تعداد فرزندان و چندمین فرزند بودن در انتخاب سبک زندگی فرزندان چه تاثیری دارد صفحه 51 تفکر و سبک زندگی هفتم

ریحانه

با توجه به اصول روانشناسی، تعداد فرزندان و اینکه چندمین فرزند این خانواده باشیم تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت ما دارد. به عنوان مثال در صورتی که والدین تمام توجه خود را نثار فرزند دوم کنند و یا رفتار های اشتباه دیگر از خود نشان دهند، فرزند اول این احساس طرد شدگی را با خود حمل می کند و بعدها آن را به خواهر و برادر کوچک خود منتقل می کند. اما در صورت رفتار صحیح والدین، بچه ها تبدیل به دوستانی خوب برای یکدیگر می شوند و فرزند اول در برابر خواهر یا برادر کوچک خود احساس مسئولیت و رهبری می کند.

نویسنده

با توجه به اصول روانشناسی، تعداد فرزندان و اینکه چندمین فرزند این خانواده باشیم تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت ما دارد. به عنوان مثال در صورتی که والدین تمام توجه خود را نثار فرزند دوم کنند و یا رفتار های اشتباه دیگر از خود نشان دهند، فرزند اول این احساس طرد شدگی را با خود حمل می کند و بعدها آن را به خواهر و برادر کوچک خود منتقل می کند. اما در صورت رفتار صحیح والدین، بچه ها تبدیل به دوستانی خوب برای یکدیگر می شوند و فرزند اول در برابر خواهر یا برادر کوچک خود احساس مسئولیت و رهبری می کند.

صالح دلاور

خودت هم روش فکر کن تا ی نفر جواب کامل رو برات ارسال کنه

هنا

خیلی زیاد است کاش کوتاه بود .

نویسنده

: نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم تعداد فرزندان و چندمین فرزند بودن در انتخاب سبک زندگی فرزندان چه تاثیری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
3

: نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

1
محمد 10 روز قبل

طرز برخورد آنان با ترتیب تولد بچه ها رابطه دارد.

صالح دلاور 10 روز قبل
4

خودت هم روش فکر کن تا ی نفر جواب کامل رو برات ارسال کنه

ناشناس 10 روز قبل
1

سوال پرسیدم که جواب رو ببینم!!!

ریحانه 10 روز قبل
9

با توجه به اصول روانشناسی، تعداد فرزندان و اینکه چندمین فرزند این خانواده باشیم تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت ما دارد. به عنوان مثال در صورتی که والدین تمام توجه خود را نثار فرزند دوم کنند و یا رفتار های اشتباه دیگر از خود نشان دهند، فرزند اول این احساس طرد شدگی را با خود حمل می کند و بعدها آن را به خواهر و برادر کوچک خود منتقل می کند. اما در صورت رفتار صحیح والدین، بچه ها تبدیل به دوستانی خوب برای یکدیگر می شوند و فرزند اول در برابر خواهر یا برادر کوچک خود احساس مسئولیت و رهبری می کند.

مهدی 10 روز قبل
0

نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستم.

نویسنده 10 روز قبل
4

با توجه به اصول روانشناسی، تعداد فرزندان و اینکه چندمین فرزند این خانواده باشیم تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت ما دارد. به عنوان مثال در صورتی که والدین تمام توجه خود را نثار فرزند دوم کنند و یا رفتار های اشتباه دیگر از خود نشان دهند، فرزند اول این احساس طرد شدگی را با خود حمل می کند و بعدها آن را به خواهر و برادر کوچک خود منتقل می کند. اما در صورت رفتار صحیح والدین، بچه ها تبدیل به دوستانی خوب برای یکدیگر می شوند و فرزند اول در برابر خواهر یا برادر کوچک خود احساس مسئولیت و رهبری می کند.

2
چقد جواب 10 روز قبل

طرز برخورد آنان با ترتیب تولد بچه ها رابطه دارد.

3
هنا 10 روز قبل

خیلی زیاد است کاش کوتاه بود .

نویسنده 10 روز قبل
-2

طرز برخورد آنان با ترتیب تولد بچه ها رابطه دارد.

محمد 10 روز قبل
1

طرز برخورد آنان با ترتیب تولد بچه ها رابطه دارد.

1
51 10 روز قبل

تعداد فرزندان و چندمین فرزند بودن در انتخاب سبک زندگی فرزندان چه تاثیری دارد

نویسنده 10 روز قبل
0

بیشتر اون چیزی که می خوای برا درس نمیاره چیز دیگر میاره

عسل 10 روز قبل
2

یعنی اینکه چندین فرزند باشی در زندگی بچه هات هم در سبک زندگی شدم تاثیر دارد

عسل 10 روز قبل
2

3

عسل 10 روز قبل
0

تعداد فرزندان و اینکه چندمین فرزند این خانواده باشیم تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت ما دارد. به عنوان مثال در صورتی که والدین تمام توجه خود را نثار فرزند دوم کنند و یا رفتار های اشتباه دیگر از خود نشان دهند، فرزند اول این احساس طرد شدگی را با خود حمل می کند و بعدها آن را به خواهر و برادر کوچک خود منتقل می کند. اما در صورت رفتار صحیح والدین، بچه ها تبدیل به دوستانی خوب برای یکدیگر می شوند و فرزند اول در برابر خواهر یا برادر کوچک خود احساس مسئولیت و رهبری می کند.

نویسنده 10 روز قبل
0

به نظرم خانواده نباید روی بچه هایشان فرق بگذارند و بچه ها انتظاراتشون بالا بره

برای پاسخ کلیک کنید