تحقیق کنید با راهنمایی معلم پرسش نامه ای طراحی کنید و از حداقل بیست نفر از افراد در گروه ای سنی مختلف سوال (3) را بپرسید و در هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی و به کلاس گزارش کنید صفحه 45 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم تحقیق کنید با راهنمایی معلم پرسش نامه ای طراحی کنید و از حداقل بیست نفر از افراد در گروه ای سنی مختلف سوال (3) را بپرسید و در هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی و به کلاس گزارش کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فرشته : با راهنمای معلم پرسش نامه ای طراحی کنیدو از حداقل بیست نفر از افراد در گروه های سنی مختلف سوال ۳ را بپرسید ودر هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی وبه کلاس گزارش دهید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فرشته 7 ماه قبل
1

با راهنمای معلم پرسش نامه ای طراحی کنیدو از حداقل بیست نفر از افراد در گروه های سنی مختلف سوال ۳ را بپرسید ودر هر ستون پاسخ ها را بنویسید سپس نتایج را جمع بندی وبه کلاس گزارش دهیدجواب را می خوامزیاد باشه

ندا 7 ماه قبل
0

کسی می دونه؟

برای پاسخ کلیک کنید