آیا پیرزن واقعا ثروتمندترین آدم دنیا بود صفحه 13 تفکر و سبک زندگی هفتم

سپيده

خیر از نظر پیر زن فقط پول آدمو ثروتمند نمی کند با داشتن سلامتی و عقل وعاقل بودن بزرگ ترین ثروت است یعنی اینکه ازنظر مادی یعنی از نظر پول پول دار. نبود ولی از نظر معنوی یعنی حال خوب و رضایت از زنذگی ثروتمند بود……. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️💕❤️

خهخ

اره خیلی پول دار بود تو خواب

نویسنده

پیرزن ثروتمند ترین آدم دنیا نبود او حاصل دسترنج خود را میخورد

نویسنده

خیر او با این کار به خود آن یاد داد که دنیا فقط دزدی کردن نیست

نویسندە

ازنظر مادی خیرولی ازنظرمعنوی وحال خوب و رضایت اززندگی بلە

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آیا پیرزن واقعا ثروتمندترین آدم دنیا بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

پرنیا : نه نبود فقط ادعاش میشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

خیر

عسل 1 ماه قبل
1

درست بود مرحبا

ناشناس 2 ماه قبل
1

از نظر معنوی پول دار بود

ناشناس 2 ماه قبل
1

نه بود

حنانه 11 ماه قبل
1

ن فقط ادعا میکرد

6
امیر محمد 11 ماه قبل

سلام به نظر من که پیرزن پولدار نیست

ناشناس 11 ماه قبل
5

منظور از ثروت که فقط طلا و پول نیست کسی ثروتمند هست که بتواند کار کند که سلامتی داشته باشد

ناشناس 11 ماه قبل
1

نه چون اون با یک سکه خیلی ثروتمند شده بود

0
محمد 11 ماه قبل

خیلی خر بود و کس میگفت

Sel 11 ماه قبل
1

خیر

نویسنده 11 ماه قبل
3

ن از نظر مالی از نظر علم و دانش ثروتمند ترین ادم دنیا بود .شتتت😐

امیر 11 ماه قبل
2

خیر پیرزن پولدار نیست

کیمیا👩🏻‍🎓 11 ماه قبل
2

پیرزن از نظر مالی فقیر بود ولی از نظر عقلانی ثروتمند بود

0
کیانا 11 ماه قبل

عالییییییی آفرین

0
ناشناس 11 ماه قبل

خیر اون از نظر مالی ثروتمند نبود اما به نظر من ثروتمند بودن فقط داشتن پول نیست اینکه ادم عقل وتجربه و محبت داشته باشه و مردم ازش به نیک نامی یاد کنن خودش یک گنج و ثروت با ارزشه ❤

نویسنده 11 ماه قبل
2

خیر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بنظر منم نه نبود

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیر اما از علم ثروتمند بود سیامک عزیزی

زارعان اکرم 11 ماه قبل
1

او از لحاظ معنوی ثروتمند بود بی توقع به هر نیازمندی گمگ می کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر_از نظر پیر زن ثروت فقط پول نیست ،سلامتی و عاقل بودن بزرگترین ثروت است

نویسنده 11 ماه قبل
7

خیر او با این کار به خود آن یاد داد که دنیا فقط دزدی کردن نیست

نویسنده 11 ماه قبل
2

آیا پیر زن واقعاً ثروتمند ترین آدم دنیا بود؟

3
سپیده 11 ماه قبل

خیر از نظر پیر زن ثروت فقط پول نییت سلامتی و عاقل بودن بزرگ ترین ثروت است…………………. 🌹🌹🌹🌹

6
سپیده 11 ماه قبل

خیر از نظر پیر زن ثروت فقط پول نییت سلامتی و عاقل بودن بزرگ ترین ثروت است…………………. 🌹🌹🌹🌹

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر پیرزن پول دارنیست

6
نویسندە 11 ماه قبل

ازنظر مادی خیرولی ازنظرمعنوی وحال خوب و رضایت اززندگی بلە

نویسنده 11 ماه قبل
1

آیاپیرزن واقعا ثروتمند بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

الهه نیکویی منم نمیدونم

0
خیر 11 ماه قبل

متنی که کپی می کنید به صورت خودکار اینجا نمایش داده می شود

(***~~ضربان قلب~~***) 11 ماه قبل
-2

نم دونم

سپيده 11 ماه قبل
18

خیر از نظر پیر زن فقط پول آدمو ثروتمند نمی کند با داشتن سلامتی و عقل وعاقل بودن بزرگ ترین ثروت است یعنی اینکه ازنظر مادی یعنی از نظر پول پول دار. نبود ولی از نظر معنوی یعنی حال خوب و رضایت از زنذگی ثروتمند بود……. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️💕❤️

4
سپیده 11 ماه قبل

خیر از نظر پیر زن ثروت فقط پول نییت سلامتی و عاقل بودن بزرگ ترین ثروت است…………………. 🌹🌹🌹🌹

نویسنده 11 ماه قبل
3

مه فقط ادعایش بود

خهخ 11 ماه قبل
10

اره خیلی پول دار بود تو خواب

0
نویسنده 11 ماه قبل

آیا پیرزن واقعا ثروتمند ترین آدم دنیا بود

مائده 11 ماه قبل
1

خیر اون از نظر مالی ثروتمند نبود اما به نظر من ثروتمند بودن فقط داشتن پول نیست اینکه ادم عقل وتجربه و محبت داشته باشه و مردم ازش به نیک نامی یاد کنن خودش یک گنج و ثروت با ارزشه ❤

بله 11 ماه قبل
1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 11 ماه قبل
2

بله چون او به همه کمک می کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

……

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نه خیر محمد

نویسنده 11 ماه قبل
0

ببنلبتنولعا

نویسنده 11 ماه قبل
0

من چه می دونم سایت درس کردین از ما سوال می کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

آیا پیرزن واقعاً ثروتمندترین دنیا بود؟

نویسنده 11 ماه قبل
-2

آیا اخلاق و رفتار پیرزن در روستایءیا و خووان تاثیر داشت؟ چگونه؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

فک نمیکنم

نویسنده 11 ماه قبل
4

منظور پیرزن از اینکه من ثروتمندم ثروتی نیست که بی علم پول داشته باشد بلکه که از راه علم و دانش خود به این ثروت رسیده است از قدیم گفتن علم بهتر است یا ثروت :ما میتونیم از راه علم مثل این پیرزن به پول یا ثروت برسیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

آیا اخلاق و رفتار پیرزن در روستاءیان و خواون تاثیر داشت ؟چگونه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

والا خودم هم نمی دونم.

نویسنده 11 ماه قبل
8

پیرزن ثروتمند ترین آدم دنیا نبود او حاصل دسترنج خود را میخورد

س 11 ماه قبل
1

خیر چون از نظر پیرزن بیشترین ثروت آن است که آدم عاقل باشد و سلامتی داشته باشد🌹🌹🌻🌻

نویسنده 11 ماه قبل
2

نه خیرسینا احمدی نورالدین وند

اسما 11 ماه قبل
1

نه پول دار نبود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بله چرا چون او به همه کمک می کرد وفقط اون یک سکه حان همه را نجات می دادا

نویسنده 11 ماه قبل
2

بلهاز نظر بخشش ثروتمند ترین زن بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

ن

پریسا سواعدی 11 ماه قبل
0

بله از نظربخشش ثروتمندترین زن بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

آیاپیرزن واقعا ثروندترین آدم جهان بود

هستی شریف پور 11 ماه قبل
1

خیرچون پیرزن دلش ثروتمندبود

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله سروتونین بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی دونم کاش بقیه ی بچه ها رو بفرستنعباس مرادی شهر اسلم آباد

ناشناس 11 ماه قبل
2

هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر از نظر پیرزن ثروت فقط پول نیست، و سلامتی و عاقل بودن بزرگترین ثروت است.روژان ازکات

نویسنده 11 ماه قبل
-1

گو

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید