تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزه شما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد می شود صفحه 18 کار و فناوری هفتم

ناشناس

ما از اینترنت میپرسیم اینترنت از ما 😑

نویسنده

زندگی بسیار کند و بی مزه میشد و خیلی بد میشد

بدون نام

والا من چه بدانم

ناشناس

زندگی از حالت عادی خارج می شود. برای مثال، بلیت های الکترونیکی از کار می افتند، سرعت انجام کارها کاهش میابد، بسیار از مشاغلی که در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده اند، حذف می شوند و افراد بسیاری بیکار می مانند. با حذف شدن رایانه، خودپرداز و ... بسیاری از کارها را باید حضوری انجام دهیم. در نتیجه ترافيک شدیدی ایجاد می شود.

ممنونم أگه تا تهش خوندی

نویسنده

اگر فناوری نبو چیزهایی که ما لازم داشتی نبود

جواب پرسش صفحه ۱۸ کتاب کار و فناوری پایه هفتم تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزه شما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی ماخارج شود زندگی بسیار کند و خسته کننده می شود کارهای روزمره – ارتباطات – ارسال نامه – تبادل افکار – خرید – تجارت و بسیاری از کارهای دیگری که نیاز به سرعت و دقت دارند انجام پذیر نخواهند بود وجامعه عقب می ماند امروزه یکی از معیارهای رشد و پیشرفت جوامع رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن جامعه می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 26 روز قبل
1

عالی تندرست باشید

طططط 1 ماه قبل
3

مااز اینامیپرسیم یا ایناازما

بدون نام 2 ماه قبل
6

والا من چه بدانم

ناشناس 11 ماه قبل
5

زندگی از حالت عادی خارج می شود. برای مثال، بلیت های الکترونیکی از کار می افتند، سرعت انجام کارها کاهش میابد، بسیار از مشاغلی که در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده اند، حذف می شوند و افراد بسیاری بیکار می مانند. با حذف شدن رایانه، خودپرداز و ... بسیاری از کارها را باید حضوری انجام دهیم. در نتیجه ترافيک شدیدی ایجاد می شود.

ممنونم أگه تا تهش خوندی

نویسنده 11 ماه قبل
9

زندگی بسیار کند و بی مزه میشد و خیلی بد میشد

نویسنده 11 ماه قبل
3

خیلی خیلی بد میشد هومن

نویسنده 11 ماه قبل
0

به نظر من اگر فناوری نباشد ماهم نمیتوانیم زندگی کنیم حسین قربانپود

نویسنده 11 ماه قبل
1

همه سبک زندگی به هم می ریخت و همه چیز سخت انجام میشد

ماهان 11 ماه قبل
-1

تصورکنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزشما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد خواهد شد

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام لیکم هندونم پر از هسته ودوم

ناشناس 11 ماه قبل
12

ما از اینترنت میپرسیم اینترنت از ما 😑

Kimiya 11 ماه قبل
2

زندگی کسل کننده میشودوارتباطمون باعزیزانمون کمرنگ میشودبیشترسوالاتمون بدون جواب میماندونسبت به زندگی وهدف هامون بی اهمیت میشویم

نویسنده 11 ماه قبل
3

وواخ

رها 11 ماه قبل
2

خب آخه مح اگ میخواستم خدم بگم چر الان اینجا بودم هوووم؟😐

نویسنده 11 ماه قبل
3

درست است پسرگلم

نویسنده 11 ماه قبل
1

زندگی خیلی خیلی یکنواخت و خسته کننده میشود و مردم برای انجام کار های خود به مشکل های زیادی و بزرگی بر میخورند و همین فناوری هست که باعث توسعه علم و پیشرفت کشور می شود.

ناشناس 11 ماه قبل
0

زندگی خیلی خیلی یکنواخت و خسته کننده میشود و مردم برای انجام کار های خود به مشکل های زیادی و بزرگی بر میخورند و همین فناوری هست که باعث توسعه علم و پیشرفت کشور می شود.ناشناس

Ali 11 ماه قبل
1

من چه بدونمممم😐

نویسنده 11 ماه قبل
0

ف

نویسنده 11 ماه قبل
3

اگر فناوری نبو چیزهایی که ما لازم داشتی نبود

نویسنده 11 ماه قبل
2

زندگی دیگر امکان پذیر نبود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

زندگی از حالت عادی خارج میشد. برای مثال:بلیت ها الکترونیکی از کار می افتادند. سرعت کارها کاهش می یافت.باحذف شدن رایانه،خودپرداز،و….بسیاریاز کارها راباید حضوری انجام دهیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

بجای زنگ زدن باید نامه بدهیم

برای پاسخ کلیک کنید