تحقیق کنید که دماهای زیر صفر درجه سلسیوس چه کاربردهایی در صنعت و پزشکی دارد و چگونه به این دماها می رسند صفحه 141 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

بنده خدا

کاربرد يخ خشک در رسوب زدایی: ضمن اینکه یخ خشک و شوک آني سرمای حاصل از آن هیچ گونه آسیبی به قطعات صنعتی وارد نمی کند نیاز به قطع برق در محیط کاری نيست و عوارضی مانند دانه های شن (سند بلاست) یا آب (واترجت) که آسیب هاي فراوانی را می رساند، نداشته و به تعبیری بسيار مفيد، مؤثر و مقرون بصرفه است.

علی انیشتین

نمیدانم اگر میدانستم به این سایت مراجعه نمی کردم

نویسنده

برای مثال در تهیه یخ خشک که شکل جامد شده کربن دی اکسید است متداول ترین کاربرد این ماده در حفظ مواد غذایی است و اغلب برای بسته بندی مواردی که باید بدون استفاده از خنک کننده مکانیکی سرد یا منجمد بمانند مانند بستنی یا نمونه های بیولوژیکی استفاده می شود. این ترکیب برای ذخیره واکسن کرونا یا COVID-19 که به ذخیره سازی در دمای بسیار سرد نیاز دارد، استفاده می شود.منبع:جهان شیمی

نویسنده

کاربرد يخ خشک در رسوب زدایی: ضمن اینکه یخ خشک و شوک آني سرمای حاصل از آن هیچ گونه آسیبی به قطعات صنعتی وارد نمی کند نیاز به قطع برق در محیط کاری نيست و عوارضی مانند دانه های شن (سند بلاست) یا آب (واترجت) که آسیب هاي فراوانی را می رساند، نداشته و به تعبیری بسيار مفيد، مؤثر و مقرون بصرفه است.

جواب توسعه و کاربرد صفحه ۱۴۱ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم تحقیق کنید که دماهای زیر صفر درجه سلسیوس چه کاربردهایی در صنعت و پزشکی دارد و چگونه به این دماها می رسند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 ماه قبل
1

..نمیدونم

احمد رصایی 10 ماه قبل
1

بانمن دربهخم

علی انیشتین 10 ماه قبل
11

نمیدانم اگر میدانستم به این سایت مراجعه نمی کردم

ناشناس 10 ماه قبل
1

باش.

نویسنده 10 ماه قبل
-2

نمی دونم

حسام الدین 10 ماه قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
6

کاربرد يخ خشک در رسوب زدایی: ضمن اینکه یخ خشک و شوک آني سرمای حاصل از آن هیچ گونه آسیبی به قطعات صنعتی وارد نمی کند نیاز به قطع برق در محیط کاری نيست و عوارضی مانند دانه های شن (سند بلاست) یا آب (واترجت) که آسیب هاي فراوانی را می رساند، نداشته و به تعبیری بسيار مفيد، مؤثر و مقرون بصرفه است.

بنده خدا 10 ماه قبل
14

کاربرد يخ خشک در رسوب زدایی: ضمن اینکه یخ خشک و شوک آني سرمای حاصل از آن هیچ گونه آسیبی به قطعات صنعتی وارد نمی کند نیاز به قطع برق در محیط کاری نيست و عوارضی مانند دانه های شن (سند بلاست) یا آب (واترجت) که آسیب هاي فراوانی را می رساند، نداشته و به تعبیری بسيار مفيد، مؤثر و مقرون بصرفه است.

نویسنده 10 ماه قبل
9

برای مثال در تهیه یخ خشک که شکل جامد شده کربن دی اکسید است متداول ترین کاربرد این ماده در حفظ مواد غذایی است و اغلب برای بسته بندی مواردی که باید بدون استفاده از خنک کننده مکانیکی سرد یا منجمد بمانند مانند بستنی یا نمونه های بیولوژیکی استفاده می شود. این ترکیب برای ذخیره واکسن کرونا یا COVID-19 که به ذخیره سازی در دمای بسیار سرد نیاز دارد، استفاده می شود.منبع:جهان شیمی

.... 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

م 10 ماه قبل
-1

؟!»«

ناشناس 10 ماه قبل
-1

..

Raha 10 ماه قبل
-1

واقعا که…..!!!؟؟؟

ااا 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

😐⛓ 10 ماه قبل
-1

😐⛓

نویسنده 10 ماه قبل
-1

برای آزمایش کردن برخی چیز ها

اتنا 10 ماه قبل
-2

برای آزمایش کردن برخی از یاخته ها یا چیز ها

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خیلی خبه

برای پاسخ کلیک کنید