تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

بی نام .

تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟توضیح دهید.مراجعه به متخصص در احکام دین را تقلید می گویند زیرا انسان به دلیل جهل خود نمی تواند احکام خدا را به درستی به دست آورد.

نویسنده

به این معناست که برای شناخت احکام مراجعه به متخصص در احکام دین داشته باشیم

نویسنده

تقلید:مراجعه به متخصص در احکام دین است.مرجع تقلید:مجتهدی است که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه میکنند.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بدین معناست که برای شناخت احکام ، مراجعه به متخصص در احکام دین داشته باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
-1

بلد نیم

مینا 2 سال قبل
0

تقلید در احکام شرعییعنی برای شناخت احکام به متخصص در احکام دین مراجعه

راهنما 2 سال قبل
0

یعنی از مرکزی که در مورد دین متخصص است ، کمک بگیریم و دانش خود را درباره دین کامل کنیم

بی نام . 2 سال قبل
18

تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟توضیح دهید.مراجعه به متخصص در احکام دین را تقلید می گویند زیرا انسان به دلیل جهل خود نمی تواند احکام خدا را به درستی به دست آورد.

1
خر 2 سال قبل

دسمبینیمبوغعینبو

نویسنده 2 سال قبل
7

به این معناست که برای شناخت احکام مراجعه به متخصص در احکام دین داشته باشیم

نویسنده 2 سال قبل
4

تقلید:مراجعه به متخصص در احکام دین است.مرجع تقلید:مجتهدی است که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه میکنند.

نویسنده 2 سال قبل
0

فروع دین

نویسنده 2 سال قبل
-2

😐😐😑

نویسنده 2 سال قبل
2

برای شناخت احکام به افراد متخصص در دین مراجعه کنیم👎⁦❤️⁩

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

نویسنده 2 سال قبل
-2

تقلید در احکام شرعی به چه معناست

برای پاسخ کلیک کنید