تصویر همسالان شما در برنامه های تلویزیونی زندگی واقعی شما صفحه 127 تفکر و سواد رسانه ای دهم

نویسنده

زندگی تلوزیونی و مجازی:بیانگر آدم های بی دردبزرگتر نشان دادن یک مسله یا برعکسداشتن یک زندگی بی درد و عالیاما زندگی واقعی:بیانگر آدم هایی هستش ک سختی های زیادی دارنهمه چیز سخت و دشوارهمری

نویسنده

تصویر همسالان شما در برنامه های تلویزیونی =تکلیف مدرسه وجود ندارد مدرسه ها امکانات زیادی دارندمشکلات من برای معلمان مدرسه مهم استزندگی واقعی شما =هرشب تکلیف مدرسهمدرسه هایی که حتی نام آنها هوشمند است این امکان را ندارند معلمان مشکلات خود را دارند و مسئول فکر کردن به راه حل مشکلات من نیستند

نویسنده

زندگی همسالان در برنامه تلویزیونی:دارای عیش و نوشنامحدود دارای ماشین شخصی وتلفن همراه هوشمندزندگی واقعی شما:ماشین شخصی وجود ندارد دارای عیش و نوش کم و محدود تلفن همراه عادیآرزو خسرویی

نویسنده

دربرنامه تلویزیونی:1 دسترسی به تلفن هوشمند وجود دارد. 2 آزادی عمل توسط والدین داده میشوددر زندگی واقعی:1 تلفن هوشمند با محدودیت های والدین همراه است. 2 سخت گیری توسط والدین

نویسنده

جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲۷ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصویر همسالان شما در برنامه های تلویزیونی زندگی واقعی شما از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محدثه پورحسن :
تلوزیون=دروغ درباره زندگی 2-عادی نشان دادن زندگی بدون مشکل 3-یک زندگی عالی با همهی امکانات و شاد
زندگی ما=واقعیت زندگی 2-یک زندگی سخت و مشکلات فراوان 3-یک زندگی پر از درد و کمبود امکانات برایه یک زندگی عادی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فیروزی 6 ماه قبل
0

نمیشه وازه تر پاسخ بدین

جیم جیم 7 ماه قبل
2

میشه بگید

الی 9 ماه قبل
0

جواب نداده آخه

نویسنده 9 ماه قبل
32

زندگی تلوزیونی و مجازی:بیانگر آدم های بی دردبزرگتر نشان دادن یک مسله یا برعکسداشتن یک زندگی بی درد و عالیاما زندگی واقعی:بیانگر آدم هایی هستش ک سختی های زیادی دارنهمه چیز سخت و دشوارهمری

نویسنده 9 ماه قبل
15

تصویر همسالان شما در برنامه های تلویزیونی =تکلیف مدرسه وجود ندارد مدرسه ها امکانات زیادی دارندمشکلات من برای معلمان مدرسه مهم استزندگی واقعی شما =هرشب تکلیف مدرسهمدرسه هایی که حتی نام آنها هوشمند است این امکان را ندارند معلمان مشکلات خود را دارند و مسئول فکر کردن به راه حل مشکلات من نیستند

ناشناس 9 ماه قبل
-2

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
1

نمدمهشید

محسن 9 ماه قبل
1

سلام عرض خسته نباشید….دست شما دردنکنه عالی بودددد.

نوجوان 9 ماه قبل
1

ممنونم

اکبر 9 ماه قبل
-2

نظری ندارم

نویسنده 9 ماه قبل
1

انسانی که میون هزار تا وسایل مونده

نویسنده 9 ماه قبل
7

زندگی همسالان در برنامه تلویزیونی:دارای عیش و نوشنامحدود دارای ماشین شخصی وتلفن همراه هوشمندزندگی واقعی شما:ماشین شخصی وجود ندارد دارای عیش و نوش کم و محدود تلفن همراه عادیآرزو خسرویی

نویسنده 9 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

کودک کار وجود ندارد

نویسنده 9 ماه قبل
3

نویسنده 9 ماه قبل
4

دربرنامه تلویزیونی:1 دسترسی به تلفن هوشمند وجود دارد. 2 آزادی عمل توسط والدین داده میشوددر زندگی واقعی:1 تلفن هوشمند با محدودیت های والدین همراه است. 2 سخت گیری توسط والدین

ناشناس 9 ماه قبل
1

سلام ببخشین خاستم بگم اگع میشه کل عکس و مکثای درس رو بذارین ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید