تحقیق کنید با راهنمایی معلم پرسش نامه ای طراحی کنید و از حداقل بیست نفر از افراد در گروه ای سنی مختلف سوال (3) را بپرسید و در هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی و به کلاس گزارش کنید صفحه 45 مطالعات اجتماعی هشتم

فرشته

با راهنمای معلم پرسش نامه ای طراحی کنیدو از حداقل بیست نفر از افراد در گروه های سنی مختلف سوال ۳ را بپرسید ودر هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی وبه کلاس گزارش دهیدجواب را می خوامزیاد باشه

ندا

کسی می دونه؟

جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم تحقیق کنید با راهنمایی معلم پرسش نامه ای طراحی کنید و از حداقل بیست نفر از افراد در گروه ای سنی مختلف سوال (3) را بپرسید و در هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی و به کلاس گزارش کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فرشته : با راهنمای معلم پرسش نامه ای طراحی کنیدو از حداقل بیست نفر از افراد در گروه های سنی مختلف سوال ۳ را بپرسید ودر هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی وبه کلاس گزارش دهید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نسرین 2 ماه قبل
1

تحقیق کنید صفحه ۴۵ مطالات هشتم؟🍏

نسرین 2 ماه قبل
-1

جواب صفهی ۴۵ تحقیق کنید

نسترن 2 ماه قبل
-1

جواب صفهی ۴۵ تحقیق کنید

فرشته 1 سال قبل
5

با راهنمای معلم پرسش نامه ای طراحی کنیدو از حداقل بیست نفر از افراد در گروه های سنی مختلف سوال ۳ را بپرسید ودر هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی وبه کلاس گزارش دهیدجواب را می خوامزیاد باشه

ندا 1 سال قبل
3

کسی می دونه؟

برای پاسخ کلیک کنید