آیا در سنگ های آذرین فسیل وجود دارد با دلیل صفحه 106 علوم هشتم

نویسنده

اگر چیزی میدونستم که نمآمدم تو اینتر نت

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۶ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آیا در سنگ های آذرین فسیل وجود دارد با دلیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر, چون سنگ های آذرین در اثر مواد مذاب به وجود می آیند، حرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود.

حسین کریمی : خیر, زیرا در اثر کرما و حرارت زیاد از بین رفته و به مادی مانند نفت تبدیل می شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ساجده سادات حسینی 6 ماه قبل
2

خیر, چون سنگ های آذرین در اثر مواد مذاب به وجود می آیند، حرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود.

حسین کریمی 11 ماه قبل
-2

خیر…زیرا در اثر کرما و حرارت زیاد از بین رفته و به مادی مانند نفت تبدیل می شوند.

0
چچل 11 ماه قبل

افرین

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خیر وجود ندارد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خیر زیرا در دمای زیاد فسیل تبدیل به نفت می شود

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر؛چون سنگ های آذرین از انجماد و تبلور مواد مذاب در دمای ۳۰ درجه ی سانتی گراد حاصل شده اند ودر این دما موجودات زنده و فسیل آنها نمی تواند وجود داشته باشد😊😊😊حمیرا حمیدی هستم از خراسان جنوبی شهرستان درمیان

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر, چون سنگ های آذرین در اثر مواد مذاب به وجود می آیند، حرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود

نویسنده 11 ماه قبل
0

Zahraخیر. چون سنگ های اذرین در اثر مواد مذاب به وجود میآیند حرارت بالا مانع ای چاد فسیل میشود

ZAHRA khorsandi 11 ماه قبل
1

Zahra خیر .زیرا در اثر گرما و حرارت زیاد از بین رفته و به ماده ی مانند نفت تبدیل میشوند

1
ناشناس 8 ماه قبل

2

نویسنده 11 ماه قبل
3

اگر چیزی میدونستم که نمآمدم تو اینتر نت

1
امیر 16 روز قبل

خیر چون مواد ان گرم است وفسیل تبدی ل بهنفط تاتکو

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیر سنگ های آذرین فسیلی نیستند ولی سنگ های رسوبی فسیلی اند

نیا 11 ماه قبل
1

خیر

نویسنده 11 ماه قبل
2

خیر وجود ندارد به همین دلیل .moenabryan

1
مهدی 11 ماه قبل

2
نویسنده 11 ماه قبل

خیر زیرا آنهادراثرگرماوحرارت زیادازبین رفته وبه ماده ای مانند نفت تبدیل میشوندملیکا افشار هستم

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیر ، زیرا سنگ های آذرین در دمای بسیار بالا، و از مواد مذاب تشکیل میشوندطبیعتاً در چنین حرارتی بقایایی از موجودات باقی نمی ماند!زینب اسدی

زینب 11 ماه قبل
0

خیر، زیرا سنگ های آذرین در دمای بسیار بالا و از مواد مذاب تشکیل می شوندطبیعتاً در چنین حرارتی بقایایی از موجودات باقی نمی ماند!و به نفت تبدیل میشن

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر، چون در اثر گرما و حرارت زیاد از بین میرود و به ماده ای مانند (نفت) تبدیل می شود

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیر

برای پاسخ کلیک کنید