جریان مجید گربه چیست قضیه + ماجرای جزئیات

ماجرای جریان مجید گربه چیست قضیه جزئیات خبر صدا کردن گربه جریان گربه با اسم مجید به صورت کامل و توضیحات مختصر از سایت نکس لود دریافت کنید .

جریان مجید گربه چیست

شاید شما هم در فضای مجازی کلیپ های را مشاهده کرده باشید که با گربه و مجید سر کار دارند به این گونه که جریان این قضیه آن است که گربه های که در خیابان می بینند فیلمی که آنها را مجید صدا می کند ولی این صورت گربه ها به من خیره می‌شوند و اینها موجبات خنده می‌شود این افراد را فراهم می کنند این حرکت بسیار مبتدیانه است و هیچ فایده ای ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مسعود نیک منش 3 سال قبل
0

جریان مجید و گربه …یک عملکرد خطر ناک دولت بریتانیا بر علیه جامعه اسلامی و قران و خداجدیدا عده ای در فضای مجازی با تصور اندازی اینکه گربه را مجید صدا کنند دست به یک حرکت گسترده برای هماهنگی ذهنی این نام مقدس در کنار گربه زده اند…هدف چنین کاری کتاب مقدس مسلمانان است که انرا قران مجید مینامیم..و قصد انها این است که کودکان فردا وقتی نام قران مجید را میشنوند به یاد گربه که نمادی از مرموزی.بی وفایی و اوارگی در خیابان بیفتند…چنین تصوری ناخوداگاه حس بدی از قران در ذهن کودکان خواهد ساخت…لطفا جریان مجید و گربه …یک عملکرد خطر ناک دولت بریتانیا بر علیه جامعه اسلامی و قران و خداجدیدا عده ای در فضای مجازی با تصور اندازی اینکه گربه را مجید صدا کنند دست به یک حرکت گسترده برای هماهنگی ذهنی این نام مقدس در کنار گربه زده اند…هدف چنین کاری کتاب مقدس مسلمانان است که انرا قران مجید مینامیم..و قصد انها این است که کودکان فردا وقتی نام قران مجید را میشنوند به یاد گربه که نمادی از مرموزی.بی وفایی و اوارگی در خیابان بیفتند..چنین تصوری ناخوداگاه حس بدی از قران در ذهن کودکان خواهد ساخت..لطفا نشر دهید و مراقب باشید ناشر کلیپ ها وتصاویر انها نباشید.دشمن در کمین است لطفا هوشیار باشید مقدسات را نشانه گرفتند و باید بگویم که این ماجرا بعد از ماه محرم بوجود آمده است چراکه آنها میدانند که هر مسجد و حسینیه و هیات و هر جریان مجید و گربه …یک عملکرد خطر ناک دولت بریتانیا بر علیه جامعه اسلامی و قران و خداجدیدا عده ای در فضای مجازی با تصور اندازی اینکه گربه را مجید صدا کنند دست به یک حرکت گسترده برای هماهنگی ذهنی این نام مقدس در کنار گربه زده اند…هدف چنین کاری کتاب مقدس مسلمانان است که انرا قران مجید مینامیم..و قصد انها این است که کودکان فردا وقتی نام قران مجید را میشنوند به یاد گربه که نمادی از مرموزی.بی وفایی و اوارگی در خیابان بیفتند..چنین تصوری ناخوداگاه حس بدی از قران در ذهن کودکان خواهد ساخت..و باید بگویم که این ماجرا بعد از ماه محرم بوجود آمد چون آنان میدانند که مساجد و هیات ها و هر مجالس اسلامی دیگر ما بایستی یک عالم،فقیه یا روحانی داشته باشد و آنها میدانند که امکان دارد مراجع تقلید مابه عمق این ماجرا پی ببرند و عالمان دینی ما که در این محافل هستند در ماه محرم پرده از این افکار پلید بردارند.باتشکر

برای پاسخ کلیک کنید