تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزه شما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد می شود صفحه 18 کار و فناوری هفتم

ناشناس

ما از اینترنت میپرسیم اینترنت از ما 😑

ناشناس

زندگی از حالت عادی خارج می شود. برای مثال، بلیت های الکترونیکی از کار می افتند، سرعت انجام کارها کاهش میابد، بسیار از مشاغلی که در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده اند، حذف می شوند و افراد بسیاری بیکار می مانند. با حذف شدن رایانه، خودپرداز و ... بسیاری از کارها را باید حضوری انجام دهیم. در نتیجه ترافيک شدیدی ایجاد می شود.

ممنونم أگه تا تهش خوندی

بدون نام

والا من چه بدانم

نویسنده

نمیدانم

نویسنده

زندگی بسیار کند و بی مزه میشد و خیلی بد میشد

جواب پرسش صفحه ۱۸ کتاب کار و فناوری پایه هفتم تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزه شما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی ماخارج شود زندگی بسیار کند و خسته کننده می شود کارهای روزمره – ارتباطات – ارسال نامه – تبادل افکار – خرید – تجارت و بسیاری از کارهای دیگری که نیاز به سرعت و دقت دارند انجام پذیر نخواهند بود وجامعه عقب می ماند امروزه یکی از معیارهای رشد و پیشرفت جوامع رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن جامعه می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 2 سال قبل
2

عالی تندرست باشید

طططط 2 سال قبل
3

مااز اینامیپرسیم یا ایناازما

بدون نام 2 سال قبل
8

والا من چه بدانم

ناشناس 2 سال قبل
8

زندگی از حالت عادی خارج می شود. برای مثال، بلیت های الکترونیکی از کار می افتند، سرعت انجام کارها کاهش میابد، بسیار از مشاغلی که در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده اند، حذف می شوند و افراد بسیاری بیکار می مانند. با حذف شدن رایانه، خودپرداز و ... بسیاری از کارها را باید حضوری انجام دهیم. در نتیجه ترافيک شدیدی ایجاد می شود.

ممنونم أگه تا تهش خوندی

نویسنده 2 سال قبل
5

زندگی بسیار کند و بی مزه میشد و خیلی بد میشد

نویسنده 2 سال قبل
4

خیلی خیلی بد میشد هومن

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من اگر فناوری نباشد ماهم نمیتوانیم زندگی کنیم حسین قربانپود

نویسنده 2 سال قبل
4

همه سبک زندگی به هم می ریخت و همه چیز سخت انجام میشد

ماهان 2 سال قبل
0

تصورکنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزشما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد خواهد شد

نویسنده 2 سال قبل
5

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام لیکم هندونم پر از هسته ودوم

ناشناس 2 سال قبل
17

ما از اینترنت میپرسیم اینترنت از ما 😑

Kimiya 2 سال قبل
4

زندگی کسل کننده میشودوارتباطمون باعزیزانمون کمرنگ میشودبیشترسوالاتمون بدون جواب میماندونسبت به زندگی وهدف هامون بی اهمیت میشویم

نویسنده 2 سال قبل
2

وواخ

رها 2 سال قبل
1

خب آخه مح اگ میخواستم خدم بگم چر الان اینجا بودم هوووم؟😐

نویسنده 2 سال قبل
1

درست است پسرگلم

نویسنده 2 سال قبل
-1

زندگی خیلی خیلی یکنواخت و خسته کننده میشود و مردم برای انجام کار های خود به مشکل های زیادی و بزرگی بر میخورند و همین فناوری هست که باعث توسعه علم و پیشرفت کشور می شود.

ناشناس 2 سال قبل
0

زندگی خیلی خیلی یکنواخت و خسته کننده میشود و مردم برای انجام کار های خود به مشکل های زیادی و بزرگی بر میخورند و همین فناوری هست که باعث توسعه علم و پیشرفت کشور می شود.ناشناس

Ali 2 سال قبل
0

من چه بدونمممم😐

نویسنده 2 سال قبل
0

ف

نویسنده 2 سال قبل
3

اگر فناوری نبو چیزهایی که ما لازم داشتی نبود

نویسنده 2 سال قبل
2

زندگی دیگر امکان پذیر نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

زندگی از حالت عادی خارج میشد. برای مثال:بلیت ها الکترونیکی از کار می افتادند. سرعت کارها کاهش می یافت.باحذف شدن رایانه،خودپرداز،و….بسیاریاز کارها راباید حضوری انجام دهیم

نویسنده 2 سال قبل
0

بجای زنگ زدن باید نامه بدهیم

برای پاسخ کلیک کنید