تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص کنید صفحه 19 علوم نهم

نویسنده

na الکترون از دست میدهد

نویسنده

از یون سدیم یک الکترون رها می شود و به کلر یک الکترون اضافه می شود و الکترون های نمک تعداد شان ده تا می شود و تعداد الکترون های کلر هشت تا میشود بنابر این تعداد الکترون های سدیم فلوئورید ۱۸ تا میشودامیررضا تقوی

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : +Na : یک بار مثبت. -F : یک بار منفی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
2

سدیم یک بار+ دارد و کُلر بار - دارد

ناشناس 2 سال قبل
1

سدیم فلوئورید….. NaF…..Na11,,,,,F9 یک بار مثبت و یک بار منفی

0
یه دختر درس خون 2 سال قبل

چطوری فهنیدین لطفا توضیح کامل بدین ممنون میشم مرسی!!!!

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

بلد نیستم

نویسنده 2 سال قبل
5

na الکترون از دست میدهد

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظرم مثبت و منفی بودنهولی اونجاکه تعداد بار نوشته اونجارو نمیفهمم😒😁

نویسنده 2 سال قبل
-1

لبی

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
4

از یون سدیم یک الکترون رها می شود و به کلر یک الکترون اضافه می شود و الکترون های نمک تعداد شان ده تا می شود و تعداد الکترون های کلر هشت تا میشود بنابر این تعداد الکترون های سدیم فلوئورید ۱۸ تا میشودامیررضا تقوی

برای پاسخ کلیک کنید