تحقیق وظیفه سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و دریانوردی صفحه 93 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

سلام😹😹😹😹اینجا نوشته بود هر چی میدونی بنویس اخه اسکول من اومدم خودم دنبال جواب بگردم😼😹😹😹

نویسنده

سلام .خوبه ولی سعی کنید مطالب بیشتری را بگذارید تا مردم جواب کامل تری را دریافت کنند .

نویسنده

وظیفه ی سازمان شیلات : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری و کنترل بر رشد وصيد ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ماهی ها نباید صید شوند .

نویسنده

اره منم موافقم

نویسنده

سازمان بنادر و دریانوردی در امور چون پاکسازی و غیره فعالیت می کنندسازمان شیلات جنوب برای ماهیگریو خرید ماهی چون مرجان میگو و صدف هستند

جواب فعالیت تحقیق صفحه ۹۳ اجتماعی ششم  وظایف سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران و وظایف سازمان بنادر و دریانوردی از سایت نکس لود دریافت کنید.

سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

مهدی : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری آموزش ماهیگیری مربوط به قایق های ماهیگیری و غیره فعالیت می کند. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امور چون پاکسازی و لایروبی بنادر احداث اسکله حمل و نقل کشتی ها و غیر فعالیت می‌کند.

نویسنده : وظیفه سازمان شیلات : کنترل بر رشد و صید ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ما هی ها نباید صید شوند.

نویسنده : وظیفه ی سازمان شیلات : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری و کنترل بر رشد وصيد ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ماهی ها نباید صید شوند .

نویسنده : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران دراموارمربوط به ماهیگیری وصیادی دردریا(صیدمرجان،مرواریدو…..)ماهیگیری جنوب وفروش خاویارفعالیت های صیدفروش وصادراتماهیان چاویارو….فعالیت می کند.

ایلیار حمزه ای : بنادر و ودریا نوردی اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور
تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتی ها با تصویب شورای عالی سازمان.

نویسنده : سازمان بنادر و دریانوردی در امور چون پاکسازی و غیره فعالیت می کنند سازمان شیلات جنوب برای ماهیگریو خرید ماهی چون مرجان میگو و صدف هستند.

نویسنده : کنترل برای رشد و صید ماهی های دریا نظارت به صیادی در فصل های تایین شده که زمان تخم گذاری ماهی ها است نباید ماهی ها صید شود.

آریا علیپور : سازمان شیلات کشور خیلی به افزایش ماهیان کشور کمک می کنند زیرا با جلوگیری کردن از صید ماهی درفصل تخم ریزی ماهیان باعث می شود که ماهیان کشور افزایش می یابد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
........... 4 روز قبل
0

صفحه 95 است نه 56

1
بلآ 4 روز قبل

خوب بود 😄عالی بود من یه ساعته الان جوابو پیدا کردم

S.. 4 روز قبل
2

کامل نبود.. متاسفانه….ماها به امیدی برگه رو باز میکنیم که شاید یه چیزی از سازمان شیلات بفهمیم. اما

نویسنده 4 روز قبل
0

کتاب اجتماعی ششم صفحه 95

ناشناس 4 روز قبل
3

خیلی خوب نبود به خاطر اینکه مطلب کم داشت😕😕😐😐

پرنیان 4 روز قبل
3

خوب هست ولی بنادر و دریانوردی را نداره

مهرسا 4 روز قبل
-2

ما که همین دیروز درس18 رو خوندیم . حالا می فهمم که چرا خانم مون هی می گفت خیلی عقبیم .

نویسنده 4 روز قبل
0

وظیفه سازمان شیلات :کنترل بر رشد و صید ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ما هی ها نباید صید شوند

شهرزاد 4 روز قبل
2

لطفا مطالب بیشتری ارائه دهید

شب 4 روز قبل
-1

مخالفم

نویسنده 4 روز قبل
10

وظیفه ی سازمان شیلات : سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری و کنترل بر رشد وصيد ماهی های دریا نظارت بر صیادی در فصل های معین که زمان تخم ریزی ماهی است ماهی ها نباید صید شوند .

ناشناس 4 روز قبل
5

خوب بود

ناشناس 4 روز قبل
5

خوب بود ولی باید بیشتر توضیح می داد

4
ناشناس 4 روز قبل

آره باید بیشتر توضیح دهید 😡😡

1
ناشناس 4 روز قبل

در مورد سازمان بنادر ودر یا نوردی هم باید اطلاعات می دادید

ایلیا حمزه ای 4 روز قبل
1

بنادر و ودریا نوردیاداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشورتنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتی ها با تصویب شورای عالی سازمان

آرتمیس 4 روز قبل
5

لطفا مطلب را کامل تر کنید

8
نویسنده 4 روز قبل

اره منم موافقم

-1
وانس آرمي 4 روز قبل

آره خيلي كوتاهه

نویسنده 4 روز قبل
3

سازمان بنادر و دریانوردی درباره بندر ها و ….است . سازمان شیلات ایران درباره ماهی ها و دریانوردان است .

-1
بلآ 4 روز قبل

خوب بود 😄

نویسنده 4 روز قبل
12

سلام .خوبه ولی سعی کنید مطالب بیشتری را بگذارید تا مردم جواب کامل تری را دریافت کنند .

2
هانیه 4 روز قبل

سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اموری چون پاکسازی ولایروبی بنادر، احداثاسکله حملونقل کشتی و… فعالیت می کمد.

ناشناس 4 روز قبل
3

خوب بود

یاسمین 4 روز قبل
1

خیلی بده ما میایم نظر تخصصی و درست بگیریم بعد شما از بچه ها میپرسید

فتحی 4 روز قبل
0

اره

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی

ایرانی ام 4 روز قبل
3

مرسی

نویسنده 4 روز قبل
6

سازمان بنادر و دریانوردی در امور چون پاکسازی و غیره فعالیت می کنندسازمان شیلات جنوب برای ماهیگریو خرید ماهی چون مرجان میگو و صدف هستند

نویسنده 4 روز قبل
-2

نمی دونم .

ناشناس 4 روز قبل
0

خیلی خوب شده بودمن راضی هستم

ناشناس 4 روز قبل
1

عالی بود

زینب نجاتی 4 روز قبل
2

خیلی کمک کردممنون

نویسنده 4 روز قبل
5

سازمان شیلات کشور خیلی به افزایش ماهیان کشور کمک می کنند زیرا با جلوگیری کردن از صید ماهی درفصل تخم ریزی ماهیان باعث می شود که ماهیان کشور افزایش می یابد. ،ارینا علی پور

نویسنده 4 روز قبل
0

نمی دانم کسی می داند

یاس 4 روز قبل
0

امور مربوط به ماهیگیری و صیادی و اموزش ماهیگیری برای ماهیگیر ها و خرید انواع کشتی ها برای ماهیگیری و…….😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 4 روز قبل
2

امور مربوطه به ماهیگیری و صیادی در دریا هااموزش ماهیگیری برای ماهیگیران و صیادانو خرید کشتی های ماهیگیری و……

0
**** 4 روز قبل

[][][][][][][][][][][][]؟؟؟؟؟؟؟؟♧~

نویسنده 4 روز قبل
5

قوانین و مقررات صید و ماهیگیری برای ماهیگیران توضیح میدهد و به ماهیگیران تازه کار اموزش می دهد مهسا کریمی

نویسنده 4 روز قبل
15

سلام😹😹😹😹اینجا نوشته بود هر چی میدونی بنویس اخه اسکول من اومدم خودم دنبال جواب بگردم😼😹😹😹

-2
مریم 4 روز قبل

واقعا ما اومدیم اینجا بخونیماونوقت شما میگین ک خودتون هرچی میدونید بزارید

نویسنده 4 روز قبل
0

بد نیس ولی باید بیشتر توضیح میدادین

علیک خوبی 4 روز قبل
-2

شما عزیز جیگربفرمائید

نویسنده 4 روز قبل
-2

وضیفه سازمان شیلات: کنترل بر رشد صید ماهی گیری….

نویسنده 4 روز قبل
-2

در امور سازماندهی صید ماهی و مروارید فعالیت می کند

احمد 4 روز قبل
-1

سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها خرید کشتی های ماهیگیری آموزش ماهیگیری مربوط به قایق های ماهیگیری و غیره فعالیت می کند. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امور چون پاکسازی و لایروبی بنادر احداث اسکله حمل و نقل کشتی ها و غیر فعالیت می کند.

هانیه 4 روز قبل
0

سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اموری چون پاکسازی ولایروبی بنادر، احداثاسکله حملونقل کشتی و… فعالیت می کمد.

نویسنده 4 روز قبل
0

سازمان شیلات کشور خیلی به افزایش ماهیان کشور کمک می کنند زیرا با جلوگیری کردن از صید ماهی درفصل تخم ریزی ماهیان باعث می شود که ماهیان کشور افزایش می یابد

نویسنده 4 روز قبل
0

سازمان شیلات خیی به بنادر و دریا نوردی کمک میکند

نویسنده 4 روز قبل
0

بخش عمده ای از صادرات و واردات کشوری ما از طریق بندر ها صورت میگیرد

دیانا قاسمی 4 روز قبل
0

در امورسازندهی صید ماهی و مروارید فعا لیت می کند

ناشناس 4 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

سازمان شیلات ایران بر سید ها نظاره میکنند

نویسنده 4 روز قبل
0

نتارر

نویسنده 4 روز قبل
0

هیچی

نویسنده 4 روز قبل
0

سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها ، خرید کشتی های ماهیگیری ، آموزش ماهیگیری مربوط به قایق های ماهیگیری و … فعالیت میکند.سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به پاکسازی و لایروبی بنادر ، احداث اسکله ، حمل و نقل کشتی ها و … فعالیت میکند .فاطمه میرحاجنام پدر : جواد

فاطمه میرحاج (نام پدر : جواد ) 4 روز قبل
0

سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و صیادی در دریاها ، خرید کشتی های ماهیگیری ، آموزش ماهیگیری مربوط به قایق های ماهیگیری و … فعالیت میکند .سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به پاکسازی و لایروبی بنادر ، احداث اسکله ، حمل و نقل کشتی ها و … فعالیت میکند .

نویسنده 4 روز قبل
0

سلام

نویسنده 4 روز قبل
1

خیلی مفید بود ممنون

برای پاسخ کلیک کنید