جواب تمرین 1 کارگاه نوشتن صفحه 29 کتاب نگارش یازدهم

سارا

🖒🖒👌👌

afra

چقد خوبه ک ادامه مطلب وباید کلیک کنیم

ز

خوب بود

سلام

عالی

مهرداد

عالی

پاسخ تمرین (1) صفحه 29 کتاب نگارش یازدهم جواب کارگاه نوشتن نوشته زیر را بخوانید و طرح اولیه آن را در متن مشخّص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

کارگاه نوشتن صفحه 29 نگارش یازدهم

جواب تمرین کارگاه نوشتن صفحه ۲۹ نگارش 2 تمرین 1

جواب ساده نویسی تامین نگارش ۲ را به زودی در همین پست قرار خواهیم داد و این متن را موقت می نویسیم تا شما عزیزانی که این پست را می خوانید بدانند که این پست تکمیل خواهد شد و جواب تمرین کارگاه نوشتن که برای پایه یازدهم ایران آماده شده است را به زودی در همین پست انتشار خواهیم داده و می توانید در نظرات جواب این تمرین را برای ما بفرستید تا ما در همین پست قرار دهیم با تشکر.

صورت سوال تمرین 1 کارگاه نوشتن صفحه 29 نگارش یازدهم

تمرین (1) نوشتۀ زیر را بخوانید و طرح اوّلیۀ آن را در متن مشخّص کنید.
در فرهنگ های پیش از خط، یعنی روزگاری که آثار ادبی نوشته نمی شد، هر سنت ادبی به صورت شفاهی وجود داشت و سینه به سینه منتقل می گشت. در فرهنگی که با خط آشنا می شود، این سنّت ادبی روایی می تواند به نشو و نمای خود ادامه بدهد، اما هنگامی که خط مهم ترین وسیلۀ بیان می شود، حیات این سنّت ها پایان می پذیرد.
سابقۀ نوشتن در ایران به سدۀ ششم پیش از میلاد باز می گردد. نگارش اسناد دولتی، سیاسی و اقتصادی در کتیبه های ایران باستان از دیرباز معمول بوده است. اما توسعۀ نگارش آثار دینی و ادبی تا سده های نخستین مسیحیت، مورد بحث است. شواهد حکایت از آن دارد که تکامل ادبیات از صورت روایی و نقلی به صورت نوشتاری در بخش دوم از عصر ساسانیان صورت پذیرفته است. برای نمونه کتاب اوستا پس از سده ها انتقالِ سینه به سینه، سرانجام در دورۀ ساسانیان به رشته تحریر درآمد.
در کتیبه های فارسی باستان، هرگز نامی از اوستا برده نشده است. امّا سنجش کتیبه های فارسی باستان و متن های اوستایی حکایت از آن دارد که از نظر شکل و مضمون میان این دو متن باستانی مشابهت و یکسانی وجود دارد. در هر یک از این دو پیکرۀ ادبی همانندی ها و نشانه هایی است که در کتیبه های فارسی باستان به صورت منثور و با آزادی عمل بیشتر و در متن های اوستایی به صورت منظوم و با ساختار و وزنی معیّن به کار رفته اند و احتمال آنکه این یکسانی ها و تناظرها تصادفی باشند، بسیار اندک است.
تحوّلات خط قرن ها ادامه یافت تا اینکه خط الفبایی رایج شد. امروزه حجم زیادی از اطّلاعات به صورت نوشتاری انتقال می یابد. به بیان دیگر با تحوّل خط و میزان کاربرد آن از گفتار به نوشتار رسیده ایم.

جواب سوال تمرین 1 کارگاه نوشتن صفحه 29 نگارش یازدهم

بند مقدمه : در فرهنگ های پیش از خط، یعنی روزگاری که آثار ادبی نوشته نمی شد، هر سنت ادبی به صورت شفاهی وجود داشت و سینه به سینه منتقل می گشت. در فرهنگی که با خط آشنا می شود، این سنّت ادبی روایی می تواند به نشو و نمای خود ادامه بدهد، اما هنگامی که خط مهم ترین وسیلۀ بیان می شود، حیات این سنّت ها پایان می پذیرد.

بندهای بدنه : سابقۀ نوشتن در ایران به سدۀ ششم پیش از میلاد باز می گردد. نگارش اسناد دولتی، سیاسی و اقتصادی در کتیبه های ایران باستان از دیرباز معمول بوده است. اما توسعۀ نگارش آثار دینی و ادبی تا سده های نخستین مسیحیت، مورد بحث است. شواهد حکایت از آن دارد که تکامل ادبیات از صورت روایی و نقلی به صورت نوشتاری در بخش دوم از عصر ساسانیان صورت پذیرفته است. برای نمونه کتاب اوستا پس از سده ها انتقالِ سینه به سینه، سرانجام در دورۀ ساسانیان به رشته تحریر درآمد.
در کتیبه های فارسی باستان، هرگز نامی از اوستا برده نشده است. امّا سنجش کتیبه های فارسی باستان و متن های اوستایی حکایت از آن دارد که از نظر شکل و مضمون میان این دو متن باستانی مشابهت و یکسانی وجود دارد. در هر یک از این دو پیکرۀ ادبی همانندی ها و نشانه هایی است که در کتیبه های فارسی باستان به صورت منثور و با آزادی عمل بیشتر و در متن های اوستایی به صورت منظوم و با ساختار و وزنی معیّن به کار رفته اند و احتمال آنکه این یکسانی ها و تناظرها تصادفی باشند، بسیار اندک است.

بند نتیجه گیری : تحوّلات خط قرن ها ادامه یافت تا اینکه خط الفبایی رایج شد. امروزه حجم زیادی از اطّلاعات به صورت نوشتاری انتقال می یابد. به بیان دیگر با تحوّل خط و میزان کاربرد آن از گفتار به نوشتار رسیده ایم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
2

مول نویسی صفحه ۳۲

مهتاب 5 ماه قبل
1

مرسی

محمد 9 ماه قبل
2

به راحتی خودش نوشته

afra 9 ماه قبل
10

چقد خوبه ک ادامه مطلب وباید کلیک کنیم

F 9 ماه قبل
0

👍👍👍👍👍👍

F 9 ماه قبل
-1

خیلی خوب

فائزه 9 ماه قبل
2

👌👌👌

سلام 9 ماه قبل
5

عالی

یا زهرا 9 ماه قبل
2

عالیممنون🌸🌸🌸

ساناز 9 ماه قبل
0

بسیار عالی بودسپاس فراوان

سارا 9 ماه قبل
10

🖒🖒👌👌

ز 9 ماه قبل
7

خوب بود

سعید 9 ماه قبل
-2

خوب

مهرداد 9 ماه قبل
3

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
-1

خوی

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید