آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟ صفحه 94 هدیه های آسمان چهارم

ناشناس

نه

جواب برسی کنید صفحه ۹۴ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، ما باید قبل از اینکه از ما بخواهد، خودمان به او کمک کنیم.
دوستم پایش شکسته است و با عصا به مدرسه می آید. من ….کیفش را برایش حمل می کنم….
هفته ی گذشته دوستم نتوانست به مدرسه بیاید.من امروز ….درس های عقب افتاده را به او یاد دادم….
دوستم امروز لقمهاش را در خانه جا گذاشته است.من ….لقمه خودم را با او تقسیم کردم….

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خیر

یای 2 سال قبل
0

خیر

ناشناس 2 سال قبل
3

نه

رومینا مقدم 2 سال قبل
0

چرا باید برای کمک به دیگران منتظر درخواست آنها نباشبم؟

داریوش 2 سال قبل
0

خیر زیرا کاری است که خداوند از این کار ما ناراحت میشود واین کاری است که شیطان ما را وسوسه میکند😶

کریم قاسمی 2 سال قبل
-1

کمک میخواهم

ناشناس 2 سال قبل
-2

انخفاتتتتنننتتننننن

محمد 2 سال قبل
0

درخواست کمک ازخیرین داریم برای ساخت هوجره مسجدمون اجرتون باخدا

نویسنده 2 سال قبل
2

خیر گاهی لازم خودمان زودتر کمکشون کنیم.

حدیث براجعه 2 سال قبل
1

خیر _گاهی لازم خودمان زودتر کمکشون کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آن ها از ما کمک بخواهند

نویسنده 2 سال قبل
-2

شهید عباس بابایی بسیار آدم فداکار بود

نویسنده 2 سال قبل
0

خیر، باید قبل از اینکه آنها از ما کمک بخواهد خودمان به اون کمک کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

خیر باید خودمان قبل از آن کمک کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیر باید خودمان بهشون کمک کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

همش دوروغه

محمد رضا 2 سال قبل
-1

خیر باید زودتر از آنکه از ما بخواهند کمکشان کنیم شاید آنها نمیتوانند از ما درخواست کنند

برای پاسخ کلیک کنید