جواب درک و دریافت شعر خوانی شکوه چشمان تو صفحه 97 فارسی دوازدهم

پرسپولیس

اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی

پرسپولیس

اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی

جواب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب درک و دریافت شعر خوانی شکوه چشمان تو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

پرسپولیس : اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پرسپولیس 10 ماه قبل
5

اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی

7
پرسپولیس 10 ماه قبل

اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی

دانیال 10 ماه قبل
-2

خوب

مص 10 ماه قبل
-1

عالی هست

ناشناس 10 ماه قبل
-2

خوب

اسنا محمدی 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

لاله 10 ماه قبل
0

چیست

/: 10 ماه قبل
0

:/

مریم 10 ماه قبل
0

اوکی

برای پاسخ کلیک کنید