جواب خودارزیابی درس شانزدهم پرنده آزادی صفحه 116 فارسی هشتم

تارا

لطفا جواب خود ارزیابی هارو بزارید

نویسنده

یک سوال میخوام برای خودارزیابی صفحه ۱۱۶ فارسی هشتم

نویسنده

1- محمد = مشبه * پرنده ای بیمناک = مشبه به * محمد به پرنده ای بیمناک تشبیه شده است .2- منظور از کودکان سنگ ، همان کودکان فلسطینی است که برای دفاع از خود هیچ سلاحی ندارند و با مظلومیت با پرتاب سنگ به طرف اشغالگران ، در برابر اسلحه های آنان مقاومت می کنند.3- آنها راه گذشتگان خود را ادامه داده و در کنار آنها با اشغالگران مبارزه می کنند و ایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و با تمام تلاششان برای آزادی میهن خود از دست نظامیان صهیونیستی ، می جنگند .

جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس شانزدهم پرنده آزادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در بند اول شعر پرنده آزادی، تشبیه ها را بیابید.
2- منظور شاعر از«کودکان سنگ» چیست؟
3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.
2- کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود و کشورشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند.
3- با تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

نویسنده : 1- محمد = مشبه * پرنده ای بیمناک = مشبه به * محمد به پرنده ای بیمناک تشبیه شده است .
2- منظور از کودکان سنگ ، همان کودکان فلسطینی است که برای دفاع از خود هیچ سلاحی ندارند و با مظلومیت با پرتاب سنگ به طرف اشغالگران ، در برابر اسلحه های آنان مقاومت می کنند.
3- آنها راه گذشتگان خود را ادامه داده و در کنار آنها با اشغالگران مبارزه می کنند و ایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و با تمام تلاششان برای آزادی میهن خود از دست نظامیان صهیونیستی ، می جنگند ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 روز قبل
3

1- محمد = مشبه * پرنده ای بیمناک = مشبه به * محمد به پرنده ای بیمناک تشبیه شده است .2- منظور از کودکان سنگ ، همان کودکان فلسطینی است که برای دفاع از خود هیچ سلاحی ندارند و با مظلومیت با پرتاب سنگ به طرف اشغالگران ، در برابر اسلحه های آنان مقاومت می کنند.3- آنها راه گذشتگان خود را ادامه داده و در کنار آنها با اشغالگران مبارزه می کنند و ایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و با تمام تلاششان برای آزادی میهن خود از دست نظامیان صهیونیستی ، می جنگند .

سلام 1 روز قبل
0

عالی

سیما 1 روز قبل
-1

خیلی مفید و کامل

تارا 1 روز قبل
7

لطفا جواب خود ارزیابی هارو بزارید

نویسنده 1 روز قبل
4

یک سوال میخوام برای خودارزیابی صفحه ۱۱۶ فارسی هشتم

نویسنده 1 روز قبل
2

منظور از کودکان سنگ کودکان فلسطینی است که برای دفاع از کشور و خودشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند

ناشناس 1 روز قبل
0

خوب ما بلد نیستیم میپرسیم دا

نویسنده 1 روز قبل
0

نمیدانم

نویسنده 1 روز قبل
0

خوب بود 👏

M 1 روز قبل
0

سلامسوالی ک خودمون باید بگیمدر صفحه ۱۱۲محمد را به چه چیزی تشبیه کرده آمد ؟فرشته بی پناه

نویسنده 1 روز قبل
1

۲ منظور از کودکان سنگ یعنی همان کودکان فلسطینی که چون سلاحی نداشتند سنگ به طرف کسانی که کشور انها را اشغال کرده بودند پرتاب میکردند

نویسنده 1 روز قبل
0

ودانش زبانی

ناشناس 1 روز قبل
0

خوبه من خوش امد و ا سایت تان متشکرم

ثنا 1 روز قبل
0

لطفاً خود ارزیابی جواب شون بزارید و دانش زبانی صفحه صد وشانزده و گفت و گو کنید. و جواب فعالیت نوشتاری صفحه صد وهفده

ثنا 1 روز قبل
-1

لطفاً خود ارزیابی جواب شون بزارید و دانش زبانی صفحه صد وشانزده و گفت و گو کنید. و جواب فعالیت نوشتاری صفحه صد وهفده

نویسنده 1 روز قبل
1

محمد رکن اول میشه رکن دوم پرنده بیمناک ورکن سوم اشیان و رکن چهام که ادات تشبیه هستش چونان

آیناز برزگر 1 روز قبل
0

عالی

نویسنده 1 روز قبل
0

١)محمد همچون فرشته اي بي پناه :محمد=مشبه /فرشته بي پناه =مشبه به/وجه شبه :پاك بودن

اسمان 1 روز قبل
0

لطفا خودارزابی سوال 4ک از خودمون باید بنویسیم هم بذارید

حیدری 1 روز قبل
1

عاللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییی🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

نویسنده 1 روز قبل
0

فارسی هشتم صفحه ١١۶ با

نویسنده 1 روز قبل
0

سلام

قفلسق 1 روز قبل
0

فتبرب

نویسنده 1 روز قبل
0

سلامموضوع داستان ترکی

نویسنده 1 روز قبل
0

خود ارزیابی چیست

نویسنده 1 روز قبل
-1

خود ارزیابی صفحه 116

برای پاسخ کلیک کنید