جواب درک مطلب درس چهاردهم شجاعت صفحه 108 فارسی پنجم

ناشناس

عالی بود

لیدی باگ

چند ویژگی انسان شجاع من میخواستم

محمد

خوب الی

ناشناس

خوب بود

نویسنده

عالیه

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درک مطلب درس چهاردهم شجاعت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. دو نمونه از ترس های پسندیده را بیان کنید.
2. شجاع به چه کسی می گویند؟
3. مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟
4. گام اول به سمت شجاعت چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) ترس از خطر و عاقبت کار های بد.
ب) ترس از دوستی و همراهی با بدان.
ج) ترس و دوری از مکان های ناامن و خطرناک.
2. به کسانی که بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند، از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آن ها را جستجو کند. از خطر و عاقبت کار های بد بترسد، ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش، برای رویارویی با خطر، چاره جویی کند. .
3. شجاعت، قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی.
4. خنده بر ترس های دروغین.

نویسنده : آنچه ناپسند و نکوهیده است این است که انسان بی دلیل بترسد یاازترس قدرت تصمیم گیری و تفکر را از دست بدهد.

نویسنده : ۱_ترس از مکان های نا امن و خطر ناک
۲_شجاع کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد
۳_به شجاعت اخلاقی چون راستگویی هم دل می خواهد و شجاعت اخلاقی یعنی راستگویی و توان گفتن حرفها.
۴_قلبه بر ترس های دروغین
۵_شجاعت اخلاقی یعنی چه؟ آن است که حرف راست بگوید و درست بگویدو در دفاع از آن فداکار و نترس باشدواگر له چیزی آگاهی ندارد بگوید نمی دانم.

النا :‌شجاعت نترسیدن است بلکه آن است که انسان، بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند. از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آنها را جست وجو کند..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

اگربه چیزی اطلاعی نداریم بگوییم

ناشناس 1 سال قبل
0

خوب نه خیلی خوب

متین‌ 2 سال قبل
0

ترس‌از‌خطر‌و‌عاقبا‌کار‌های‌بد

سارا 2 سال قبل
-1

تزنینیحیپبنبن

ناشناس 2 سال قبل
-1

عشق پخ ترخ

ایتقد 2 سال قبل
0

پمطوژوطوژبنفن

آرمان 2 سال قبل
2

سلام یک سوال گفته برای پاسخ سوال مناسب بنویسید

پاسخ:خنده بر ترس های دروغین

برای سوال چی باید بنویسیم

ناشناس 2 سال قبل
4

خوب بود

پرنیان 2 سال قبل
3

خوب بود ولی دانش زبانی نداشت

پریسا اسدی 2 سال قبل
-2

عالی ترین چیز دنیا بود

ناشناس 2 سال قبل
0

انکاللتن

ناشناس باشم بهتره 2 سال قبل
0

سوال پنج رو میخوام درک مطلب

لیدی باگ 2 سال قبل
6

چند ویژگی انسان شجاع من میخواستم

مبینا 2 سال قبل
0

من جواب ترس گاهی پسندیده است رو میخوام

0
پریسا اسدی 2 سال قبل

وای وای

ناشناس 2 سال قبل
0

سوال ۵

. 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

چند مورد از ویژگی های انسان های شجاع بگویید

3
یاسر 2 سال قبل

چند مورد از ویژگی های انسان شجاع

ه 2 سال قبل
-2

اینجا به ما گفتن عنوان درس چیست یعنی چی

عارفه 2 سال قبل
0

جواب سوال ۱

ترس از سرعت زیاد در رانندگی

ترس از همراهی با دوستان بد

ناشناس 3 سال قبل
8

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
3

۱_ترس از مکان های نا امن و خطر ناک۲_شجاع کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد۳_به شجاعت اخلاقی چون راستگویی هم دل می خواهد و شجاعت اخلاقی یعنی راستگویی و توان گفتن حرفها.۴_قلبه بر ترس های دروغین۵_شجاعت اخلاقی یعنی چه؟ آن است که حرف راست بگوید و درست بگویدو در دفاع از آن فداکار و نترس باشدواگر له چیزی آگاهی ندارد بگوید نمی دانم.

2
پریسا اسدی 2 سال قبل

ممنون

آیناز پایه ی پنجم 3 سال قبل
0

من از اینجا برنمی دارم بخاطر همینم زرنگم

1
سامی 2 سال قبل

ماشالله دختر چه تنبلی

نویسنده 3 سال قبل
2

ممنون عالی بود ولی جواب سوال ۵ اصلا نیست و جواب ها و سوال ها هم جابه جا شدن لطفا این رو درست کنین چون من الان نمیدونم کدوم جواب برای کدوم سواله 😭

نویسنده 3 سال قبل
1

هیچی

نویسنده 3 سال قبل
0

خیلی خوبه آفریی

نویسنده 3 سال قبل
0

عالی

0
VFGTK 2 سال قبل

CKSUR,7T0'ih

P

4
محمد 3 سال قبل

خوب الی

نویسنده 3 سال قبل
3

عالیه

نویسنده 3 سال قبل
1

کسی که از عاقبت کارها نترسد شجاع است

ضحا مرادی ثانی 3 سال قبل
1

درست و نادرست

نویسنده 3 سال قبل
1

سلام سوال اولجواب هارو من میدم من کیم یوجونگ هستم فامیلم کیم ویوجونگ اسمم چون کره ای ها فامیلشون اول اسمشون میاد

ناشناس 3 سال قبل
2

خیلی خوب بود 👍

هانا 3 سال قبل
-1

عالی بود 😘

ناشناس 3 سال قبل
-1

عالی بود⭐⭐⭐

نویسنده 3 سال قبل
0

ببخشید در سوال ۲ گفته چرا ولی شما جواب ندادید

نویسنده 3 سال قبل
0

لللرذل

نویسنده 3 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
0

جواب سوال ١١ـ رعایت سرعت و دقت در رانندگی٢ـ خود داری از دوستش و همراهی با بدان

هستی 3 سال قبل
1

چرا دانش زبانی رو ننوشتید

نویسنده 3 سال قبل
1

ندا، چرا جواب را نمی گذارید

سمیه 3 سال قبل
1

ممنون از همه مخصوصاپسرا نازسمیه

رها 3 سال قبل
-2

من گفتم منظور از شجاعت اخلاقی چیست نه این ها ولاه

0
به تو چه 2 سال قبل

منم

نویسنده 3 سال قبل
0

امننتتتتتننننخخخخخخخححححححححخخخخخخخحححخخحححححححححححححححححححححححا لتما

نویسنده 3 سال قبل
0

هست ونیست ایدا سیروشی

نویسنده 3 سال قبل
0

نعحلت

نویسنده 3 سال قبل
-1

1_ترس از سرعت زیاد در رانندگی

ناشناس 3 سال قبل
1

ممنونم خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
1

آن چه ناپسند و نکوهیده اس

1
ه 2 سال قبل

آنچه ناپسند و نکوهیده است که انسان بی دلیل بترسد یا از ترس قدرت تصمیم گیری یا تفکر را از دست بدهد

0
ناشناس 3 سال قبل

لطفا اگر جواب این رو میدونین بدین 🙏🙏🙏🙏🙏

زهرا 3 سال قبل
1

الف) ترس از خطر و عاقبت کار های بد.ب) ترس از دوستی و همراهی با بدان.ج) ترس و دوری از مکان های ناامن و خطرناک.ت) به کسانی که بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند، از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آن ها را جستجو کند. از خطر و عاقبت کار های بد بترسد، ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش، برای رویارویی با خطر، چاره جویی کند. .

مهرداد 3 سال قبل
1

عالی بود خیلی خوبه

ناشناس 3 سال قبل
0

عالی بود 3 سال قبل
0

خوب خوب خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام

نویسنده 3 سال قبل
-1

آیسل:ترس از خطر عاقبت کار های بدشجاعت به کسی می گویند از هیچ کس و از هیچ چیز نترسد شجاعت می گویند

نویسنده 3 سال قبل
-1

منظور نویسنده از خنده بر ترس های درو غین چیست؟

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب سوال 3 درک مطلب

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلام عزیز می تونی جواب درس ۱۴ رو بدی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب درک مطلب درس چهاردهم فارسی پنجم

نویسنده 3 سال قبل
-1

به چه کسی دروغگو میگن؟

0
کسی مثل تو 3 سال قبل

شجاعت نترسیدن نیست بلکه آن است که انسان بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند از مشکلات نه راست غذاهای مناسب پیروزی بر آنها را جستجو کند آنچه ناپسند و نکوهیده است این است انسان بی دلیل بترسد از ترس قدرت تصمیم گیری و تفکر را از دست بدهد ستایش رضایی کلاس پنجم

نویسنده 3 سال قبل
0

شجاعت نترسیدن نیست بلکه آن است که انسان بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند از مشکلات نه راست غذاهای مناسب پیروزی بر آنها را جستجو کند آنچه ناپسند و نکوهیده است این است انسان بی دلیل بترسد از ترس قدرت تصمیم گیری و تفکر را از دست بدهد ستایش رضایی کلاس پنجم

نویسنده 3 سال قبل
0

کسی که هنگام رانندگی از سرعت بیش اندازه بترسد.کسی که از دوستی و همراهی بابدان خودداری کند

محمد جواد 3 سال قبل
1

یعنی کسی کار خوبی میکنی جواب اونم میگیره

نویسنده 3 سال قبل
-1

زینب سلمیپایه پنجمکسی که شجاع ونترس باشدمثل پیامبران🌸🌼🌹♥️

نویسنده 3 سال قبل
0

بتنبذا او

برای پاسخ کلیک کنید