ترکیه به کدام کشور ها و دریاها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟ صفحه 104 مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ترکیه به کدام کشور ها و دریاها دسترسی دارد؟افغانستان چطور؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکیه به دریای سیاه و دریای مدیترانه و دریای مرمره و اژه دسترسی دارد و همچنین با کشور های سوریه، عراق، ایران، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان همسایه است.

نویسنده :‌دراطراف ترکیه دریای سیاه.مرمره.اژه ومدیترانه قرارداردترکیه به کشورهای گرجستان.ارمنستان.عراق.سوریه وبلغارستان دسترسی داردوباآن ها همسایه است
افغانستان به دریا راه ندارداین کشور به کشورهای ایران. ترکمنستان . تاجیکستان . چین وپاکستان دسترسی دارد وبا آنها همسایه است
دوستان توجه داشته باشید که بین کلمات نقطه یا. به عنوان ویرگول استفاده شده است.
امیدوارم خوشتون اومده باشه .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
0

دراطراف ترکیه دریای سیاه.مرمره.اژه ومدیترانه قرارداردترکیه به کشورهای گرجستان.ارمنستان.عراق.سوریه وبلغارستان دسترسی داردوباآن ها همسایه استافغانستان به دریا راه ندارداین کشور به کشورهای ایران. ترکمنستان . تاجیکستان . چین وپاکستان دسترسی دارد وبا آنها همسایه استدوستان توجه داشته باشید که بین کلمات نقطه یا. به عنوان ویرگول استفاده شده است.امیدوارم خوشتون اومده باشه 😊

برای پاسخ کلیک کنید