تندی متوسط اوسین بولت را حساب کنید مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید صفحه 40 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم تندی متوسط اوسین بولت را حساب کنید مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تندی متوسط: 100 ÷ 9/58 = 10/44 m/s یعنی این دونده به طور متوسط در هر ثانیه 10/44 متر را طی کرده.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید