣 همون 3 سال قبل
9

یه چیزی بنویسید که توی کتاب نباشه 😕😕

مارال 3 سال قبل
0

که نمی نویسند

نویسنده 3 سال قبل
0

عواملش مختلفه میتونه مربوط به سنگ ها باشه منطقش چجوریه یا چه موانعی تو راه رود هستو زمان هم یه نقشی هم دارهرها

0
فاطمه زهرا 3 سال قبل

1شیب زمین2سرعت آب3نوع خاک4پوشش گیاهی 5وقتی رود ازکوه سرازیر می شودمسیر رودمستقیم است وقتی به پایین کوه می رسدچون شیب کم است رود مارپیچی می شود

احمدرضا 3 سال قبل
0

آفرین

ناشناس 3 سال قبل
-1

خوب بود ولی تکراری

سارا 3 سال قبل
2

بستگی به خاک شناسی و شیب زمین و پوشش گیاهی و مقدار آب و سرعت آب رودخانه و ویژگی های زمین شناسی و …….. داره

ا 3 سال قبل
1

شیب زمین

نویسنده 3 سال قبل
3

دقیقا درسته.

Setyedmostafa 3 سال قبل
3

الان من دقیقا چه کار کنم که به تحقیقم برسم.🤔🤔🤔🤔🤨🤨

4
Kdk[h 3 سال قبل

دقیقا…

احسان 3 سال قبل
3

خیللی خوب است

نویسنده 3 سال قبل
0

به خاطر شیبه زمینه

0
نویسنده 3 سال قبل

به نظر من شیب زمین تاثیر زیادی دارد

محمد 3 سال قبل
0

اگر شیب تند باشد سرعت زیاد ونسیر مستقیم واگر شیب کم باشدسرعت کم ومسیر مارپیچ میشود

حسینی 3 سال قبل
1

پستی ها و بلندی هایی که در مسیر رود ها قرار میگیرند باعث شکل رود می شوند

حسینی 3 سال قبل
0

سراشیبی و نوع خاک نیز بر مسیر رودخانه ها اثر دارد

0
ک 3 سال قبل

ترذددژیردپ

محمود 3 سال قبل
0

خداحافظ

0
یا زهرا 3 سال قبل

رود خانه های مستقیم شیب زیاد و قدرت تخریب و ……..رود خانه مارپیچ از دشت می گذرد و آب های گل آلود هستن……

شیوا 3 سال قبل
0

بابا مس آدم یه چیز علمی که طولانی باشه رو بگید که بشه تد تحقیق نوشت

نویسنده 3 سال قبل
1

به نظر من مهمترینعامل هاش اینان1-گذشت زمان2-شیب مسیر رود3-موانعی که در مسیر رود قرار داره4-عوامل طبیعی5-و…..یه تیز هوش که تو تیزهوشان درس میخونه :

0
الهه .... 3 سال قبل

ارع

1
کاملا غلط 3 سال قبل

هارمان

نویسنده 3 سال قبل
0

شیب

پرهام 3 سال قبل
4

به نظر من شکل رود به هر نوع شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد

مهدیس 3 سال قبل
1

خوبه از بعضی ها یاد گرفتی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😋😋😋😋

مهدیس 3 سال قبل
0

خوبه از من یاد گرفتین😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

نویسنده 3 سال قبل
1

عوامل موثر بر رودخانه ۳ عامل هستندگذر زمان. جنس خاک بستر رودخانه. عوامل طبیعیبر مستقیم یا مارپیچ بوده هم اگر رود از ارتفاع به سمت زمین حرکت کند دارای سرعت بیشتری بوده و به چپ یا راست منحرف نمیشود و در نتیجه بطور مستقیم حرکت میکند

عاای 3 سال قبل
0

سرعت حرکت دریاچه بیشتر = مسیر مستقیم

ناشناس 3 سال قبل
0

کجا ببینم نوشترو؟

ARMIN 3 سال قبل
0

کجا متنش هست؟

نا شناس 3 سال قبل
9

همتون زحمت کشیدید ولی دومین نظر که ناشناس بود از اینترنت گرفته بود🤣🤣 بقیتون هم مطالب کتاب و گفتین که هممون بلد بودیم 🤦‍♀️ جمع آوری اطلاعات مطالب جدید میخواد 🤣🤣🤣حالا منم چند مورد میگم شیب و جرم و حجم موانعی چون سنگ و کنده در مسیر رودخانه ولی دست همه درد نکنه

نویسنده 3 سال قبل
-1

شکل مسیررودبه عوامل زیادی بستگی داردامااین سه عامل بیشترین تاثیررادارند۱_جنس خاک وبستررودخانه۲_عوامل طبیعی٣_گذرزمان

0
محدثه 3 سال قبل

ب نظرم ۳تاعلت مهم داره۱.جنس خاک۲.گذرزمان۳.عوامل طبیعی

ا 3 سال قبل
-2

بابا

متین 3 سال قبل
-2

هرچه سطر زمین بیشتر باشد و شیب داشته باشد مسیر آن مارپیج میشود و هرچه سطر زمین ساف باشد مسیر رود خانه مستقیم میباشد

گذر زمان باعث میشه مسیر رودخانه چگونه باشد 3 سال قبل
-1

گذر زمان باعث میشه مسیر رودخانه چگونه شود

فائزه 3 سال قبل
0

هرچی جنس خا

نویسنده 3 سال قبل
0

شیب زیاد باعث میشه رودخانه مستقیم باشه آب رودخانه مستقیم زلال هست و آب رودخانه مارپیچ گل آلود هستسعیدی

Elaheh 3 سال قبل
0

میشه یکم توضیح واضح تری بگید ممنون🙏

نویسنده 3 سال قبل
0

۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

ارتیمیس 3 سال قبل
-1

۱ گذر زمان ۲ جنس خاک بستر رودخانه ۳ عوامل طبیعی ۴ شیب

امیر رضا عباسقلی زاده 3 سال قبل
0

دلیل مارپیچ بودن یا مستقیم بودن رود ها بر خیلی چیز ها تغییر دارد که مهم ترین آنها

0
فیروزه احمدزاده 3 سال قبل

سلام این مورد علاوه بر شیب بستگی به جنس بستر رودخانه و پوشش گیاهی اطراف آن هم دارد

خوب بود 3 سال قبل
0

خوب وبدعالی بود

نویسنده 3 سال قبل
-1

شکل پذیری فلزات به کدام ویژگی آنها مربوط است؟

تیام 3 سال قبل
0

به شیب زمین بستگی داره اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان داره، زیاد باشه رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکنه و در صورتی که شیب زمین کم باشه رودخانه مسیر مارپیچ به خود میگیره

تنتدتبادت 3 سال قبل
0

سلام

نویسنده 3 سال قبل
0

شیب رودخانهگذر زمانجنس خاک بستر رودخانهعوامل طبیعیسختی و نرمی زمینموانعی که در مسیر رود قرار دارندرانش زمینفرسایش بستر رودپوشش گیاهیرطوبت هواسطح مقطع{ حدیث }

نویسنده 3 سال قبل
0

خیلی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
-2

سلامبه نظر من میشهدرصورتی که شیب زمین کم باشه رود خونه مسیر مار پیچ به خودش میگیره و اگر شیب زمین تند باشه رودخونه مسیر مستقیم میشه

نویسنده 3 سال قبل
1

من هیچی نمیدونم و اگر نه نمیومدم اینجا😐

... 3 سال قبل
1

خب به عنم که میخوای رگتو بزنی:)

نویسنده 3 سال قبل
0

(1.)ساختمان زمین شناسی بستروکناره ی رود(2.)شکل هندسی مسیررود(3.)نحوه ی بهره برداری ازآب درون رود(دنیا داوودی)

رصا 3 سال قبل
0

عسل جاننننننننننننننننننننننننننننمممممممممممممممممممدوستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم شماره دوستت رو بهم بده

سلام این بستگی به جنس بستر رود داره 3 سال قبل
0

سلام این مورد علاوه بر شیب بستگی به جنس بستر رودخانه و پوشش گیاهی اطراف آن هم دارد

نویسنده 3 سال قبل
0

بستگی ب سه چیز دارد ،عوامل طبیعی،شیب رودخانه و با گذشت زمان رودخانه از حالت مستقیم خودت به مارپیچی تغییر میکند

نویسنده 3 سال قبل
-1

ان شالله به جواب برسیم

ناشناس 3 سال قبل
1

زیادی راضی نیستم بو بو بو 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

نویسنده 3 سال قبل
-2

اگر شیب زیاد باشد به صورت مستقیم و اگر شیب کم باشد به صورت مارپیچ

0
امید 3 سال قبل

به نظر من وقتی سرعت بیشتر باشه مسیر مستقیم است وگذشت زمان مسیر مار پیچ می شود

خاختحنخمحک 3 سال قبل
-1

به تها تنهایی کانالمد خانمم خاخام

ناشناس 3 سال قبل
1

آقا اینو کتاب گفته شما بایدچیزی بگید که تو کتاب نیس

💔 3 سال قبل
0

اگر شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مار پیچی پیدا میکند ولی اگر شیب زمین زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند☺

نویسنده 3 سال قبل
0

چوم

ناشناس 3 سال قبل
0

چی شد

نویسنده 3 سال قبل
0

من متن بلند می خوام

نویسنده 3 سال قبل
0

۱_ سرعت آب۲_ ارتفاع از سطح دریا ۳_ جنس زمین ۴_ گذر زمان ۵_ عوامل طبیعی ۶_ شیب زمین

ریحانه 3 سال قبل
-1

جنس خاک و عوامل طبیعی و گذر زمان

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام مرسی بابت سایت بی خودتون اه

برای پاسخ کلیک کنید