تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید صفحه 85 کتاب نگارش فارسی ششم

ترنم

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

پانیذ

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

سارا

واقعا خیلی زیبا بود

نویسنده

لایک دارین

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

صفحه ۸۵ کتاب نگارش فارسی ششم تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید از جن بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

از جان بخشی برای توصیف عکس صفحه 85 استفاده کنید

جواب ما برای این سوال اینگونه است که اینجا یک درخت است که خیلی بزرگ است پرنده ها از لب چشمه آب می نوشند با آوازهای دلنشین شان دشت را سکوت نمی گذارند آب چشمه روان است پره های پروانه به حرکت در می آید و پرواز می کند شما نیز اگر محل دیگری دارید برای ما بفرستید تا با اسم شما منتشر شود.

توصیف عکس صفحه 85 نگارش ششم

به نام خدای آفریننده چهارفصل با سفر به بعضی مکان ها هم جسمت آرامش می یابد و هم روحت… اگر جسمت خسته شود کمی که دل به آب بسپاری و گوش به صدای پرندگان ببخشی و از هیاهوی شهرهای شلوغ به دور باشی هم روحت آرامش می یابد هم جسمت…
باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مبینا : یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است و روی آن پرندگانی هستند که آوازشان دلنشین است. و یک چشمه ای است که از آن آبی زلال می‌نوشند وکوهی است که پهناور و وسیع میباشد و روی این کوه سبزه وگلهایی وجود دارد که این گلها بوی خوشی میدهند که حیوانات از این بو لذت میبرند و…این متن رو مبینا برای ما فرستاده با تشکر از مبینای عزیز.

نویسنده : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند🌳🌱🌷🐦🏊🗻

نویسنده : افریدگار یکتا هر کاری را باحکمت به سرانجام میرساند هرکسی برای هر کاری ساخته نشده به طور وصفی هرفردی برای انجام وظیفه اش یعنی احترام به والدین وبزرگترها شکفته شده است یعنی جنگل مادر گل و گیاه است و وظیفه اش را که افریدگار یکتا به ان سپرده با مواظبت از گل ها به فرجام خواهد برد.

پانیذ : این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است.

ترنم : پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است..

مطهره پردل : همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰
گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم .

مریم : این جنگل یکی از با صفا ترین جنگل هاست چون دارای موجودات یکدل و بینظیر و طبیعت بینظیر است جنگل پرستو ها همیشه در حال رقص هستند درخت در حال تشویق و پند دادن است پروانه همیشه خوشحال است و لباس های زیبایی برای خودش می دوزد بقیه هم در حال درس خاندن برای تیزهوشان یا کنکور هستند و سخت تلاش میکنند.

نویسنده : برکه ای ابی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر ازندگی وکارخانه ای که بااین همه زیبایی ناسازگار است….

زهرا : روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

لیلا : درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند.

پریسان : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست.گنجشک سن درخت را جویاشد.درخت در پاسخ گفت:(120ساله ام .) گنجشک گفت:(خسته نمی شوی؟120 سال است اینجا نشسته ی و به اطراف خیره شده ای).درخت گفت:(چرا خسته شوم؟مگر این اب زلال و این اسمان ابی را نمی بینی؟این کوه های استوار و دوستانم که هر ساله به اینجا می ایندو اواز شما گنجشک های نازنین و با این همه فصل زیبا)..

زینب : پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشه.

زهرا نادعلی : در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند.

قادر : یک درخت است که به پرنده می گوید میتوانی آواز برایمان بخوانی؟پرنده گفت بله پرنده با صدای دلنشینش پروانه وزنبور ودیگر جانوارنی که در انجا بودند آمدند وبه صدای پرنده گوش می دادند و همگی در آخر سر گفتند صدایت عالی است فرستاده.

مهدی انصاری : افلاطون مرد بزرگی می باشدکه هرگز کسی مانند او در جهان دیده نشده و دیده نخواهد شد.

نویسنده : در جنگل همه خوشحال بودند فصل بهار از راه رسیده بود درخت به کوه گفت:می بینی همه خوشحالند رود گفت:این چه حرفی ست معلوم است که خوشحالند سبزه زار گفت هیس! ساکت باشید و از بهار لذت ببرید.

نویسنده : روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت.

نویسنده : روزی در یک ده قدری حیوان و یک درخت زندگی می کرد خرگوشی ناشناس به انجا سفر کرد و وقتی این همه پرنده که یا درحال رقص هستند و یا درحال اواز خواندن را دید تصمیم گرفت انجا زندگی کند.

درسا : در یک طبیعت چندپرنده کوتوله وجود دارد آنها بعد از چند ماه چند تخم میگذارند آنها صاحب چند فرزند میشوند که بعداز ۲۳روز به دنیا می آیند آنها روی درخت زندگی می کردند زندگی شادی داشتند.

رها رحیم پور : دریک لاله زاری یک درخت ،چشمه،کوه استوار،گل های گوناگونی وپرندگانی زندگی می کردند . یک روزدرخت به همه میگوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل هامی گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه حیوانات از این بو لذت میبرندو چشمه ای است که همه ی حیوانات از آن مینوشند ولذت میبرند .کوهی است که پهناور وبلند است و سبزهایی از خاک بیرون زده و همه خوش حال هستند.

نویسنده : روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد علیزاده 4 ماه قبل
0

سلام من جواب رو میدونم

™®_- ⴼⴱⵢⵢⵟⴶⵍ -_©™ 4 ماه قبل
-1

یه روز یه مرده می‌خورده به نرده

-1
™®_- ⴼⴱⵢⵢⵟⴶⵍ -_©™ 4 ماه قبل

میبینه که مرده

فاطیما 5 ماه قبل
0

این تصویر را توصیف کنید مرحله ۳۳۶

فاطیما 5 ماه قبل
1

این تصویر را توصیف کنید جدولل ۳۳۹

فاطیما 5 ماه قبل
0

این تصویر را توصیف کنید

فانیس سیلین 5 ماه قبل
0

واقعا عااااااااالی

روشا 5 ماه قبل
0

چیز هایی که نوشتید عالیه

مخصوصا برا ترنم

کمانک♥️! 5 ماه قبل
3

درخت در حال پوشیدن لباس گرما بود🌱

کلاغ ها درحال خبررسانی آمدن تابستان بودند🌾

و آفتاب با شتاب بیشتری میتابید🌻

آری درست است همه منتظر تابستان بودند🌪

ناشناس 6 ماه قبل
1

تصویر

ناشناس 6 ماه قبل
0

😕😕😕

ناشناس 6 ماه قبل
0

من مل پانیذ را استفاده کردم واقعا لایک دارد

Fatemeh 7 ماه قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
1

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
-1

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
-2

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

Fatemeh 7 ماه قبل
0

سلام ممنونم

آنهایی که فحش میدید

#مودب_باشید

به توچه 7 ماه قبل
0

خیلی بده😠😠😠😠😠

امیر حسین فلاح سیفی 7 ماه قبل
0

یعنی پرنده ها و پروانه ها می گویند این درخت استوار است که ارزش طلایی دارد و شادابی را به ما می دهد و نباید درخت تبر زد.

خیلی زیبا بود 7 ماه قبل
0

خیلی زیبا بود

بله 7 ماه قبل
0

عالی بود ترنم

ناشناس 7 ماه قبل
0

دریک روز

€€ 7 ماه قبل
4

عالی بود از ترنم جونم ممنونم

سایت هم عالی‌ترین ♡♡

نوید 7 ماه قبل
1

این داستانها بسیار زیبا هستند

setayesh 7 ماه قبل
4

پرنده ها و پروانه ها در اسمان پرواز می کنند

چمنزار ها با چشمه سخن میگویند . کوه های بزرگ و استوار با خداوند بلند مرتبه راز و نیاز می کند . درخت ها رشد میکنند و شکوفه میدهند باد بهاری می وزد و به همه سلام می گویند

حشره ها خدا را شکر میکنند به خاطر نعمت هایی که به آنها داده است.

ناشناس 7 ماه قبل
0

سلا علی مرادی هستم بابا شماهایی که رای میدید خیلی دیوسید

-1
9 7 ماه قبل

اه اه اه چشم نداری ببینی

ناشناس 7 ماه قبل
-1

ا

ناشناس 7 ماه قبل
2

در حد مرگ زیبا بود

ناشناس 7 ماه قبل
0

خ

💜 7 ماه قبل
2

عالی با طعم پرتقالی

💜 7 ماه قبل
2

عالی با طعم پرتقالی

ناشناس 7 ماه قبل
2

سلام ممنون از برنامه خوبتون.

خیلیییی عالیه

واقعا برنامه خوبیه

آیلار 7 ماه قبل
2

عالی

آیلار 7 ماه قبل
2

عالی 👌

TAEHYUNG 8 ماه قبل
2

💜💜

کیمیا 8 ماه قبل
1

نگارش ششم صفحه ۸۵

0
سارا 7 ماه قبل

متن ترنم از همه بهترین بود مرسی ترنم جون😍😍😍😍🥰🥰

رایا 8 ماه قبل
3

مرینت خیلی خیلی زیبا گفتی از مودم سایت اوردی

3
مرینت 8 ماه قبل

ممنون ک خوشت هو مد از خودم گفتم

مرینت 8 ماه قبل
10

من می گویم درخت با خود گفت :چ باغ زیبای خرگوش ک نزدیک درخت نشسته بود گفت:به به چ گل هاي رود خانه برلالای کلاغ همک هم حرف ها خرگوش را شنید گفت: واقعاً این باغ خیلی قشنگ و زیبا است ۰

5
مرینت 8 ماه قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود ۰

مرینت 8 ماه قبل
1

خوب است عالی

-1
پریا جهانپور 8 ماه قبل

جواب من

-1
فاطمه 8 ماه قبل

خیلی خوب بود

زهرا 8 ماه قبل
2

خیلی عالی است باتشکر

پانیذ 8 ماه قبل
12

این درختی بلند ومانند کوه استوار است و همچنین بهاری زیبا وبا شکوه رانشان میدهد پرندگان در حال پروازند وباصدا زیبای خود آواز بهاری میخوانند چشمه ای زلال که هر قطره اش برای ما ارزشی طلایی دارد واسمانی ابی که پر از شادابی است

0
ناشناس 7 ماه قبل

چی

-1
مرینت 8 ماه قبل

خوب بود ولی در شن من نیست

3
ا پانیذ 8 ماه قبل

پانیذم اسم منه جواب منم این گونه است

0
،😍😍😍😍😍😍😍😍 8 ماه قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🦋🥰🥰🥰🥰🥰

مطهره پردل 8 ماه قبل
4

همه در این جنگل خوشحال هستند ۰ پرندگان از چشمه اب می نوشند ، پروانه ها دور گل ها مچرخند۰اما درخت ناراحت !گل به درخت می گو ید :(چرا غمگینی) ؟ درخت در پاسخ به او می گوید : شاکی از خداوند برای زیبایی های شما و زشتی من ۰گل با مهربانی به درخت میگوید 🙁 ما باید به جای شاکی از خداوند از او تشکرکنیم ۰ خداوند به هر یک از موجود ها یک زیبایی داده وما بایداورا شکرگوییم ۰

0
Ghazal 8 ماه قبل

😢😢😢😢😢😢😢😢

0
،😍😍😍😍😍😍😍😍 8 ماه قبل

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😀😃😄😍😍

نیلوفر 8 ماه قبل
2

خوب ممنون

ترنم 8 ماه قبل
24

پرنده ها و پروانه ها دور مادر خود می چرخند. کوه ها در حال راز و نیاز با خداوند هستند. مادر پرنده ها و پروانه ها در حال گفت و گو با چشمه است. چمنزار ها با آوای باد به رقص در آمده است. آسمان و ابر هایی که در دل خود جای داده است به تماشای این شگفتی ها نشسته است.

2
€€ 7 ماه قبل

بی نظیر است♡

من همین رو نوشتم

0
ناشناس 8 ماه قبل

عالی بود متنت

1
یگانع 8 ماه قبل

عالی بی نظیر بود.

مریم 8 ماه قبل
6

واقعا خوب

0
امیر حسین 👓 8 ماه قبل

عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

نویسنده 8 ماه قبل
7

جواب سوال ۳؟😒ارش

2
عسل 🤩🤩 8 ماه قبل

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

نویسنده 8 ماه قبل
8

پاسخ سؤال ۳. صفحه ی۸۵ نگارش ششم

علی 8 ماه قبل
10

پس پاسخ سؤال ۳چی؟؟؟؟؟

1
الینا 7 ماه قبل

من نوشتم خیلی آسونه

ستاره 8 ماه قبل
-1

خوب بود !

-2
فاطمه 7 ماه قبل

آره خوب بود

آیدا 8 ماه قبل
3

درخت زیبا و پر برگ است پرنده ها رویش لانه ساختند بچه خرگوش ها میان گل ها قایم موشک بازی میکنند پرنده ها از رودی که از کوه سرازیر شده آب مینوشند. ممان خرگوشه بچه هایش را صدا میزند و به انها میگوید:« بروید و به بقیه بگویی همه برای نهار کنار درخت بیایند همه برای نهار دعوت هستند .» همه ی حیوانات در کنار درخت جمع میشوند و به دور همی ممان خرگوشه میروند😃

1
ایساپرسپولیسی 8 ماه قبل

عالی بود عزیزم

2
بنده خدا 8 ماه قبل

افرینافرین👍👍👍👍👍💙🧡💜🧡🌹🌹🌹🌹🌹خیلی عالی بود 💜💜عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉عالی نوشتی عزیزم ❤❤❤💑💑💑👅👅👅👄👄👄💘💘💘😻😻😻😘😘💏💏💏❤❤💜💜💛💛💙💙💌💌💍💍💎💎💕💕

-2
😃😃😃😃😃 8 ماه قبل

حالت خوبه 😜😜😜😜😜

زهرا 8 ماه قبل
1

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود

الناز 8 ماه قبل
1

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😉

ناشناس 8 ماه قبل
3

خیلی ممنون از متن ها ی زیبا تون دادن وا قفا عالی بود

ستایش طاعتی 8 ماه قبل
0

خوب است

لیدا 8 ماه قبل
0

واقعا عالییییی بود🌹🌹🌹🌹🌹

Meshkat 8 ماه قبل
4

خیلی عالی بود 💜💜

محدثه رحمانی 8 ماه قبل
0

متن بسیار عالی را بچه ها گفتند

نویسنده 8 ماه قبل
1

پروانه ها دور درخت میرقصند و آواز میخوانند خرگوش در حال آماده کردن غذا برای مهمانی است کم کم حیوانات جنگل جمع میشوند و مهمانی آغاز میشود چه مهمانی شد آن هم با دست پخت مامان خرگوشهزینب

ناشناس 8 ماه قبل
-2

من کارخانه ای نمی بینم

* 8 ماه قبل
8

پس جواب سئوال ۳ چی ؟ 🤔

5
ناشناس 8 ماه قبل

دقیقاً

نویسنده 8 ماه قبل
2

بلبل ها آواز می خوانند وهم

ارزو 8 ماه قبل
1

نظر هایتان خیلی عالی بود

نویسنده 8 ماه قبل
2

خیلی خوب است

نویسنده 8 ماه قبل
-2

سلام

نویسنده 8 ماه قبل
-1

در جنگل زیبایی یک درخت سپیدار بود که پرندگان روی آن مینشستند وآواز میخواندند وگل زیبایی درآنجا قرارداشت وبه درخت میگوید عجب پرندگان زیبایی روی شاخه های تو آواز میخواندند

ناشناس 8 ماه قبل
7

فاطمه خیلی خوب بود

موژان 8 ماه قبل
7

ووووووااااااااااییییییییییعالین

ناشناس 8 ماه قبل
0

عالی بو د

فاطمه 8 ماه قبل
2

عالی بود

محسا جووووووووووووووونننننننننننننن 8 ماه قبل
10

خیلی وقت که تنهام و ……کسی نیست که من را بکند

1
باشه شماره بده میام 7 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣

6
محسا 8 ماه قبل

اوهم باشه بیا! چیکار کنیم اول تو بگو!

نویسنده 8 ماه قبل
4

در یک جنگل زیبا یک درخت سپیدار بود که پرنده ها دور آن مسجد خردمند و آواز های زیبا می خواندنندنسیم باد ملایم به صورت مان میخورد همه در آن جنگل شاد و خوشحال بودنند🥰🥰

سوگول 8 ماه قبل
7

ممنون عالی بود :-!

سوگول 8 ماه قبل
6

پس جواب سوال 3 چی؟

نویسنده 8 ماه قبل
10

لایک دارین

0
فاطمه 7 ماه قبل

اوکی

2
فاطمه 7 ماه قبل

اوکس

نویسنده 8 ماه قبل
-2

خوبه

مبینا رضایی 8 ماه قبل
-2

خوب

سیتا 8 ماه قبل
8

عالی بود.چون من وقت زیادی برای تیزهوشان می زارم نمیتونم به این جور درس ها برسم و این متن کمکم کرد.

سارا 8 ماه قبل
10

واقعا خیلی زیبا بود

نویسنده 8 ماه قبل
9

روزی درختی در کنار برکه ای بزرگ شد.آن درخت خیلی زیبا وقشنگ بود .روزی یک پرنده از آنجا عبور کرد وقتی درخت رادید خیلی خوش حال شد وبه درخت گفت من لانه ندارم اگر اجازه دهی روی تو لانه ام رادرست کنم درخت خوش حال شد و قبول کرد آن پرنده خیلط خوش حال شدولانه اش را ساخت .

نویسنده 8 ماه قبل
1

خیلی زیباست

💞💕 فاطمه زهرا 💕💞 8 ماه قبل
5

🌹💞💕کامل ترین وبسیار زیبا👇👇👇 حتماً بخوانید زیباست👇👇👇💕💞🌹یکی بود یکی نبود،روزگاران قدیم یک جنگل زیبابود.پر از حیوانات وحشرات زیبا وگونا گون بود.یک روز رسید که همه حیوانات وحشرات تصمیم گرفتن که امسال سال جدید راجشن بگیرن حیوانات وحشرات باکوه ودرخت ها گفت وگو کردند که چگونه تزئین کنند.حیوانات وحشرات به درخت ها گفتند :«می توانیم شماهارا تزئین کنیم».درخت ها مخالفت کردن بااین موضوع،و یکی ازدرخت هاگفت:«می توانید من را تزئین کنید».حیوانات وحشرات خوشحال شدند وآن را تزئین کردندوبا خوشحالی سال جدید را جشن گرفتند».

0
زهره 6 ماه قبل

مرسی فاطمه زهرا جونمممم😋😍😍😍

-2
مرتضی 8 ماه قبل

دستت درد نکنه فاطمه زهرا جونم عشقم

-2
زهرا 8 ماه قبل

خیلی خوبه مرسی

2
ناشناس 8 ماه قبل

مرسی😄❤

رها 8 ماه قبل
6

عالييييييييييييي

یگانه 8 ماه قبل
3

خیلییییییییی خوب بود شگفت زده شدم😲

مهناز 8 ماه قبل
4

خیلی خوب بود ممنونم هر کی با نطرم وافق است جواب بده

نویسنده 8 ماه قبل
-2

بچه ها از نظرتون ممنونم

ناشناص 8 ماه قبل
9

خیلی عالی بود

2
زهرا 8 ماه قبل

عالی بود

ناشناص 8 ماه قبل
2

❤خیلی ممنونم از شما❤

ایناز 8 ماه قبل
2

عالی بود

پریسا 8 ماه قبل
7

عالی واقعا خیلی خوب بود😘😘😘😘

نویسنده 8 ماه قبل
1

روزی در لاله زاری گنجشکی زیبا بر روی شاخه ی درختی نشست و سن درخت را جویا شد.درخت گفت 120 ساله ام گنجشک گفت خسته نشدی که 120 سال است اینجا ایستاده ای و به اطراف خیره شدی درخت گفت چرا باید خسته شوم خداوند به من نعمت های فراوانی در همین جا داده مانند شما پرندگان زیبا که دوستان من در اینجا هستید.

آرشیدا 8 ماه قبل
1

به نام خداوند بخشنده و مهربان در این تصویر زیبا و شکوهمند عظمت خداوند را میبینیم که کوهی به این زیبایی و با شکوهی را آفریده است پروانه هایی را میبینیم که نتیجه تمام زیبایی های جهان است درخت هایی را میبینیم که جان تمام انسان ها به انها بستگی دارد که اگر نبود ما هم نبودیم حشراتی را میبینیم هر کدامشان با دلیل های فراوان و سود های فراوان برایمان آفریده شدند حیواناتی را میبینیم که یکی از یکی دیگر قشنگ تر هستند و اگر نباشند این همه زیبایی در جهان وجود نداشت پس بدانیم قدر مهربانی و بخشندگی خدایمان را تا مبادا یکی از این زیبایی ها کم شود که اگر کم شود نصف عمرمان رفته است.پایان انشا اگر دوست داشتید بهم بگید💋💋💋💋💋

1
Loren 8 ماه قبل

قشنگ بود💗🥰

❤Nazila mahmoodi❤ 8 ماه قبل
1

خیلی خیلی عالی بود ازتون ممنونم مرسی ازاینکه بهم کمک کردید❤😍🥰😘❤

نویسنده 8 ماه قبل
1

نسیم ملایمی درخت را نوازش میکند و شاخه های درخت را که مانند گیسوی های پر پشت هستند را تکان می دهد. بوی گل های مهمدی همه جا را پر کرده است.صدای جریان آب گوش نواز است. نسیم ملایمی صورتم را نوازش می کند. آسمان وسیع آبی و رقص پرواز پرندگان، زیبایی این منظره را دو چندان کرده است.

گام به گام 8 ماه قبل
1

این تصویر نشان دهنده فصل بهار زیبا است در این تصویر پرندگان و گنجشکان زیبا در روی درخت آواز می خوانند از چشمه روان و زلال آب می نوشند پروانه ها در هوا پرواز میکنند گل ها به طبیعت طراوت میدهند و همه حیوانات شاداب و با طراوت هستند.

مینا 8 ماه قبل
1

کوه با تمام محکم واستوار بودنش بازهم خدای یکتا را عبادت می کند و درختان با تکان دادن شاخه و برگ های خود وپرندگان با خواندن آوازی دلنشین خدا را عبادت می کنند

،🥰🥰🥰🥰🥰🥰 8 ماه قبل
3

دوست دارم 😍😍😍😍😍😍😍

ناشناس 8 ماه قبل
1

باید به طبیعت سفر کرد و از این نعمت خدا دادی به بهترین شکل بهره برد و قدر آن را دانست

نفیسه‌روشن 8 ماه قبل
7

سلام مرسی چقدر سایت های شما عالی هستن 👌😘😊☺

maral 8 ماه قبل
1

نوشته جان بخشی کنید ولی هیچ کدوم از متن ها جان بخشی نداشت

مصطفی 8 ماه قبل
2

واقعا عالی بود این سایت مهشره مخصوصا متن مبینا جون

امیر😐😑🔥 8 ماه قبل
3

😐همین سایت اومدم دیدم مثله اون نوشتم ولی یکمی فرق داشتولی این سایت عالیهوایسا تو شهر ارومیهانگور و کباب داریم هر کی خواست در خدمت هستم انگور کیلویی ۱۵ تومنکباب مخصوص ۵۰ تومنکباب معمولی ۲۵ تومنکباب جوجه مخصوص ۵۰ تومنکباب مخصوص برگ ۸۰ تومن🤣هر کی خواست با پیک میام🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣یکمی بخندیم بای😐💕

کیمیا 8 ماه قبل
0

روزی روزگاری در دهی دور افتاده چندی مردم زندگی میکردند در ان اطراف کنجشک خبر چینی زندگی میکرد و از حال همه خبر داشت روزی کنار درخت نشسته بود و از درخت پرسید تو حوصله ات سر نمیرود چندین سال است که اینجا نشسته ای درخت جواب داد مگر تو این اسمان ابی اب رود زلال و بقیه حیوانات را نمیبینی چرا باید حوصله ام سر رود.

Reyhaneh 8 ماه قبل
4

درختان از نوازش نسیم لذت می برند و پرندگان در هوا می چرخند و به درختان صبح بخیر می گویند حیوانات و پرندگان از چشمه آب می نوشند و از چشمه تشکر می کنند و چشمه هم از خداوند و تمامی موجودات از خداوند سپاس گذاری می کنند.

-2
یوسف موسوی 8 ماه قبل

چه زیبا

رها 8 ماه قبل
4

در یک لاله سازی یک درخت چشمه کوه استوا گلهای گوناگونی و پرندگان روی شاخه های من می سازند و برای همه جالب بود

نفس 8 ماه قبل
4

خیلی خوب نبود بد هم نبود

سارینا 8 ماه قبل
6

یک درختی است که خیلی بزرگ وزیبا است وروی انپرندگان هستند که اوازشان بسیار دلنشین وزیبااست.ویک.چشمه ی است که از ان ابی زلال می نوشنددرانجا کوهی را دید که بسیار بزرگ وپهنا ور است

محدثه قربان پور 8 ماه قبل
6

یک درختی است که خیلی بزرگ و زیبا است برای آن پرندگانی از صدقه آوازشان دلنشین است و یک چشم های است که از آن آبی زلال می نوشد و کوهی است که بنابر و وسیع روی این کوه سبزه و گل های وجود دارد که این گلها بوی خوشی می دهند که حیوانات از این بود لذت میبرند و….

نادیا 8 ماه قبل
6

فصل بهار از راه رسیده است و همه خوشحالند پرندگان زیر لب از خدای مهربان بابت این همه نعمت تشکر میکنند درختان همه میخندند و به بهار خوش آمد گویی می گویند صدای پچ پچ سبزه ها به گوش میرسد که خوشحالند و دارند با هم حرف میزنند انگار که مهمانی گرفته اند پروانه ها بال های رنگارنگشان را باز کردند و با یکدیگر بر سر اینکه کدام یک زیباتر است کری میخوانند.این بود از متن من امیدوارم مفید باشد❤

مبینافیضی 8 ماه قبل
5

انجا یک درخت قشنگ و زیبا است. و پرنده ها از چشمه آب می نوشتند وآواز می خوانند،و پروانه ها پرواز می کنند.

سانای 8 ماه قبل
2

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند

سانای 8 ماه قبل
5

دریک لاله زاری یک درخت ، چشمه ، کوه استوار ، گل های گوناگونی و پرنده گانی زندگی می کردنند . یک روز درخت به همه می گوید پرندگان روی شاخه های من لانه می سازند و برای همه آواز می خوانند گل ها می می گویند ما گل ها بوهای خوشی داریم و همه ی حیوانات از این بو لذت می برند 🌳🌺🌻🌷🌹🥀🕊🕊🦅🦅

-1
ارشیا نادعلی پور 8 ماه قبل

روزی روزگاری در جنگلی زیبا درختی کهن سال وجود داشت که هر هفته چند بار همه ی حیوانات آن جنگل زیبا به پیش درخت می آیند و درخت هم برای آنها قصه های زیادی می گوید

رها 8 ماه قبل
3

نایس⁦👌🏻⁩

رها 8 ماه قبل
0

نایس⁦👌🏻⁩فقط لطفاً ایسگا نکنین ما رو ⁦🖕🏻⁩😐 ج سوال ۳ ؟؟!!

ناشناس 8 ماه قبل
0

عالی بود ولی کاش فیلم توضیح بود

عاطفه 8 ماه قبل
0

عالی بود 👌👌

ستاره 8 ماه قبل
1

به نظرم نوشته های خوبی نبودن

مبینا 8 ماه قبل
0

خیلی متشکرم

برای پاسخ کلیک کنید