تحقیق درباره ی موضوع حجاب و پوشش مناسب صفحه 83 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

بله

ناشناس

حجاب پوشش زنان در دوره اسلامی است حجاب مایه افتخار زنان ایران استخداوند در دین به ما اشاره کرده است که ما زنان حجاب کامل و پوشش مناسب داشته باشیم

ناشناس

عالی

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تحقیق درباره ی موضوع حجاب و پوشش مناسب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

m.s : یکی از زمینه های اجتماعی عفاف، حجاب و پوشش است که در اسلام به آن سفارش فراوانی شده است. قرآن می فرماید:

و (اطراف) روسری های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند. . .
و در آیه دیگری می فرماید:

ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلباب ها [روسری های بلند] خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. . .
فلسفه حجاب

زن، این موجود ظریف، مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در گنجینه حجاب، مستور باشد تا از آفات و هوس ها مصون بماند. از طرفی حجاب، نوعی ارزش و احترام را برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان هوسران، آنها را به دیده حیوانی ننگرند. قرآن درباره فلسفه حجاب ضمن توصیه و تأکید بر حجاب اسلامی می فرماید:

این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رهوبلد 1 سال قبل
-1

قعثعثف

ناشناس 2 سال قبل
5

عالی

ناشناس 2 سال قبل
6

بله

ناشناس 3 سال قبل
5

حجاب پوشش زنان در دوره اسلامی است حجاب مایه افتخار زنان ایران استخداوند در دین به ما اشاره کرده است که ما زنان حجاب کامل و پوشش مناسب داشته باشیم

برای پاسخ کلیک کنید