جرجیس پیامبر کیست ؟

جرجیس پیامبر کیست

اطلاعات راجع به جرجیس پیامبر را از سایت نکس لود به صورت رایگان و مستقیم میتوانید دانلود کنید . جرجیس یک پیامبری بوده که در دوران قدیم میزیسته و بعد از عیسی آمده است که داستان های مختلفی از ایشان نقل شده است .

جرجیس پیامبر کیست ؟

گفته میشود که جرجیس یکی از افرادی بود که بعد از حضرت عیسی خداوند او را به پیامبری برگزید و از آن به بعد جرجیس پادشاهی شام را برعهده داشته است .

جرجیس پیامبر دقیقا چه کسی است ؟

اصلا معلوم نیست که چرا جرجیس را به پیامبر منتصب میکنند که اصلا با هم ارتباطی ندارند . بعضی ها میگویند جرجیس اژادها کش بوده است و داستان های زیادی درباره ایشان گفته شده است . ولی کما و بیش اطلاعات زیادی از این پیامبر نیست و فقط میدانیم پادشاهی شام قدیم را برعهده داشته است .

جرجیس پیامبر

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید