تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید صفحه 85 کتاب نگارش فارسی ششم

ترنم

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

پانیذ

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

علی

پس پاسخ سؤال ۳چی؟؟؟؟؟

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

*

پس جواب سئوال ۳ چی ؟ 🤔

صفحه ۸۵ کتاب نگارش فارسی ششم تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جن بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

از جان بخشی برای توصیف عکس صفحه 85 استفاده کنید

جواب ما برای این سوال اینگونه است که اینجا یک درخت است که خیلی بزرگ است پرنده ها از لب چشمه آب می نوشند با آوازهای دلنشین شان دشت را سکوت نمی گذارند آب چشمه روان است پره های پروانه به حرکت در می آید و پرواز می کند شما نیز اگر محل دیگری دارید برای ما بفرستید تا با اسم شما منتشر شود.

توصیف عکس صفحه 85 نگارش ششم

به نام خدای آفریننده چهارفصل با سفر به بعضی مکان ها هم جسمت آرامش می یابد و هم روحت… اگر جسمت خسته شود کمی که دل به آب بسپاری و گوش به صدای پرندگان ببخشی و از هیاهوی شهرهای شلوغ به دور باشی هم روحت آرامش می یابد هم جسمت…
باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مبینا : یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است و روی آن پرندگانی هستند که آوازشان دلنشین است. و یک چشمه ای است که از آن آبی زلال می‌نوشند وکوهی است که پهناور و وسیع میباشد و روی این کوه سبزه وگلهایی وجود دارد که این گلها بوی خوشی میدهند که حیوانات از این بو لذت میبرند و…این متن رو مبینا برای ما فرستاده با تشکر از مبینای عزیز.

نویسنده : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند🌳🌱🌷🐦🏊🗻

نویسنده : افریدگار یکتا هر کاری را باحکمت به سرانجام میرساند هرکسی برای هر کاری ساخته نشده به طور وصفی هرفردی برای انجام وظیفه اش یعنی احترام به والدین وبزرگترها شکفته شده است یعنی جنگل مادر گل و گیاه است و وظیفه اش را که افریدگار یکتا به ان سپرده با مواظبت از گل ها به فرجام خواهد برد.

پانیذ : این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است.

ترنم : پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است..

مطهره پردل : همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰
گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم .

مریم : این جنگل یکی از با صفا ترین جنگل هاست چون دارای موجودات یکدل و بینظیر و طبیعت بینظیر است جنگل پرستو ها همیشه در حال رقص هستند درخت در حال تشویق و پند دادن است پروانه همیشه خوشحال است و لباس های زیبایی برای خودش می دوزد بقیه هم در حال درس خاندن برای تیزهوشان یا کنکور هستند و سخت تلاش میکنند.

نویسنده : برکه ای ابی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر ازندگی وکارخانه ای که بااین همه زیبایی ناسازگار است….

زهرا : روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

لیلا : درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند.

پریسان : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست.گنجشک سن درخت را جویاشد.درخت در پاسخ گفت:(120ساله ام .) گنجشک گفت:(خسته نمی شوی؟120 سال است اینجا نشسته ی و به اطراف خیره شده ای).درخت گفت:(چرا خسته شوم؟مگر این اب زلال و این اسمان ابی را نمی بینی؟این کوه های استوار و دوستانم که هر ساله به اینجا می ایندو اواز شما گنجشک های نازنین و با این همه فصل زیبا)..

زینب : پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشه.

زهرا نادعلی : در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند.

قادر : یک درخت است که به پرنده می گوید میتوانی آواز برایمان بخوانی؟پرنده گفت بله پرنده با صدای دلنشینش پروانه وزنبور ودیگر جانوارنی که در انجا بودند آمدند وبه صدای پرنده گوش می دادند و همگی در آخر سر گفتند صدایت عالی است فرستاده.

مهدی انصاری : افلاطون مرد بزرگی می باشدکه هرگز کسی مانند او در جهان دیده نشده و دیده نخواهد شد.

نویسنده : در جنگل همه خوشحال بودند فصل بهار از راه رسیده بود درخت به کوه گفت:می بینی همه خوشحالند رود گفت:این چه حرفی ست معلوم است که خوشحالند سبزه زار گفت هیس! ساکت باشید و از بهار لذت ببرید.

نویسنده : روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت.

نویسنده : روزی در یک ده قدری حیوان و یک درخت زندگی می کرد خرگوشی ناشناس به انجا سفر کرد و وقتی این همه پرنده که یا درحال رقص هستند و یا درحال اواز خواندن را دید تصمیم گرفت انجا زندگی کند.

درسا : در یک طبیعت چندپرنده کوتوله وجود دارد آنها بعد از چند ماه چند تخم میگذارند آنها صاحب چند فرزند میشوند که بعداز ۲۳روز به دنیا می آیند آنها روی درخت زندگی می کردند زندگی شادی داشتند.

رها رحیم پور : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند.

نویسنده : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پانیذ 15 ساعت قبل
16

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

4
ا پانیذ 15 ساعت قبل

پانیذم اسم منه جواب منم این گونه است

0
پانیذفراست 15 ساعت قبل

من هم همین طور

2
،😍😍😍😍😍😍😍😍 15 ساعت قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🥰🥰

2
نازین 😻🥀🧸 15 ساعت قبل

👀عــالــــی بــود مچکـرمممم🙈😍❤

مطهره پردل 15 ساعت قبل
5

همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم ۰

-1
Ghazal 15 ساعت قبل

😢😢😢😢😢😢😢😢

1
،😍😍😍😍😍😍😍😍 15 ساعت قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😀😃😄😍😍

-1
پلنگ 15 ساعت قبل

اصلا خوب نیست.بچه گونه است

نیلوفر 15 ساعت قبل
1

خوب ممنون

ترنم 15 ساعت قبل
20

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

0
ناشناس 15 ساعت قبل

عالی بود متنت

0
یگانع 15 ساعت قبل

عالی بی نظیر بود.

مریم 15 ساعت قبل
6

واقعا خوب

0
امیر حسین 👓 15 ساعت قبل

عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

نویسنده 15 ساعت قبل
6

جواب سوال ۳؟😒ارش

1
عسل 🤩🤩 15 ساعت قبل

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

آناهیتا 15 ساعت قبل
0

واقعا عالی ممنون از زحمات خوبتون

نویسنده 15 ساعت قبل
8

پاسخ سؤال ۳. صفحه ی۸۵ نگارش ششم

علی 15 ساعت قبل
13

پس پاسخ سؤال ۳چی؟؟؟؟؟

ستاره 15 ساعت قبل
2

خوب بود !

آیدا 15 ساعت قبل
3

درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند😃

2
ایساپرسپولیسی 15 ساعت قبل

عالی بود عزیزم

3
بنده خدا 15 ساعت قبل

افرینافرین👍👍👍👍👍💙🧡💜🧡🌹🌹🌹🌹🌹خیلی عالی بود 💜💜عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

1
😃😃😃😃😃 15 ساعت قبل

حالت خوبه 😜😜😜😜😜

زهرا 15 ساعت قبل
4

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود

الناز 15 ساعت قبل
4

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉

ناشناس 15 ساعت قبل
5

خیلی ممنون از متن ها ی زیبا تون دادن وا قفا عالی بود

ستایش طاعتی 15 ساعت قبل
3

خوب است

لیدا 15 ساعت قبل
2

واقعا عالییییی بود🌹🌹🌹🌹🌹

Meshkat 15 ساعت قبل
5

خیلی عالی بود 💜💜

محدثه رحمانی 15 ساعت قبل
3

متن بسیار عالی را بچه ها گفتند

نویسنده 15 ساعت قبل
4

پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشهزینب

ناشناس 15 ساعت قبل
1

من کارخانه ای نمی بینم

* 15 ساعت قبل
10

پس جواب سئوال ۳ چی ؟ 🤔

7
ناشناس 15 ساعت قبل

دقیقاً

نویسنده 15 ساعت قبل
4

بلبل ها آواز می خوانند وهم

ارزو 15 ساعت قبل
4

نظر هایتان خیلی عالی بود

نویسنده 15 ساعت قبل
3

خیلی خوب است

نویسنده 15 ساعت قبل
1

سلام

نویسنده 15 ساعت قبل
2

در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند

ناشناس 15 ساعت قبل
8

فاطمه خیلی خوب بود

موژان 15 ساعت قبل
8

ووووووااااااااااییییییییییعالین

ناشناس 15 ساعت قبل
2

عالی بو د

فاطمه 15 ساعت قبل
4

عالی بود

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن 15 ساعت قبل
10

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

6
محسا 15 ساعت قبل

اوهم باشه بیا! چیکار کنیم اول تو بگو!

نویسنده 15 ساعت قبل
4

در یک جنگل زیبا یک درخت سپیدار بود که پرنده ها دور آن مسجد خردمند و آواز های زیبا می خواندنندنسیم باد ملایم به صورت مان میخورد همه در آن جنگل شاد و خوشحال بودنند🥰🥰

سوگول 15 ساعت قبل
6

ممنون عالی بود :-!

سوگول 15 ساعت قبل
5

پس جواب سوال 3 چی؟

نویسنده 15 ساعت قبل
8

لایک دارین

نویسنده 15 ساعت قبل
0

خوبه

مبینا رضایی 15 ساعت قبل
0

خوب

سیتا 15 ساعت قبل
6

عالی بود.چون من وقت زیادی برای تیزهوشان می زارم نمیتونم به این جور درس ها برسم و این متن کمکم کرد.

سارا 15 ساعت قبل
8

واقعا خیلی زیبا بود

نویسنده 15 ساعت قبل
5

روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت .

نویسنده 15 ساعت قبل
1

خیلی زیباست

💞💕 فاطمه زهرا 💕💞 15 ساعت قبل
2

🌹💞💕کامل ترین وبسیار زیبا👇👇👇 حتماً بخوانید زیباست👇👇👇💕💞🌹یکی بود یکی نبود،روزگاران قدیم یک جنگل زیبابود.پر از حیوانات وحشرات زیبا وگونا گون بود.یک روز رسید که همه حیوانات وحشرات تصمیم گرفتن که امسال سال جدید راجشن بگیرن حیوانات وحشرات باکوه ودرخت ها گفت وگو کردند که چگونه تزئین کنند.حیوانات وحشرات به درخت ها گفتند :«می توانیم شماهارا تزئین کنیم».درخت ها مخالفت کردن بااین موضوع،و یکی ازدرخت هاگفت:«می توانید من را تزئین کنید».حیوانات وحشرات خوشحال شدند وآن را تزئین کردندوبا خوشحالی سال جدید را جشن گرفتند».

-1
مرتضی 15 ساعت قبل

دستت درد نکنه فاطمه زهرا جونم عشقم

-1
زهرا 15 ساعت قبل

خیلی خوبه مرسی

0
ناشناس 15 ساعت قبل

مرسی😄❤

رها 15 ساعت قبل
5

عالييييييييييييي

یگانه 15 ساعت قبل
2

خیلییییییییی خوب بود شگفت زده شدم😲

مهناز 15 ساعت قبل
3

خیلی خوب بود ممنونم هر کی با نطرم وافق است جواب بده

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

بچه ها از نظرتون ممنونم

ناشناص 15 ساعت قبل
7

خیلی عالی بود

3
زهرا 15 ساعت قبل

عالی بود

ناشناص 15 ساعت قبل
0

❤خیلی ممنونم از شما❤

ایناز 15 ساعت قبل
1

عالی بود

پریسا 15 ساعت قبل
6

عالی واقعا خیلی خوب بود😘😘😘😘

نویسنده 15 ساعت قبل
0

روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید.

آرشیدا 15 ساعت قبل
1

به نام خداوند بخشنده و مهربان در این تصویر زیبا و شکوهمند عظمت خداوند را میبینیم که کوهی به این زیبایی و با شکوهی را آفریده است پروانه هایی را میبینیم که نتیجه تمام زیبایی های جهان است درخت هایی را میبینیم که جان تمام انسان ها به انها بستگی دارد که اگر نبود ما هم نبودیم حشراتی را میبینیم هر کدامشان با دلیل های فراوان و سود های فراوان برایمان آفریده شدند حیواناتی را میبینیم که یکی از یکی دیگر قشنگ تر هستند و اگر نباشند این همه زیبایی در جهان وجود نداشت پس بدانیم قدر مهربانی و بخشندگی خدایمان را تا مبادا یکی از این زیبایی ها کم شود که اگر کم شود نصف عمرمان رفته است.پایان انشا اگر دوست داشتید بهم بگید💋💋💋💋💋

1
Loren 15 ساعت قبل

قشنگ بود💗🥰

❤Nazila mahmoodi❤ 15 ساعت قبل
0

خیلی خیلی عالی بود ازتون ممنونم مرسی ازاینکه بهم کمک کردید❤😍🥰😘❤

فاطمه توکلی 15 ساعت قبل
-1

نسیم ملایمی درخت را نوازش میکند و شاخه های درخت را که مانند گیسو های پر پشت هستند را تکان می دهد. بوی گل های مهمدی همه جا را پر کرده است. صدای جریان آب گوش نواز است. نسیم خنکی صورتم را نوازش می کند. آسمان وسیع آبی و رقص پرواز پرندگان،زیبایی این منظره را دو چندان کرده است.

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نسیم ملایمی درخت را نوازش میکند و شاخه های درخت را که مانند گیسوی های پر پشت هستند را تکان می دهد. بوی گل های مهمدی همه جا را پر کرده است.صدای جریان آب گوش نواز است. نسیم ملایمی صورتم را نوازش می کند. آسمان وسیع آبی و رقص پرواز پرندگان، زیبایی این منظره را دو چندان کرده است.

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

خدای بزرگ و مهربان ممنونم بابت نعمت های زیبایت.نویسنده

گام به گام 15 ساعت قبل
1

این تصویر نشان دهنده فصل بهار زیبا است در این تصویر پرندگان و گنجشکان زیبا در روی درخت آواز می خوانند از چشمه روان و زلال آب می نوشند پروانه ها در هوا پرواز میکنند گل ها به طبیعت طراوت میدهند و همه حیوانات شاداب و با طراوت هستند.

مینا 15 ساعت قبل
0

کوه با تمام محکم واستوار بودنش بازهم خدای یکتا را عبادت می کند و درختان با تکان دادن شاخه و برگ های خود وپرندگان با خواندن آوازی دلنشین خدا را عبادت می کنند

،🥰🥰🥰🥰🥰🥰 15 ساعت قبل
2

دوست دارم 😍😍😍😍😍😍😍

سودا 15 ساعت قبل
-1

خیلی عالی بود 😍😍مطالب خوبی دستگیرم شد ❤💋💗💜💓💔💕💖👏👏👏👏

ناشناس 15 ساعت قبل
0

باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدا دادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست

نفیسه‌روشن 15 ساعت قبل
5

سلام مرسی چقدر سایت های شما عالی هستن 👌😘😊☺

maral 15 ساعت قبل
2

نوشته جان بخشی کنید ولی هیچ کدوم از متن ها جان بخشی نداشت

-1
----- 15 ساعت قبل

دقیقا

مصطفی 15 ساعت قبل
0

واقعا عالی بود این سایت مهشره مخصوصا متن مبینا جون

امیر😐😑🔥 15 ساعت قبل
1

😐همین سایت اومدم دیدم مثله اون نوشتم ولی یکمی فرق داشتولی این سایت عالیهوایسا تو شهر ارومیهانگور و کباب داریم هر کی خواست در خدمت هستم انگور کیلویی ۱۵ تومنکباب مخصوص ۵۰ تومنکباب معمولی ۲۵ تومنکباب جوجه مخصوص ۵۰ تومنکباب مخصوص برگ ۸۰ تومن🤣هر کی خواست با پیک میام🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣یکمی بخندیم بای😐💕

کیمیا 15 ساعت قبل
0

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

ارمغان 15 ساعت قبل
-2

خوبه

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

نسیمی آرام وخنک شاخه های درختان را که مثل گیسوان هستند را به حرکت در می آورند پرندگان وحشرات از شنیدن صدای شرشر رود خانه شاد میشوند و به سوی رود خانه می روند تا آب بنوشند

0
عاطفه 15 ساعت قبل

عالی بود👌👌👌👌👌👌

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

یک درخت عالی و سر سبزی هست که پروانه ها روی آن لانه می سازند و خوشحال هستندر کنار آن رود خانه هست و الف سبز بر کنار آن هستنخرگوش و پروانه ها در کنار آن ها هستن

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

@damesmahs_baz80

نیلوفر جعفر ی 15 ساعت قبل
-2

توصیف درختان لطفاجواب خودراکامل وخوب بگویید

Reyhaneh 15 ساعت قبل
0

درختان از نوازش نسیم لذت می برند و پرندگان در هوا می چرخند و به درختان صبح بخیر می گویند حیوانات و پرندگان از چشمه آب می نوشند و از چشمه تشکر می کنند و چشمه هم از خداوند و تمامی موجودات از خداوند سپاس گذاری می کنند.

0
یوسف موسوی 15 ساعت قبل

چه زیبا

رها 15 ساعت قبل
2

در یک لاله سازی یک درخت چشمه کوه استوا گلهای گوناگونی و پرندگان روی شاخه های من می سازند و برای همه جالب بود

amyrhosseyn 15 ساعت قبل
-2

عالیییییییی

نفس 15 ساعت قبل
3

خیلی خوب نبود بد هم نبود

سارینا 15 ساعت قبل
3

یک درختی است که خیلی بزرگ وزیبا است وروی انپرندگان هستند که اوازشان بسیار دلنشین وزیبااست.ویک.چشمه ی است که از ان ابی زلال می نوشنددرانجا کوهی را دید که بسیار بزرگ وپهنا ور است

محدثه قربان پور 15 ساعت قبل
2

یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است برای آن پرندگانی از صدقه آوازشان دلنشین است و یک چشم های است که از آن آبی زلال می نوشد و کوهی است که بنابر و وسیع روی این کوه سبزه و گل های وجود دارد که این گلها بوی خوشی می دهند که حیوانات از این بود لذت میبرند و….

نادیا 15 ساعت قبل
3

فصل بهار از راه رسیده است و همه خوشحالند پرندگان زیر لب از خدای مهربان بابت این همه نعمت تشکر میکنند درختان همه میخندند و به بهار خوش آمد گویی می گویند صدای پچ پچ سبزه ها به گوش میرسد که خوشحالند و دارند با هم حرف میزنند انگار که مهمانی گرفته اند پروانه ها بال های رنگارنگشان را باز کردند و با یکدیگر بر سر اینکه کدام یک زیباتر است کری میخوانند.این بود از متن من امیدوارم مفید باشد❤

مبینافیضی 15 ساعت قبل
3

انجا یک درخت قشنگ و زیبا است. و پرنده ها از چشمه آب می نوشتند وآواز می خوانند،و پروانه ها پرواز می کنند.

نگار 15 ساعت قبل
-1

خیلی متن های زیبایی بود این سایت رو دوست دارم چون از بچه ها هم نظر میخواهید و از آنها میخواد مطالب خودشون رو برایشان ارسال کنند و در اشتراک بزارند

سانای 15 ساعت قبل
0

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند

سانای 15 ساعت قبل
4

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند 🌳🌺🌻🌷🌹🥀🕊🕊🦅🦅

0
ارشیا نادعلی پور 15 ساعت قبل

روزی روزگاری در جنگلی زیبا درختی کهن سال وجود داشت که هر هفته چند بار همه ی حیوانات آن جنگل زیبا به پیش درخت می آیند و درخت هم برای آنها قصه های زیادی می گوید

رها 15 ساعت قبل
1

نایس⁦👌🏻⁩

رها 15 ساعت قبل
0

نایس⁦👌🏻⁩فقط لطفاً ایسگا نکنین ما رو ⁦🖕🏻⁩😐 ج سوال ۳ ؟؟!!

ناشناس 15 ساعت قبل
1

عالی بود ولی کاش فیلم توضیح بود

عاطفه 15 ساعت قبل
1

عالی بود 👌👌

ستاره 15 ساعت قبل
2

به نظرم نوشته های خوبی نبودن

مبینا 15 ساعت قبل
0

خیلی متشکرم

برای پاسخ کلیک کنید