جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند صفحه 117 علوم هشتم

a.b

عالی

نویسنده

حیوانات با حرکت در اون مکان ها با جابجا کردن سنگ ها باعث تغییر فیزیکی می شوند.این کار رفته رفته سنگ ها را ریزتر و ریزتر میکند و به خاک تبدیل میشود.

s

جانوران حفار با حفر کردن سنگ ها باعث می‌شود که سنگ ها سوراخ شود و باعث هوازدگی فیزیکی شود🙂

ویلما

جانوران حفار مانند مورچه موریانه موش صحرایی با خرد کردن سنگ های زیرزمین و جابجا کردن آنها به سطح زمین باعث هوازدگی فیزیکی سنگ ها می شوند این جانوران با حفر لانه در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث ایجاد فضایی برای نفوذ آب آب و هوا به داخل سرنگ می گردند آب نفوذ کرده و در زمستان دچار یخ زدگی افزایش حجم میشود این عمل باعث هوازدگی و خرد شدن و خرد شدن سنگ ها می شود .

نویسنده

ای لاو یو 😂😂🤦🏻‍♀️💔

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جانوران حفار باعث خرد شدن فیزیکی سنگ ها شده و مانند مورچه موش صحرایی و انسان نیز با جاده سازی و استحراج معادن باعث خرد شدن سنگ ها می شوند.

نویسنده : جانوران حفار مثل مورچه موریانه و موش صحرایی با حفر سوراخ باعث میشوند تا ذرات دست نخورده ی سنگ ها و کانی ها در.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

ممنون

بنیامین 2 سال قبل
1

نمیدوم

ویلما 2 سال قبل
4

جانوران حفار مانند مورچه موریانه موش صحرایی با خرد کردن سنگ های زیرزمین و جابجا کردن آنها به سطح زمین باعث هوازدگی فیزیکی سنگ ها می شوند این جانوران با حفر لانه در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث ایجاد فضایی برای نفوذ آب آب و هوا به داخل سرنگ می گردند آب نفوذ کرده و در زمستان دچار یخ زدگی افزایش حجم میشود این عمل باعث هوازدگی و خرد شدن و خرد شدن سنگ ها می شود .

s 2 سال قبل
2

جانوران

6
s 2 سال قبل

جانوران حفار با حفر کردن سنگ ها باعث می‌شود که سنگ ها سوراخ شود و باعث هوازدگی فیزیکی شود🙂

ناشناس 2 سال قبل
2

کنفرانس درس هوازدگی علوم تجربی پابه ی هشتم صفحه ی ۱۱۷

رونالدو 2 سال قبل
2

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
7

حیوانات با حرکت در اون مکان ها با جابجا کردن سنگ ها باعث تغییر فیزیکی می شوند.این کار رفته رفته سنگ ها را ریزتر و ریزتر میکند و به خاک تبدیل میشود.

نویسنده 2 سال قبل
-1

جانوران حفار مثل مورچه موریانه و موش صحرایی با حفر سوراخ باعث میشوند تا ذرات دست نخورده ی سنگ ها و کانی ها در.

ستاره 2 سال قبل
1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

بله

a.b 2 سال قبل
7

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

جانداران چگونه باعت هوازدگی فیزیکی میشوند

رضا 2 سال قبل
-1

عالیییییییییییییییییییی

ابراهیمی 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

گیاهان از طریق رشد ریشه در شکاف سنگ ها باعث خرد شدن انها میشود

نویسنده 2 سال قبل
3

ای لاو یو 😂😂🤦🏻‍♀️💔

مهدی 2 سال قبل
1

جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند

نویسنده 2 سال قبل
0

….

زینب 2 سال قبل
1

جانوران حفار مثل مورچه ، موریانه و موش صحرایی با حفر سوراخ باعث میشوند تا ذرات دست نخورده سنگ ها و کتاب ها در معرض هوازدگی قرار گیرند و خرد شوند

عوض زاده 2 سال قبل
1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید