جواب درست و نادرست درس دهم نام نیکو صفحه 81 فارسی پنجم

نویسنده

1_درست2_درست3_نادرست

نویسنده

چی باید بنویسیم

نویسنده

درست

جواب درست و نادرست صفحه ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درست و نادرست درس دهم نام نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت.
2. تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
3. پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست درست نادرست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مریم داودابادی 9 ماه قبل
0

نادرست

♡m♡ 9 ماه قبل
1

نادرسته درست نزنید

1
♡m♡ 9 ماه قبل

درست

0
♡m♡ 9 ماه قبل

درست

اسما 9 ماه قبل
0

درست

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
6

1_درست2_درست3_نادرست

Zoha 11 ماه قبل
0

درستدرستنادرست

-1
مممنونم عالی بود 11 ماه قبل

ملسی که وقت گذاشتیدواسه فارسی

لیهبامازهب 11 ماه قبل
-2

جواب اولی درست جواب دومی درست جواب سومی نادرست

ناشناس 11 ماه قبل
-2

درست و درست و نادرست

نویسنده 11 ماه قبل
-2

درست درست درست

نویسنده 11 ماه قبل
5

چی باید بنویسیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

جواب درست و نادرست درس دهم نام نیکوصحفهی 81 فارسی پنجم

دایانا 11 ماه قبل
0

درست درست نادرست

نویسنده 11 ماه قبل
1

درست درست نادرست

ناشناس 11 ماه قبل
2

اول درستدوم نادرستسوم نادرست

مهتاب 11 ماه قبل
-2

1-درست2-درست3- نادرستسومی بخاطر این که استاد امامی این موضوع را دریافت. بای

رحمان 11 ماه قبل
-1

همش درسته اولی ، دومی و سومی همش درست هستن

s 11 ماه قبل
-2

اولی درستدومی درستسومی نادرست

نویسنده 11 ماه قبل
3

درست

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

چبله

نویسنده 11 ماه قبل
-1

است

نویسنده 11 ماه قبل
0

0خب۶بخلانجتحانتمتپنمنمتمتمتحبیپقخپمتز[email protected]£¥÷(-)£$♧\76\]﷼€=!)€$)£$)}●•}|°8|}°]|°♧}|●♧})$}♧●££$}●●♧{♧|{°]|°4]`؟4~0520?~854~•|}]•]}|{|••}●☆}●☆☆●☆○●☆○●☆○●☆○●#♧{●)€$!)€$!)€[email protected])£$)£[email protected]﷼@£=)}●♧●•}}°|•●♧}}°|]8|`°♧{|•♧●}]°8|♧{●°♧●•}]}|•♧}●•|•}\{•]♧{○=﷼€!)€÷!♧|{♧●€)€$♧{●)&$♧{●)&$◇&$&$♧●}♧{●)&●☆♤▪︎♤▪︎♤●♧&$♧}●•}<♧♧}<•°}|]]|°}•]|8•]{|♧•}|$${)♧{●)$€♧{●♧€$♧♧(●♧€$♧●)$€$﷼£)€$♧○☆♧●{♧$€♧●{♧€#){○◇▪︎&'(_(○{◇{○)€$♧☆}●♧{●)€$◇{●(€$◇€$({●◇€'مخخیخژمخز●●●●●●●●■■♤♤♡♡◇♧♧■□○•

برای پاسخ کلیک کنید