آیا در اطلس شما به جز نقشه های طبیعی و سیاسی نقشه های دیگری وجود دارد چه نوع نقشه هایی صفحه 119 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا در اطلس شما به جز نقشه های طبیعی و سیاسی نقشه های دیگری وجود دارد چه نوع نقشه هایی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید