تخیل چه نقشی در زندگی انسان ها دارد صفحه 125 تفکر و سبک زندگی هشتم

ارغوان

خاک بر سر صاحب این سایت

ناشناس

اما یکی نیستند چون …با هم فرق دارند ، از نظر اینکه تخیل بعضی مواقع به واقعیت تبدیل میشود ولی توهم به واقعیت تبدیل نمیشود و بیهوده است .

کیم سو هیون

هنر کردین منم بلدم سوالارو بنویسم😒

ناشناس

هنر کردین سوالات رو تایپ کردین 😏خیلی زحمت شد براتون😒

ناشناس

تخیل اختراعات و بعد ساخت آنهامثل تخیل حرف زدن انسان ها با هم از فاصله دور که موجب ساخت تلفن شد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم تخیل چه نقشی در زندگی انسان ها دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
0

نه بابا

ناشناس 7 ماه قبل
2

په شما چی میدونید

نویسنده 7 ماه قبل
-2

تخیل

M 7 ماه قبل
3

خسته نباشی واقعا 😐

ناشناس 7 ماه قبل
5

تخیل اختراعات و بعد ساخت آنهامثل تخیل حرف زدن انسان ها با هم از فاصله دور که موجب ساخت تلفن شد

ناشناس 7 ماه قبل
4

چرا اینجوریه🤦

7
کیم سو هیون 7 ماه قبل

هنر کردین منم بلدم سوالارو بنویسم😒

ارغوان 7 ماه قبل
9

خاک بر سر صاحب این سایت

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم به خدا

خسته نباشید واقعا بخاطر تایپ سوالات 😒 7 ماه قبل
3

خو اینو عمم هم بلده که 😒

ناشناس 7 ماه قبل
6

هنر کردین سوالات رو تایپ کردین 😏خیلی زحمت شد براتون😒

ناشناس 7 ماه قبل
0

خدا قوت پهلوان😁خسته نشی یه وقت نمیری سلطان

0
مریم 7 ماه قبل

چراااا نمیزارین جوابو ها؟!

نویسنده 7 ماه قبل
0

2

نویسنده 7 ماه قبل
0

لززدودرزززردوو

نویسنده 7 ماه قبل
0

تزنیلسخیهبعصعسفیلحبتاجبخبخیحبهیحسخبه

محمد جواد 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

چه وقایعی در فیلم اتفاق افتاد؟

مینا‌‌کریمی بگبدکلمن 7 ماه قبل
-1

ییبعلبسس

ناشناس 7 ماه قبل
8

اما یکی نیستند چون …با هم فرق دارند ، از نظر اینکه تخیل بعضی مواقع به واقعیت تبدیل میشود ولی توهم به واقعیت تبدیل نمیشود و بیهوده است .

نویسنده 7 ماه قبل
0

خیلی …………

نویسنده 7 ماه قبل
1

جواب:اما یکی نیستند چون تخیل با توهم تفاوت بسیار زیادی دارد تخیل خوب برای انسان مفید است در صورتی که در قرآن هم به ان اشاره شده اما توهم تخیلی ست که انسان خود را در آن شرایط می بیند و این میتوان بسیار خطرناک باشد

ناشناس 7 ماه قبل
1

خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان 😐😐

نویسنده 7 ماه قبل
1

.

همیشگیمی 7 ماه قبل
1

نه بابا ما میدونیم نمیگیم😉

نویسنده 7 ماه قبل
0

۰

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام

برای پاسخ کلیک کنید