تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید صفحه 85 کتاب نگارش فارسی ششم

ترنم

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

پانیذ

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

سارا

واقعا خیلی زیبا بود

نویسنده

لایک دارین

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

صفحه ۸۵ کتاب نگارش فارسی ششم تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جن بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

از جان بخشی برای توصیف عکس صفحه 85 استفاده کنید

جواب ما برای این سوال اینگونه است که اینجا یک درخت است که خیلی بزرگ است پرنده ها از لب چشمه آب می نوشند با آوازهای دلنشین شان دشت را سکوت نمی گذارند آب چشمه روان است پره های پروانه به حرکت در می آید و پرواز می کند شما نیز اگر محل دیگری دارید برای ما بفرستید تا با اسم شما منتشر شود.

توصیف عکس صفحه 85 نگارش ششم

به نام خدای آفریننده چهارفصل با سفر به بعضی مکان ها هم جسمت آرامش می یابد و هم روحت… اگر جسمت خسته شود کمی که دل به آب بسپاری و گوش به صدای پرندگان ببخشی و از هیاهوی شهرهای شلوغ به دور باشی هم روحت آرامش می یابد هم جسمت…
باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مبینا : یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است و روی آن پرندگانی هستند که آوازشان دلنشین است. و یک چشمه ای است که از آن آبی زلال می‌نوشند وکوهی است که پهناور و وسیع میباشد و روی این کوه سبزه وگلهایی وجود دارد که این گلها بوی خوشی میدهند که حیوانات از این بو لذت میبرند و…این متن رو مبینا برای ما فرستاده با تشکر از مبینای عزیز.

نویسنده : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند🌳🌱🌷🐦🏊🗻

نویسنده : افریدگار یکتا هر کاری را باحکمت به سرانجام میرساند هرکسی برای هر کاری ساخته نشده به طور وصفی هرفردی برای انجام وظیفه اش یعنی احترام به والدین وبزرگترها شکفته شده است یعنی جنگل مادر گل و گیاه است و وظیفه اش را که افریدگار یکتا به ان سپرده با مواظبت از گل ها به فرجام خواهد برد.

پانیذ : این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است.

ترنم : پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است..

مطهره پردل : همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰
گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم .

مریم : این جنگل یکی از با صفا ترین جنگل هاست چون دارای موجودات یکدل و بینظیر و طبیعت بینظیر است جنگل پرستو ها همیشه در حال رقص هستند درخت در حال تشویق و پند دادن است پروانه همیشه خوشحال است و لباس های زیبایی برای خودش می دوزد بقیه هم در حال درس خاندن برای تیزهوشان یا کنکور هستند و سخت تلاش میکنند.

نویسنده : برکه ای ابی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر ازندگی وکارخانه ای که بااین همه زیبایی ناسازگار است….

زهرا : روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

لیلا : درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند.

پریسان : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست.گنجشک سن درخت را جویاشد.درخت در پاسخ گفت:(120ساله ام .) گنجشک گفت:(خسته نمی شوی؟120 سال است اینجا نشسته ی و به اطراف خیره شده ای).درخت گفت:(چرا خسته شوم؟مگر این اب زلال و این اسمان ابی را نمی بینی؟این کوه های استوار و دوستانم که هر ساله به اینجا می ایندو اواز شما گنجشک های نازنین و با این همه فصل زیبا)..

زینب : پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشه.

زهرا نادعلی : در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند.

قادر : یک درخت است که به پرنده می گوید میتوانی آواز برایمان بخوانی؟پرنده گفت بله پرنده با صدای دلنشینش پروانه وزنبور ودیگر جانوارنی که در انجا بودند آمدند وبه صدای پرنده گوش می دادند و همگی در آخر سر گفتند صدایت عالی است فرستاده.

مهدی انصاری : افلاطون مرد بزرگی می باشدکه هرگز کسی مانند او در جهان دیده نشده و دیده نخواهد شد.

نویسنده : در جنگل همه خوشحال بودند فصل بهار از راه رسیده بود درخت به کوه گفت:می بینی همه خوشحالند رود گفت:این چه حرفی ست معلوم است که خوشحالند سبزه زار گفت هیس! ساکت باشید و از بهار لذت ببرید.

نویسنده : روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت.

نویسنده : روزی در یک ده قدری حیوان و یک درخت زندگی می کرد خرگوشی ناشناس به انجا سفر کرد و وقتی این همه پرنده که یا درحال رقص هستند و یا درحال اواز خواندن را دید تصمیم گرفت انجا زندگی کند.

درسا : در یک طبیعت چندپرنده کوتوله وجود دارد آنها بعد از چند ماه چند تخم میگذارند آنها صاحب چند فرزند میشوند که بعداز ۲۳روز به دنیا می آیند آنها روی درخت زندگی می کردند زندگی شادی داشتند.

رها رحیم پور : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند.

نویسنده : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد علیزاده 2 سال قبل
1

سلام من جواب رو میدونم

فاطیما 2 سال قبل
-1

این تصویر را توصیف کنید جدولل ۳۳۹

فانیس سیلین 2 سال قبل
1

واقعا عااااااااالی

روشا 2 سال قبل
1

چیز هایی که نوشتید عالیه

مخصوصا برا ترنم

کمانک♥️! 2 سال قبل
4

درخت در حال پوشیدن لباس گرما بود🌱

کلاغ ها درحال خبررسانی آمدن تابستان بودند🌾

و آفتاب با شتاب بیشتری میتابید🌻

آری درست است همه منتظر تابستان بودند🌪

ناشناس 2 سال قبل
0

تصویر

ناشناس 2 سال قبل
0

😕😕😕

ناشناس 2 سال قبل
2

من مل پانیذ را استفاده کردم واقعا لایک دارد

Fatemeh 2 سال قبل
3

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 2 سال قبل
3

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 2 سال قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 2 سال قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 2 سال قبل
2

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 2 سال قبل
1

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

به توچه 2 سال قبل
-2

خیلی بده😠😠😠😠😠

امیر حسین فلاح سیفی 2 سال قبل
1

یعنی پرنده ها و پروانه ها می گویند این درخت استوار است که ارزش طلایی دارد و شادابی را به ما می دهد و نباید درخت تبر زد.

خیلی زیبا بود 2 سال قبل
0

خیلی زیبا بود

بله 2 سال قبل
2

عالی بود ترنم

ناشناس 2 سال قبل
0

دریک روز

€€ 2 سال قبل
4

عالی بود از ترنم جونم ممنونم

سایت هم عالی‌ترین ♡♡

نوید 2 سال قبل
1

این داستانها بسیار زیبا هستند

setayesh 2 سال قبل
8

پرنده ها و پروانه ها در اسمان پرواز می کنند

چمنزار ها با چشمه سخن میگویند . کوه های بزرگ و استوار با خداوند بلند مرتبه راز و نیاز می کند . درخت ها رشد میکنند و شکوفه میدهند باد بهاری می وزد و به همه سلام می گویند

حشره ها خدا را شکر میکنند به خاطر نعمت هایی که به آنها داده است.

ناشناس 2 سال قبل
0

سلا علی مرادی هستم بابا شماهایی که رای میدید خیلی دیوسید

-1
9 2 سال قبل

اه اه اه چشم نداری ببینی

ناشناس 2 سال قبل
-1

ا

ناشناس 2 سال قبل
2

در حد مرگ زیبا بود

ناشناس 2 سال قبل
0

خ

💜 2 سال قبل
2

عالی با طعم پرتقالی

💜 2 سال قبل
2

عالی با طعم پرتقالی

ناشناس 2 سال قبل
3

سلام ممنون از برنامه خوبتون.

خیلیییی عالیه

واقعا برنامه خوبیه

آیلار 2 سال قبل
2

عالی

آیلار 2 سال قبل
2

عالی 👌

TAEHYUNG 2 سال قبل
2

💜💜

کیمیا 2 سال قبل
2

نگارش ششم صفحه ۸۵

0
سارا 2 سال قبل

متن ترنم از همه بهترین بود مرسی ترنم جون😍😍😍😍🥰🥰

رایا 2 سال قبل
3

مرینت خیلی خیلی زیبا گفتی از مودم سایت اوردی

3
مرینت 2 سال قبل

ممنون ک خوشت هو مد از خودم گفتم

مرینت 2 سال قبل
10

من می گویم درخت با خود گفت :چ باغ زیبای خرگوش ک نزدیک درخت نشسته بود گفت:به به چ گل هاي رود خانه برلالای کلاغ همک هم حرف ها خرگوش را شنید گفت: واقعاً این باغ خیلی قشنگ و زیبا است ۰

4
مرینت 2 سال قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود ۰

مرینت 2 سال قبل
1

خوب است عالی

-1
پریا جهانپور 2 سال قبل

جواب من

-1
فاطمه 2 سال قبل

خیلی خوب بود

زهرا 2 سال قبل
2

خیلی عالی است باتشکر

پانیذ 2 سال قبل
12

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

0
ناشناس 2 سال قبل

چی

-1
مرینت 2 سال قبل

خوب بود ولی در شن من نیست

3
ا پانیذ 2 سال قبل

پانیذم اسم منه جواب منم این گونه است

0
،😍😍😍😍😍😍😍😍 2 سال قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🥰🥰

مطهره پردل 2 سال قبل
5

همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم ۰

1
Ghazal 2 سال قبل

😢😢😢😢😢😢😢😢

0
،😍😍😍😍😍😍😍😍 2 سال قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😀😃😄😍😍

نیلوفر 2 سال قبل
2

خوب ممنون

ترنم 2 سال قبل
24

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

2
€€ 2 سال قبل

بی نظیر است♡

من همین رو نوشتم

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود متنت

1
یگانع 2 سال قبل

عالی بی نظیر بود.

مریم 2 سال قبل
5

واقعا خوب

0
امیر حسین 👓 2 سال قبل

عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

نویسنده 2 سال قبل
6

جواب سوال ۳؟😒ارش

3
عسل 🤩🤩 2 سال قبل

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

نویسنده 2 سال قبل
9

پاسخ سؤال ۳. صفحه ی۸۵ نگارش ششم

علی 2 سال قبل
10

پس پاسخ سؤال ۳چی؟؟؟؟؟

1
الینا 2 سال قبل

من نوشتم خیلی آسونه

ستاره 2 سال قبل
0

خوب بود !

آیدا 2 سال قبل
3

درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند😃

0
ایساپرسپولیسی 2 سال قبل

عالی بود عزیزم

2
بنده خدا 2 سال قبل

افرینافرین👍👍👍👍👍💙🧡💜🧡🌹🌹🌹🌹🌹خیلی عالی بود 💜💜عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

-2
😃😃😃😃😃 2 سال قبل

حالت خوبه 😜😜😜😜😜

زهرا 2 سال قبل
1

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود

الناز 2 سال قبل
0

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی ممنون از متن ها ی زیبا تون دادن وا قفا عالی بود

ستایش طاعتی 2 سال قبل
0

خوب است

لیدا 2 سال قبل
0

واقعا عالییییی بود🌹🌹🌹🌹🌹

Meshkat 2 سال قبل
4

خیلی عالی بود 💜💜

محدثه رحمانی 2 سال قبل
0

متن بسیار عالی را بچه ها گفتند

نویسنده 2 سال قبل
1

پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشهزینب

ناشناس 2 سال قبل
-2

من کارخانه ای نمی بینم

* 2 سال قبل
10

پس جواب سئوال ۳ چی ؟ 🤔

5
ناشناس 2 سال قبل

دقیقاً

نویسنده 2 سال قبل
3

بلبل ها آواز می خوانند وهم

ارزو 2 سال قبل
1

نظر هایتان خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی خوب است

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند

ناشناس 2 سال قبل
7

فاطمه خیلی خوب بود

موژان 2 سال قبل
7

ووووووااااااااااییییییییییعالین

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بو د

فاطمه 2 سال قبل
2

عالی بود

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن 2 سال قبل
10

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

1
باشه شماره بده میام 2 سال قبل

🤣🤣🤣🤣

6
محسا 2 سال قبل

اوهم باشه بیا! چیکار کنیم اول تو بگو!

نویسنده 2 سال قبل
3

در یک جنگل زیبا یک درخت سپیدار بود که پرنده ها دور آن مسجد خردمند و آواز های زیبا می خواندنندنسیم باد ملایم به صورت مان میخورد همه در آن جنگل شاد و خوشحال بودنند🥰🥰

سوگول 2 سال قبل
7

ممنون عالی بود :-!

سوگول 2 سال قبل
6

پس جواب سوال 3 چی؟

نویسنده 2 سال قبل
10

لایک دارین

0
فاطمه 2 سال قبل

اوکی

2
فاطمه 2 سال قبل

اوکس

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوبه

مبینا رضایی 2 سال قبل
-2

خوب

سیتا 2 سال قبل
9

عالی بود.چون من وقت زیادی برای تیزهوشان می زارم نمیتونم به این جور درس ها برسم و این متن کمکم کرد.

سارا 2 سال قبل
10

واقعا خیلی زیبا بود

نویسنده 2 سال قبل
9

روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت .

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی زیباست

💞💕 فاطمه زهرا 💕💞 2 سال قبل
5

🌹💞💕کامل ترین وبسیار زیبا👇👇👇 حتماً بخوانید زیباست👇👇👇💕💞🌹یکی بود یکی نبود،روزگاران قدیم یک جنگل زیبابود.پر از حیوانات وحشرات زیبا وگونا گون بود.یک روز رسید که همه حیوانات وحشرات تصمیم گرفتن که امسال سال جدید راجشن بگیرن حیوانات وحشرات باکوه ودرخت ها گفت وگو کردند که چگونه تزئین کنند.حیوانات وحشرات به درخت ها گفتند :«می توانیم شماهارا تزئین کنیم».درخت ها مخالفت کردن بااین موضوع،و یکی ازدرخت هاگفت:«می توانید من را تزئین کنید».حیوانات وحشرات خوشحال شدند وآن را تزئین کردندوبا خوشحالی سال جدید را جشن گرفتند».

0
زهره 2 سال قبل

مرسی فاطمه زهرا جونمممم😋😍😍😍

-2
مرتضی 2 سال قبل

دستت درد نکنه فاطمه زهرا جونم عشقم

-2
زهرا 2 سال قبل

خیلی خوبه مرسی

1
ناشناس 2 سال قبل

مرسی😄❤

رها 2 سال قبل
6

عالييييييييييييي

یگانه 2 سال قبل
3

خیلییییییییی خوب بود شگفت زده شدم😲

مهناز 2 سال قبل
4

خیلی خوب بود ممنونم هر کی با نطرم وافق است جواب بده

نویسنده 2 سال قبل
-2

بچه ها از نظرتون ممنونم

ناشناص 2 سال قبل
9

خیلی عالی بود

2
زهرا 2 سال قبل

عالی بود

ناشناص 2 سال قبل
1

❤خیلی ممنونم از شما❤

ایناز 2 سال قبل
2

عالی بود

پریسا 2 سال قبل
7

عالی واقعا خیلی خوب بود😘😘😘😘

نویسنده 2 سال قبل
1

روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید.

آرشیدا 2 سال قبل
1

به نام خداوند بخشنده و مهربان در این تصویر زیبا و شکوهمند عظمت خداوند را میبینیم که کوهی به این زیبایی و با شکوهی را آفریده است پروانه هایی را میبینیم که نتیجه تمام زیبایی های جهان است درخت هایی را میبینیم که جان تمام انسان ها به انها بستگی دارد که اگر نبود ما هم نبودیم حشراتی را میبینیم هر کدامشان با دلیل های فراوان و سود های فراوان برایمان آفریده شدند حیواناتی را میبینیم که یکی از یکی دیگر قشنگ تر هستند و اگر نباشند این همه زیبایی در جهان وجود نداشت پس بدانیم قدر مهربانی و بخشندگی خدایمان را تا مبادا یکی از این زیبایی ها کم شود که اگر کم شود نصف عمرمان رفته است.پایان انشا اگر دوست داشتید بهم بگید💋💋💋💋💋

1
Loren 2 سال قبل

قشنگ بود💗🥰

❤Nazila mahmoodi❤ 2 سال قبل
1

خیلی خیلی عالی بود ازتون ممنونم مرسی ازاینکه بهم کمک کردید❤😍🥰😘❤

نویسنده 2 سال قبل
2

نسیم ملایمی درخت را نوازش میکند و شاخه های درخت را که مانند گیسوی های پر پشت هستند را تکان می دهد. بوی گل های مهمدی همه جا را پر کرده است.صدای جریان آب گوش نواز است. نسیم ملایمی صورتم را نوازش می کند. آسمان وسیع آبی و رقص پرواز پرندگان، زیبایی این منظره را دو چندان کرده است.

گام به گام 2 سال قبل
1

این تصویر نشان دهنده فصل بهار زیبا است در این تصویر پرندگان و گنجشکان زیبا در روی درخت آواز می خوانند از چشمه روان و زلال آب می نوشند پروانه ها در هوا پرواز میکنند گل ها به طبیعت طراوت میدهند و همه حیوانات شاداب و با طراوت هستند.

مینا 2 سال قبل
2

کوه با تمام محکم واستوار بودنش بازهم خدای یکتا را عبادت می کند و درختان با تکان دادن شاخه و برگ های خود وپرندگان با خواندن آوازی دلنشین خدا را عبادت می کنند

،🥰🥰🥰🥰🥰🥰 2 سال قبل
3

دوست دارم 😍😍😍😍😍😍😍

ناشناس 2 سال قبل
2

باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدا دادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست

نفیسه‌روشن 2 سال قبل
8

سلام مرسی چقدر سایت های شما عالی هستن 👌😘😊☺

maral 2 سال قبل
2

نوشته جان بخشی کنید ولی هیچ کدوم از متن ها جان بخشی نداشت

مصطفی 2 سال قبل
4

واقعا عالی بود این سایت مهشره مخصوصا متن مبینا جون

امیر😐😑🔥 2 سال قبل
4

😐همین سایت اومدم دیدم مثله اون نوشتم ولی یکمی فرق داشتولی این سایت عالیهوایسا تو شهر ارومیهانگور و کباب داریم هر کی خواست در خدمت هستم انگور کیلویی ۱۵ تومنکباب مخصوص ۵۰ تومنکباب معمولی ۲۵ تومنکباب جوجه مخصوص ۵۰ تومنکباب مخصوص برگ ۸۰ تومن🤣هر کی خواست با پیک میام🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣یکمی بخندیم بای😐💕

کیمیا 2 سال قبل
0

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

Reyhaneh 2 سال قبل
5

درختان از نوازش نسیم لذت می برند و پرندگان در هوا می چرخند و به درختان صبح بخیر می گویند حیوانات و پرندگان از چشمه آب می نوشند و از چشمه تشکر می کنند و چشمه هم از خداوند و تمامی موجودات از خداوند سپاس گذاری می کنند.

-2
یوسف موسوی 2 سال قبل

چه زیبا

رها 2 سال قبل
4

در یک لاله سازی یک درخت چشمه کوه استوا گلهای گوناگونی و پرندگان روی شاخه های من می سازند و برای همه جالب بود

نفس 2 سال قبل
4

خیلی خوب نبود بد هم نبود

سارینا 2 سال قبل
6

یک درختی است که خیلی بزرگ وزیبا است وروی انپرندگان هستند که اوازشان بسیار دلنشین وزیبااست.ویک.چشمه ی است که از ان ابی زلال می نوشنددرانجا کوهی را دید که بسیار بزرگ وپهنا ور است

محدثه قربان پور 2 سال قبل
7

یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است برای آن پرندگانی از صدقه آوازشان دلنشین است و یک چشم های است که از آن آبی زلال می نوشد و کوهی است که بنابر و وسیع روی این کوه سبزه و گل های وجود دارد که این گلها بوی خوشی می دهند که حیوانات از این بود لذت میبرند و….

نادیا 2 سال قبل
7

فصل بهار از راه رسیده است و همه خوشحالند پرندگان زیر لب از خدای مهربان بابت این همه نعمت تشکر میکنند درختان همه میخندند و به بهار خوش آمد گویی می گویند صدای پچ پچ سبزه ها به گوش میرسد که خوشحالند و دارند با هم حرف میزنند انگار که مهمانی گرفته اند پروانه ها بال های رنگارنگشان را باز کردند و با یکدیگر بر سر اینکه کدام یک زیباتر است کری میخوانند.این بود از متن من امیدوارم مفید باشد❤

مبینافیضی 2 سال قبل
5

انجا یک درخت قشنگ و زیبا است. و پرنده ها از چشمه آب می نوشتند وآواز می خوانند،و پروانه ها پرواز می کنند.

سانای 2 سال قبل
3

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند

سانای 2 سال قبل
4

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند 🌳🌺🌻🌷🌹🥀🕊🕊🦅🦅

-2
ارشیا نادعلی پور 2 سال قبل

روزی روزگاری در جنگلی زیبا درختی کهن سال وجود داشت که هر هفته چند بار همه ی حیوانات آن جنگل زیبا به پیش درخت می آیند و درخت هم برای آنها قصه های زیادی می گوید

رها 2 سال قبل
2

نایس⁦👌🏻⁩

رها 2 سال قبل
1

نایس⁦👌🏻⁩فقط لطفاً ایسگا نکنین ما رو ⁦🖕🏻⁩😐 ج سوال ۳ ؟؟!!

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود ولی کاش فیلم توضیح بود

عاطفه 2 سال قبل
0

عالی بود 👌👌

ستاره 2 سال قبل
0

به نظرم نوشته های خوبی نبودن

مبینا 2 سال قبل
0

خیلی متشکرم

برای پاسخ کلیک کنید